Πώς να προστατέψετε το Galaxy τηλέφωνό σας από κακόβουλες εφαρμογές

Πριν από τη λήψη όλων των εφαρμογών Galaxy πραγματοποιείται σάρωσή τους, έτσι ώστε να μην υπάρχει πιθανότητα να επηρεαστεί το τηλέφωνό σας από οποιασδήποτε μορφής ιό. Ύπουλα, ωστόσο, διαφημιστικά μηνύματα ή email μπορεί να επιχειρήσουν να κατεβάσουν επιβλαβές ή κακόβουλο λογισμικό στο τηλέφωνό σας. Υπάρχουν διάφορες ενέργειες στις οποίες μπορείτε να προβείτε για να προστατέψετε το Galaxy τηλέφωνό σας από αυτά τα είδη smishing, mobile pharming, κατασκοπικών εφαρμογών και ιών. Ανατρέξτε στον παρακάτω οδηγό.

Προτού δοκιμάσετε τις παρακάτω συστάσεις, βεβαιωθείτε ότι τόσο η συσκευή σας όσο και οι σχετικές εφαρμογές διαθέτουν την τελευταία έκδοση. Για να ενημερώσετε το λογισμικό του κινητού σας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

Βήμα 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Ενημέρωση λογισμικού.

Βήμα 2. Πατήστε στην επιλογή Λήψη και εγκατάσταση.

Βήμα 3. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. 

Προφυλάξεις για αποτροπή του smishing (απάτες «ψαρέματος» μέσω μηνυμάτων sms)

Το smishing (απάτες «ψαρέματος» μέσω μηνυμάτων sms) είναι μια μέθοδος ηλεκτρονικής οικονομικής απάτης η οποία στέλνει στον χρήστη ένα γραπτό μήνυμα που περιέχει τη διεύθυνση ενός ιστοτόπου. Μόλις ο χρήστης αποκτήσει πρόσβαση στον εν λόγω ιστότοπο, η μέθοδος αυτή εγκαθιστά κακόβουλο κώδικα κλέβοντας τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη. Συνέπεια της ενέργειας αυτής είναι η ζημία των χρηστών, υπό τη μορφή για παράδειγμα μικροπληρωμών. Για την αποφυγή τέτοιου είδους ζημίας λόγω smishing, θα πρέπει να ακολουθείτε τις παρακάτω προφυλάξεις.

Αποτροπή κακόβουλου λογισμικού.
 • Να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί όσον αφορά συνδέσμους ιστοτόπων σε γραπτά μηνύματα από αγνώστους. (Εάν ένα γραπτό μήνυμα από κάποιον που γνωρίζετε περιέχει έναν σύνδεσμο ιστοτόπου, θα πρέπει και σε αυτή την περίπτωση να το ελέγχετε προτού αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτόν.)
 • Εγκαταστήστε δύο ή περισσότερα προγράμματα antivirus στο προϊόν, κάντε λήψη της τελευταίας έκδοσής τους και εξασφαλίστε παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο.
 • Εφαρμόστε λειτουργίες μπλοκαρίσματος και περιορισμού μικροπληρωμών.
 • Ενισχύστε τις ρυθμίσεις ασφαλείας του προϊόντος αποτρέποντας την εγκατάσταση εφαρμογών στο προϊόν από άγνωστες πηγές.

Προφυλάξεις αποτροπής mobile pharming (απάτες ψαρέματος μέσω κινητού)

Το mobile pharming είναι μια μέθοδος ηλεκτρονικής οικονομικής απάτης στα πλαίσια της οποίας πραγματοποιείται εγκατάσταση μιας ψεύτικης εφαρμογής τραπεζικών συναλλαγών μέσω διαδικτύου σε ένα προϊόν που έχει μολυνθεί από κακόβουλη εφαρμογή η οποία προτρέπει τους χρήστες να καταχωρίσουν οικονομικά στοιχεία και στη συνέχεια τα κλέβουν. Για την αποφυγή τέτοιου είδους ζημίας λόγω mobile pharming, θα πρέπει να ακολουθείτε τις παρακάτω προφυλάξεις.

 • Να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί όσον αφορά συνδέσμους ιστοτόπων σε γραπτά μηνύματα από αγνώστους. (Ακόμα και στην περίπτωση ενός γραπτού μηνύματος από κάποιον που γνωρίζετε, εάν περιέχει έναν σύνδεσμο ιστοτόπου θα πρέπει και σε αυτή την περίπτωση να το ελέγχετε προτού αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτόν.)
 • Χρησιμοποιείτε OTP (Κωδικός μιας χρήσης), τεκμήριο ασφαλείας (προστασία από αντιγραφή του κωδικού πρόσβασης), κ.λπ. και χρησιμοποιείτε υπηρεσία αποτροπής ηλεκτρονικής οικονομικής απάτης.
 • Εγκαταστήστε δύο ή περισσότερα προγράμματα antivirus στο προϊόν, κάνετε λήψη της τελευταίας έκδοσής τους και εξασφαλίζετε παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο.
 • Μην καταχωρείτε ποτέ τον πλήρη αριθμό ασφαλείας της κάρτας σας στην τραπεζική εφαρμογή σας.
 • Μην αποθηκεύετε στο προϊόν φωτογραφίες καρτών ασφαλείας.
 • Όταν έχετε υποψίες για pharming, θα πρέπει να απευθύνεστε άμεσα στην αστυνομία ή την τράπεζά σας και να ζητάτε αναστολή των πληρωμών μέσω τ.

Προφυλάξεις για την αποφυγή κατασκοπικών εφαρμογών

Η κατασκοπική εφαρμογή είναι μια εφαρμογή smartphone η οποία έχει τη δυνατότητα να συλλέγει τηλεφωνικές κλήσεις, γραπτά μηνύματα και πληροφορίες τοποθεσίας από τους χρήστες του προϊόντος σε πραγματικό χρόνο, παγιδεύοντας το τηλέφωνο μέσω της ηχογράφησης της φωνής, τη διαγραφή δεδομένων, ακόμα και τον περιορισμό της πρόσβασης σε αυτό. Για την αποφυγή τέτοιου είδους ζημίας λόγω κατασκοπικών εφαρμογών, θα πρέπει να ακολουθείτε τις παρακάτω προφυλάξεις.

 • Να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί όσον αφορά συνδέσμους ιστοτόπων σε γραπτά μηνύματα από αγνώστους. (Εάν ένα γραπτό μήνυμα έχει σταλεί από κάποιον που γνωρίζετε και περιέχει έναν σύνδεσμο ιστοτόπου, θα πρέπει να το ελέγχετε προτού αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτόν.)
 • Εγκαθιστάτε δύο ή περισσότερα προγράμματα antivirus στο προϊόν, κάνετε λήψη της τελευταίας έκδοσής τους και εξασφαλίζετε παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο.
 • Χρησιμοποιείτε και αλλάζετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα τις ρυθμίσεις κλειδώματος, όπως είναι τα μοτίβα, οι κωδικοί πρόσβασης και τα δαχτυλικά αποτυπώματα.
 • Μην επιτρέπετε στους χρήστες να αλλάζουν αυθαίρετα τις ρυθμίσεις του μητρώου ή το λογισμικό του λειτουργικού συστήματος.
 • Αποτρέψτε την αυτόματη εγκατάσταση κακόβουλων κατασκοπικών εφαρμογών ρυθμίζοντας το προϊόν έτσι ώστε να μην είναι δυνατή η εγκατάσταση εφαρμογών από άγνωστες πηγές.

Προφυλάξεις για αποτροπή ιών

Για την αποφυγή τέτοιου είδους ζημίας λόγω ιού, θα πρέπει να ακολουθείτε τις παρακάτω προφυλάξεις. Η αδυναμία τήρησης των ακόλουθων συστάσεων μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την ακύρωση της εγγύησης του προϊόντος.

 • Αποφεύγετε τη λήψη ύποπτων εφαρμογών.
 • Αποφεύγετε επισκέψεις σε μη αξιόπιστους ιστοτόπους.
 • Διαγράφετε μηνύματα και αλληλογραφία από άγνωστους ή ύποπτους αποστολείς.
 • Χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ρύθμισης του κωδικού πρόσβασης και αλλάζετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα τον κωδικό πρόσβασής σας.
 • Ενεργοποιήστε ασύρματες διεπαφές όπως είναι η λειτουργία Bluetooth μόνο όταν τις χρησιμοποιείτε.
 • Εάν τα μη φυσιολογικά συμπτώματα συνεχίσουν να υφίστανται, ελέγξτε για τυχόν μόλυνση από κακόβουλο κώδικα.
 • Ελέγξτε τα αρχεία λήψεις για τυχόν ιούς προτού τα χρησιμοποιήσετε.
 • Εγκαταστήστε ένα πρόγραμμα antivirus στον υπολογιστή σας και εκτελείτε ανά τακτά χρονικά διαστήματα σάρωση για τυχόν ιούς.
 • Μην αλλάζετε αυθαίρετα τη διάρθρωση της πλατφόρμας του προϊόντος.
 • Πραγματοποιείτε πάντοτε λήψη της τελευταίας έκδοσης του λειτουργικού συστήματος και του προγράμματος antivirus. 

Σημείωση: Υπάρχει το ενδεχόμενο τα στιγμιότυπα οθόνης και το μενού της συσκευής να ποικίλουν ανάλογα με το μοντέλο της συσκευής και την έκδοση του λογισμικού.

Πώς να χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Samsung Members

Εάν αντιμετωπίζετε δυσκολίες με το κινητό σας τηλέφωνο Samsung, tablet ή wearables, μπορείτε να μας στείλετε μια αναφορά σφάλματος ή να μας κάνετε μια ερώτηση μέσω της εφαρμογής Samsung Members. Μάθετε περισσότερα σχετικά με την αποστολή μιας αναφοράς σφάλματος.

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας