Πώς να κάνετε αναπαραγωγή ήχου και από τα δύο ηχεία και να επιλύσετε προβλήματα σίγασης

Κατά τη χρήση της συσκευής σας Galaxy, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε ορισμένα προβλήματα ήχου, όπως η ακρόαση ήχου μόνο από το ένα ηχείο ή η σίγαση των ειδοποιήσεων, του ήχου πολυμέσων ή των ήχων κουδουνίσματος. Μπορείτε να διορθώσετε όλα αυτά τα προβλήματα ήχου ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα.

Σίγαση ηχείου σε συσκευή Samsung Galaxy.

Κατά την αναπαραγωγή μουσικής ή βίντεο, ο ήχος ακούγεται μόνο από το ένα ηχείο

Μπορείτε να ακούσετε μόνο εν μέρει ήχο εκτός του ήχου κλήσης όταν είναι ενεργοποιημένη η ισορροπία ήχου αριστερά/δεξιά στη δυνατότητα «Βελτιώσεις ακοής». Εάν η γραμμή ελέγχου για τη ρύθμιση της ισορροπίας ήχου αριστερά/δεξιά έχει ρυθμιστεί μετακινώντας την προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, τότε ο ήχος πολυμέσων θα ακούγεται μόνο από το ένα ηχείο.

Προσαρμόστε τη γραμμή ελέγχου για σωστό ήχο ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

Βήμα 1. Εισέλθετε στις ρυθμίσεις συσκευής και κάντε κλικ στο στοιχείο  «Προσβ/τητα». Βήμα 1. Εισέλθετε στις ρυθμίσεις συσκευής και κάντε κλικ στο στοιχείο  «Προσβ/τητα».

Βήμα 1. Εισέλθετε στις ρυθμίσεις συσκευής και κάντε κλικ στο στοιχείο «Προσβ/τητα».

Βήμα 2. Επιλέξτε «Βελτιώσεις ακοής». Βήμα 2. Επιλέξτε «Βελτιώσεις ακοής».

Βήμα 2. Επιλέξτε «Βελτιώσεις ακοής».

Βήμα 3. Προσαρμόστε την «Εξ. ήχου αρ./δεξ. καναλ» σε δύο επιλογές: «Σίγαση όλων των ήχων» και «Ηχεία τηλεφώνου». Βήμα 3. Προσαρμόστε την «Εξ. ήχου αρ./δεξ. καναλ» σε δύο επιλογές: «Σίγαση όλων των ήχων» και «Ηχεία τηλεφώνου».

Βήμα 3. Προσαρμόστε την «Εξ. ήχου αρ./δεξ. καναλ».

Όλοι οι ήχοι, συμπεριλαμβανομένων του ήχου του ξυπνητηριού, του ήχου πολυμέσων και του ήχου κουδουνίσματος από τα ηχεία, είναι σε σίγαση.

Στα smartphone, στα ρολόγια και στην εφαρμογή φορητών συσκευών Galaxy σε κινητές συσκευές, βεβαιωθείτε ότι το πλήκτρο «Σίγαση όλων των ήχων» είναι στη θέση απενεργοποίησης: 

1 Μεταβείτε στις ρυθμίσεις συσκευής και πατήστε στο στοιχείο «Προσβ/τητα».
2 Κάντε κλικ στο στοιχείο «Βελτιώσεις ακοής».
3 Θέστε το πλήκτρο «Σίγαση όλων των ήχων» στη θέση απενεργοποίησης.

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας