Οδηγίες επανεκκίνησης συσκευής Galaxy που έχει παγώσει

Εάν η οθόνη σας παγώσει ή η συσκευή σας δεν ανταποκρίνεται κατά τη χρήση, μπορείτε να εξαναγκάσετε την επανεκκίνηση της συσκευής κρατώντας πατημένα ταυτόχρονα το πλαϊνό κουμπί και το κουμπί μείωσης έντασης ήχου. Εάν το πρόβλημα παραμένει και μετά την επανεκκίνηση της συσκευής, δοκιμάστε τα παρακάτω βήματα.

Προτού δοκιμάσετε τις παρακάτω προτάσεις, βεβαιωθείτε ότι το λογισμικό της συσκευής σας και οι σχετικές εφαρμογές έχουν ενημερωθεί στην πιο πρόσφατη έκδοση. Για να ενημερώσετε το λογισμικό της κινητής σας συσκευής, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

Βήμα 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Ενημέρωση λογισμικού.

Βήμα 2. Πατήστε Λήψη και εγκατάσταση.

Βήμα 3. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Ελευθερώστε μνήμη και αποθηκευτικό χώρο

Η συσκευή σας ενδέχεται να παγώσει ή να μην ανταποκρίνεται λόγω ανεπαρκούς Mvήμη και Aποθήκευση. Εάν συμβαίνει αυτό, δοκιμάστε τα ακόλουθα βήματα.

Αρχικά, ελέγξτε τη Mvήμη και τον Aποθήκευση της συσκευής σας.

  Βήμα 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις και, στη συνέχεια, επιλέξτε Φροντίδα μπαταρίας και συσκευής.
  Βήμα 2.
Ελέγξτε τον αποθηκευτικό χώρο που απομένει, επιλέγοντας Aποθήκευση καθώς και τη μνήμη, επιλέγοντας Mvήμη.

Ελέγξτε τον αποθηκευτικό χώρο και τη μνήμη που απομένει

Εάν ο αποθηκευτικός χώρος δεν επαρκεί στη συσκευή σας, μπορείτε να πραγματοποιήσετε εκκαθάριση της μνήμης cache, βελτιστοποιώντας τη συσκευή σας. Κατά τη βελτιστοποίηση, κλείνουν εφαρμογές που εκτελούνται στο παρασκήνιο, γίνεται διαχείριση της μη φυσιολογικής χρήσης μπαταρίας και πραγματοποιείται σάρωση για εφαρμογές με σφάλματα και για κακόβουλο λογισμικό. Για να βελτιστοποιήσετε τη συσκευή σας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

 Μπαταρία και φροντίδα συσκευής Μπαταρία και φροντίδα συσκευής

Βήμα 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις και επιλέξτε Φροντίδα μπαταρίας και συσκευής.

 Φροντίδα συσκευής - Βελτιστοποίηση τώρα Φροντίδα συσκευής - Βελτιστοποίηση τώρα

Βήμα 2. Πατήστε Βελτιστοποίηση τώρα.

Πατήστε Τέλος για να ολοκληρωθεί η βελτιστοποίηση Πατήστε Τέλος για να ολοκληρωθεί η βελτιστοποίηση

Βήμα 3. Όταν ολοκληρωθεί η βελτιστοποίηση, πατήστε Τέλος για να τελειώσετε.

Οι εφαρμογές τρίτων μπορεί να είναι η αιτία που η συσκευή σας δεν ανταποκρίνεται. Δεδομένου ότι όλες οι εφαρμογές τρίτων είναι απενεργοποιημένες στην Ασφαλής λειτουργία, μπορείτε να ελέγξετε εάν μια εφαρμογή τρίτου μέρους είναι ο λόγος για τον οποίο η συσκευή σας συνεχίζει να παγώνει. Αρχικά, ενεργοποιήστε την Ασφαλής λειτουργία για να δείτε εάν το τηλέφωνό σας παύει να αποκρίνεται. Εάν η συσκευή σας δεν παγώσει στην Ασφαλής λειτουργία, αυτό σημαίνει ότι κάποια εφαρμογή τρίτου μέρους είναι η αιτία των προβλημάτων που αντιμετωπίζετε.

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί μείωσης έντασης ήχου και το πλαϊνό κουμπί Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί μείωσης έντασης ήχου και το πλαϊνό κουμπί

Βήμα 1. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί μείωσης έντασης ήχου και το πλαϊνό κουμπί.

Επιλέξτε Απενεργοποίηση Επιλέξτε Απενεργοποίηση

Βήμα 2. Επιλέξτε Απενεργοποίηση.

 Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί μείωσης έντασης ήχου και το πλαϊνό κουμπί Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί μείωσης έντασης ήχου και το πλαϊνό κουμπί

Βήμα 3. Αφού σβήσει η οθόνη, πατήστε παρατεταμένα και ταυτόχρονα το κουμπί μείωσης έντασης ήχου και το πλαϊνό κουμπί.

 Αφήστε το πλαϊνό κουμπί καθώς πατάτε το κουμπί μείωσης έντασης ήχου Αφήστε το πλαϊνό κουμπί καθώς πατάτε το κουμπί μείωσης έντασης ήχου

Βήμα 4. Μόλις εμφανιστεί στην οθόνη το λογότυπο της Samsung, αφήστε το πλαϊνό κουμπί, κρατώντας πατημένο το κουμπί μείωσης έντασης ήχου.

 Ενημέρωση σε Ασφαλή λειτουργία Ενημέρωση σε Ασφαλή λειτουργία

Βήμα 5. Όταν εμφανιστεί η ένδειξη Ασφαλής λειτουργία στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης, αφήστε το κουμπί.

Εάν η συσκευή σας άρχισε να μην αποκρίνεται πρόσφατα, εντοπίστε τις εφαρμογές που έχετε κατεβάσει πρόσφατα και καταργήστε τις σε Ασφαλής λειτουργία. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

Εφαρμογές Εφαρμογές

Βήμα 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις και επιλέξτε Εφαρμογές.

 Εντοπισμός πρόσφατων ή άγνωστων εφαρμογών Εντοπισμός πρόσφατων ή άγνωστων εφαρμογών

Βήμα 2. Εντοπίστε τυχόν εφαρμογές που κατεβάσατε πρόσφατα ή δεν αναγνωρίζετε.

 Καταργήστε την εγκατάσταση της εφαρμογής Καταργήστε την εγκατάσταση της εφαρμογής

Βήμα 3. Επιλέξτε Κατάργ. εγκατ.

 Πατήστε OK για την κατάργηση της εγκατάστασης Πατήστε OK για την κατάργηση της εγκατάστασης

Βήμα 4. Πατήστε OK.

Μπορείτε να αλλάξετε από την Ασφαλής λειτουργία στην κανονική λειτουργία, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα.

Βήμα 1. Πατήστε παρατεταμένα και ταυτόχρονα το κουμπί μείωσης έντασης ήχου και το πλαϊνό κουμπί.
Βήμα 2.
Επιλέξτε Επανεκκίνηση.

Αλλαγή από την Ασφαλή λειτουργία στην κανονική λειτουργία

Εάν η οθόνη σας εξακολουθεί να παγώνει ή συνεχίζετε να αντιμετωπίζετε προβλήματα με τη συσκευή σας, δοκιμάστε να εκτελέσετε Επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων. Η Επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων θα επαναφέρει τη συσκευή σας στις αρχικές της ρυθμίσεις και θα διαγράψει πλήρως όλα τα δεδομένα σας.

Γενική διαχείριση Γενική διαχείριση

Βήμα 1. Μεταβείτε στο μενού Ρυθμίσεις και επιλέξτε Γενική διαχείριση.


 Επιλέξτε Επαναφορά Επιλέξτε Επαναφορά

Βήμα 2. Επιλέξτε Επαναφορά.

 Επιλέξτε Επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων Επιλέξτε Επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων

Βήμα 3. Επιλέξτε Επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων.

 Επαναφορά τηλεφώνου Επαναφορά τηλεφώνου

Βήμα 4. Πατήστε Επαναφορά.

 Διαγραφή όλων - Επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων Διαγραφή όλων - Επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων

Βήμα 5. Πατήστε Διαγραφή όλων.

 Εισαγωγή κωδικού πρόσβασης για επαλήθευση Εισαγωγή κωδικού πρόσβασης για επαλήθευση

Βήμα 6. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασής σας και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Σημείωση:

 • Προτού εκτελέσετε Επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων, βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει αντίγραφο ασφαλείας των δεδομένων της συσκευής σας. Τα δεδομένα που διαγράφονται κατά την Επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων δεν μπορούν να ανακτηθούν.

Σημείωση:

 • Εάν ακολουθήσατε τα παραπάνω βήματα, αλλά το πρόβλημα παραμένει, τότε η συσκευή σας ενδέχεται να έχει υποστεί ζημιά. Ελέγξτε το Κέντρα Τεχνικής Υποστήριξης για σχετικές πληροφορίες.
 • Τα στιγμιότυπα της συσκευής και τα μενού ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο της συσκευής και την έκδοση του λογισμικού.
 • Η θέση του κουμπιού έντασης ήχου και του πλαϊνού κουμπιού ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο της συσκευής.

Τρόπος χρήσης της εφαρμογής Samsung Members

Εάν αντιμετωπίζετε δυσκολίες με κινητά, tablet ή φορητές συσκευές της Samsung, στείλτε μας τις απορίες σας μέσω της εφαρμογής Samsung Members. Μάθετε περισσότερα σχετικά με την αποστολή αναφοράς σφάλματος.

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας