Πώς να αλλάξετε την τοποθεσία αποθήκευσης των εγκατεστημένων εφαρμογών (Android 7.0)

1 Από την Αρχική οθόνη, επιλέξτε "Εφαρμογές".
Από την Αρχική οθόνη, επιλέξτε Εφαρμογές
2 Επιλέξτε "Ρυθμίσεις".
Επιλέξτε Ρυθμίσεις
3 Επιλέξτε "Εφαρμογές".
Επιλέξτε Εφαρμογές
4 Επιλέξτε την εφαρμογή που θέλετε να μετακινήσετε στην κάρτα SD.
Επιλέξτε την εφαρμογή που θέλετε να μετακινήσετε στην κάρτα SD
5 Επιλέξτε "Αποθήκευση".
Επιλέξτε Αποθήκευση
6 Επιλέξτε "Αλλαγή".
Επιλέξτε Αλλαγή
7 Επιλέξτε χώρο αποθήκευσης "Κάρτα SD".
Επιλέξτε Μετακίνηση
8 Επιλέξτε "Μετακίνηση".
Επιλέξτε χώρο αποθήκευσης Κάρτα SD

Σημείωση: Δεν μπορούν όλες οι εφαρμογές να μετακινηθούν στην εξωτερική κάρτα μνήμης. Όταν η εφαρμογή υποστηρίζει αυτή τη λειτουργία, μπορείτε να την εγκαταστήσετε εξ'αρχής στην εξωτερική κάρτα μνήμης ή να την μετακινήσετε έπειτα στην κάρτα SD. Εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά της εκάστοτε εφαρμογής.

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας