Πώς να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Voice Assistant στο Galaxy Watch Active2

Η λειτουργία Voice Assistant παρέχει ηχητική περιγραφή της εκάστοτε οθόνης. Πατήστε οποιοδήποτε αντικείμενο και ακούστε την περιγραφή του. Πατήστε δύο φορές για εκτέλεση της λειτουργίας της περιγραφής. Αντί να κάνετε κύλιση, ενώ είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Voice Assistant, πατήστε στο κάτω μέρος της οθόνης και μεταβείτε στην επόμενη επιλογή του μενού.
 

Σε περίπτωση όπου είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Voice Assistant, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για απενεργοποίηση:

1 Πατήστε το κουμπί Αρχική για να μεταβείτε στις εφαρμογές σας.
Πατήστε το κουμπί Αρχική στο Galaxy Watch Active2
2 Πατήστε μία φορά το εικονίδιο Ρυθμίσεις για να το επιλέξετε, στη συνέχεια πατήστε το δύο φορές για να μπείτε στο μενού.
Πατήστε το εικονίδιο Ρυθμίσεις στο Galaxy Watch Active2
3 Πατήστε στο κάτω μέρος της οθόνης για να μεταβείτε στην επόμενη επιλογή στο μενού. Επαναλάβετε έως ότου να εμφανιστεί στην οθόνη το μενού "Προσβασιμότητα".
4 Πατήστε μία φορά την επιλογή "Προσβασιμότητα" για να την επιλέξετε, στη συνέχεια πατήστε τη δύο φορές για να μπείτε στο μενού.
Πατήστε την επιλογή Προσβασιμότητα στο Galaxy Watch Active2
5 Πατήστε μία φορά την επιλογή "Εργαλείο ανάγνωσης οθόνης" για να την επιλέξετε, στη συνέχεια πατήστε τη δύο φορές για να μπείτε στο μενού.
Πατήστε την επιλογή Εργαλείο ανάγνωσης οθόνης στο Galaxy Watch Active2
6 Πατήστε μία φορά την επιλογή "Voice assistant" για να την επιλέξετε, στη συνέχεια πατήστε τη δύο φορές για να μπείτε στο μενού.
Πατήστε την επιλογή Voice Assistant στο Galaxy Watch Active2
7 Πατήστε μία φορά την επιλογή "Ενεργό" για να την επιλέξετε, στη συνέχεια πατήστε τη δύο φορές για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Voice Assistant.
Πατήστε τον διακόπτη για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Voice Assistant στο Galaxy Watch Active2
8 Η λειτουργία Voice assistant έχει πλέον απενεργοποιηθεί.

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας