Πώς να προστατέψετε την Galaxy συσκευή σας από κακόβουλο λογισμικό

Εφόσον οι συσκευές Galaxy πραγματοποιούν σάρωση για κακόβουλο λογισμικό πριν από τη λήψη εφαρμογών από το Play Store, οι πιθανότητες να μολυνθεί η συσκευή σας από κακόβουλο λογισμικό είναι χαμηλές. Ωστόσο, υπάρχει ακόμα πιθανότητα να εγκατασταθεί επιβλαβές λογισμικό στη συσκευή σας μέσω διαφημίσεων ή email. Ακολουθήστε τον παρακάτω οδηγό για την περαιτέρω προστασία της συσκευής σας.

Προτού δοκιμάσετε τις παρακάτω προτάσεις, βεβαιωθείτε ότι το λογισμικό της συσκευής σας και οι σχετικές εφαρμογές έχουν ενημερωθεί στην πιο πρόσφατη έκδοση. Για να ενημερώσετε το λογισμικό της κινητής σας συσκευής, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

Βήμα 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Ενημέρωση λογισμικού.

Βήμα 2. Πατήστε Λήψη και εγκατάσταση.

Βήμα 3. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Αποφασίστε σε ποιες εφαρμογές θα επιτρέψετε την πρόσβαση

Αφού εγκαταστήσετε μια εφαρμογή, μπορείτε να αποφασίσετε σε ποιες εφαρμογές να επιτρέψετε την πρόσβαση στη συσκευή σας. Μια κακόβουλη εφαρμογή ενδέχεται να διαρρεύσει πληροφορίες από τη συσκευή σας, επομένως να είστε προσεκτικοί με τη χορήγηση αδειών. Ακόμα και αν επιτρέψετε την πρόσβαση, εάν δεν έχετε χρησιμοποιήσει μια εφαρμογή για λίγο, θα γίνει αυτόματη επαναφορά των αδειών της και θα πρέπει να εκχωρήσετε ξανά άδειες την επόμενη φορά που θα χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή.

Αλλαγή αδειών εφαρμογής:

Ρυθμίσεις εφαρμογής Ρυθμίσεις εφαρμογής

Βήμα 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις και επιλέξτε Εφαρμογές.

Επιλέξτε την εφαρμογή για την αλλαγή των αδειών Επιλέξτε την εφαρμογή για την αλλαγή των αδειών

Βήμα 2. Επιλέξτε μια εφαρμογή για να αλλάξετε τις άδειές της.

Επιλέξτε τις άδειες εφαρμογής Επιλέξτε τις άδειες εφαρμογής

Βήμα 3. Επιλέξτε Δικαιώματα.

Επιτρέψτε τις άδειες σε μια εφαρμογή Επιτρέψτε τις άδειες σε μια εφαρμογή

Βήμα 4. Κάντε μια επιλογή για να επιτρέψετε την πρόσβαση.

Επιλέξτε να επιτρέπεται ή να μην επιτρέπεται, για τις άδειες εφαρμογής Επιλέξτε να επιτρέπεται ή να μην επιτρέπεται, για τις άδειες εφαρμογής

Βήμα 5. Επιλέξτε Να επιτρέπεται ή Να μην επιτρέπεται.

Ακόμα και αν επισκέπτεστε ασφαλείς ιστότοπους στη συσκευή σας, ενδέχεται να εκτεθείτε σε επιβλαβείς διαφημίσεις. Λόγω του κινδύνου μόλυνσης από κακόβουλο λογισμικό μέσω επιβλαβών διαφημίσεων, συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αποκλεισμού διαφημίσεων στην εφαρμογή Samsung Internet για να περιορίσετε τα αναδυόμενα παράθυρα και να προστατέψετε τη συσκευή σας.

Ανοίξτε την εφαρμογή Samsung Internet Ανοίξτε την εφαρμογή Samsung Internet

Βήμα 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Samsung Internet.

Επιλέξτε το μενού Επιλέξτε το μενού

Βήμα 2. Επιλέξτε το μενού (τρεις οριζόντιες γραμμές).

 Επιλέξτε τη ρύθμιση αποκλεισμού διαφημίσεων  Επιλέξτε τη ρύθμιση αποκλεισμού διαφημίσεων

Βήμα 3. Επιλέξτε Εργ. αποκλ. διαφ.

Επιλέξτε μέσα από τις προτεινόμενες εφαρμογές Επιλέξτε μέσα από τις προτεινόμενες εφαρμογές

Βήμα 4. Στη λίστα Προτεινόμενα, επιλέξτε τις εφαρμογές προς λήψη.

Σημείωση:

  • Για τη λήψη μιας εφαρμογής αποκλεισμού διαφημίσεων, πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στον λογαριασμό που διαθέτετε στην Google.
  • Ίσως χρειαστεί να πληρώσετε για ορισμένες εφαρμογές αποκλεισμού διαφημίσεων, επομένως, ελέγξτε τις περιγραφές και τις αξιολογήσεις τους προτού προβείτε στη λήψη τους.
  • Εάν χρησιμοποιείτε μια εφαρμογή Διαδικτύου τρίτου μέρους, προσαρμόστε τις ρυθμίσεις ασφαλείας της εφαρμογής.

Συνιστούμε να ενεργοποιήσετε την Προστασία συσκευής για να προστατέψετε τη συσκευή σας από κακόβουλο λογισμικό.

Μπαταρία και φροντίδα συσκευής Μπαταρία και φροντίδα συσκευής

Βήμα 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις και επιλέξτε Φροντίδα μπαταρίας και συσκευής.

Επιλέξτε Προστασία συσκευής Επιλέξτε Προστασία συσκευής

Βήμα 2. Επιλέξτε Προστασία συσκευής.

Πατήστε Σάρωση τηλεφώνου Πατήστε Σάρωση τηλεφώνου

Βήμα 3. Πατήστε Σάρωση τηλεφώνου.

Αν και είναι ιδιαίτερα απίθανο, εάν η συσκευή σας έχει επηρεαστεί από κακόβουλο λογισμικό, μπορείτε να αφαιρέσετε την κακόβουλη εφαρμογή σε Ασφαλής λειτουργία. Όλες οι εφαρμογές τρίτων απενεργοποιούνται σε Ασφαλή λειτουργία, διευκολύνοντας τη διαγραφή της προβληματικής εφαρμογής.

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί μείωσης έντασης ήχου και το πλαϊνό κουμπί Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί μείωσης έντασης ήχου και το πλαϊνό κουμπί

Βήμα 1. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί μείωσης έντασης ήχου και το πλαϊνό κουμπί.

Επιλέξτε Απενεργοποίηση Επιλέξτε Απενεργοποίηση

Βήμα 2. Επιλέξτε Απενεργοποίηση.

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί μείωσης έντασης ήχου και το πλαϊνό κουμπί Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί μείωσης έντασης ήχου και το πλαϊνό κουμπί

Βήμα 3. Αφού σβήσει η οθόνη, πατήστε παρατεταμένα και ταυτόχρονα το κουμπί μείωσης έντασης ήχου και το πλαϊνό κουμπί.

Αφήστε το πλαϊνό κουμπί καθώς πατάτε το κουμπί μείωσης έντασης ήχου Αφήστε το πλαϊνό κουμπί καθώς πατάτε το κουμπί μείωσης έντασης ήχου

Βήμα 4. Μόλις εμφανιστεί στην οθόνη το λογότυπο της Samsung, αφήστε το πλαϊνό κουμπί, κρατώντας πατημένο το κουμπί μείωσης έντασης ήχου.

Δοκιμή ενημέρωσης σε Ασφαλή λειτουργία Δοκιμή ενημέρωσης σε Ασφαλή λειτουργία

Βήμα 5. Όταν εμφανιστεί η ένδειξη Ασφαλής λειτουργία στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης, αφήστε το κουμπί.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να διαγράψετε μια εφαρμογή σε Ασφαλής λειτουργία.

Μενού εφαρμογών Μενού εφαρμογών

Βήμα 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις και επιλέξτε Εφαρμογές.

Εντοπίστε άγνωστες ή κακόβουλες εφαρμογές Εντοπίστε άγνωστες ή κακόβουλες εφαρμογές

Βήμα 2. Εντοπίστε την εφαρμογή που δεν αναγνωρίζετε ή που νομίζετε πως είναι κακόβουλη.

Καταργήστε την εγκατάσταση της εφαρμογής Καταργήστε την εγκατάσταση της εφαρμογής

Βήμα 3. Επιλέξτε Κατάργ. εγκατ.

Πατήστε OK Πατήστε OK

Βήμα 4. Πατήστε OK.

Από την Ασφαλής λειτουργία, μεταβείτε στην κανονική λειτουργία ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα.

Βήμα 1. Πατήστε παρατεταμένα και ταυτόχρονα το κουμπί μείωσης έντασης ήχου και το πλαϊνό κουμπί.
Βήμα 2. Πατήστε Επανεκκίνηση.

Αλλαγή από την Ασφαλή λειτουργία στην κανονική λειτουργία

Σημείωση:

  • Η θέση του κουμπιού έντασης ήχου και του πλαϊνού κουμπιού ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο της συσκευής.

Περισσότεροι τρόποι για να προστατέψετε τη συσκευή σας

Ακολουθούν μερικές ακόμη συμβουλές για να προστατέψετε τη συσκευή σας και να διατηρείται χωρίς κακόβουλο λογισμικό:

  • Να εκτελείτε λήψη εφαρμογών μόνο από το Play Store ή το Galaxy Store, το οποίο επαληθεύει την ασφάλεια όλων των εφαρμογών.
  • Δεν συνιστούμε τη χρήση τρίτων εφαρμογών προστασίας από κακόβουλο λογισμικό.
  • Διατηρείτε το λογισμικό και το λειτουργικό σύστημα της συσκευής σας ενημερωμένα.
  • Απενεργοποιείτε το Bluetooth και το Wi-Fi όταν δεν χρησιμοποιούνται.

Σημείωση: Τα στιγμιότυπα της συσκευής και τα μενού ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο της συσκευής και την έκδοση του λογισμικού.

Τρόπος χρήσης της εφαρμογής Samsung Members

Εάν αντιμετωπίζετε δυσκολίες με κινητά, tablet ή φορητές συσκευές της Samsung, στείλτε μας τις απορίες σας μέσω της εφαρμογής Samsung Members. Μάθετε περισσότερα σχετικά με την αποστολή αναφοράς σφάλματος.

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας