Οδηγίες αντιμετώπισης προβλημάτων όταν η συσκευή σας δεν αναγνωρίζει κάποια κάρτα SD

Ανάλογα με το μοντέλο της συσκευής σας, ενδέχεται να μπορείτε να επεκτείνετε τη χωρητικότητα αποθήκευσης της συσκευής σας εισάγοντας μια κάρτα SD. Εάν η συσκευή σας δεν αναγνωρίζει την κάρτα SD ή εμφανίζει μια προειδοποίηση "Δεν είναι δυνατή η εγγραφή στην κάρτα SD", ανατρέξτε στον παρακάτω οδηγό για να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα.

Προτού δοκιμάσετε τις παρακάτω προτάσεις, βεβαιωθείτε ότι το λογισμικό της συσκευής σας και οι σχετικές εφαρμογές έχουν ενημερωθεί στην πιο πρόσφατη έκδοση. Για να ενημερώσετε το λογισμικό της κινητής σας συσκευής, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

Βήμα 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Ενημέρωση λογισμικού.

Βήμα 2. Πατήστε Λήψη και εγκατάσταση.

Βήμα 3. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Ελέγξτε την κάρτα SD

Αρχικά, βγάλτε την κάρτα SD από τη συσκευή σας και ελέγξτε την για τυχόν ζημιά.

Εισαγάγετε το εργαλείο εξαγωγής για να εξαγάγετε τη θήκη της κάρτας Εισαγάγετε το εργαλείο εξαγωγής για να εξαγάγετε τη θήκη της κάρτας

Βήμα 1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή σας και εισαγάγετε το εργαλείο εξαγωγής στη μικρή οπή, δίπλα στην εγκοπή της θήκης της κάρτας SD, για να εξαγάγετε τη θήκη της κάρτας.

Ελέγξτε την κάρτα SD και εισαγάγετέ την ξανά Ελέγξτε την κάρτα SD και εισαγάγετέ την ξανά

Βήμα 2. Ελέγξτε την κάρτα SD για τυχόν ζημιά. Εάν υπάρχουν υπολείμματα ή σκόνη στην κάρτα SD, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί για να σκουπίσετε την επιφάνεια προτού την εισαγάγετε και πάλι.

Ακόμα και αν δεν υπάρχει ορατή ζημιά στην κάρτα SD, μπορεί να εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα. Εάν έχετε άλλες συσκευές κοντά σας, δοκιμάστε την κάρτα SD για να βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί.

Επιχειρήστε εξαναγκασμένη επανεκκίνηση της συσκευής σας. Η επανεκκίνηση μπορεί να επιλύσει το πρόβλημα της μη αναγνώρισης της κάρτας SD από τη συσκευή σας.

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί μείωσης έντασης ήχου και το πλαϊνό κουμπί για απενεργοποίηση Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί μείωσης έντασης ήχου και το πλαϊνό κουμπί για απενεργοποίηση

Βήμα 1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή σας κρατώντας πατημένο το κουμπί μείωσης έντασης ήχου και το πλαϊνό κουμπί ταυτόχρονα και κατόπιν επιλέγοντας Απενεργοποίηση.

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί μείωσης έντασης ήχου και το πλαϊνό κουμπί Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί μείωσης έντασης ήχου και το πλαϊνό κουμπί

Βήμα 2. Αφού σβήσει η οθόνη, πατήστε παρατεταμένα και ταυτόχρονα το κουμπί μείωσης έντασης ήχου και το πλαϊνό κουμπί.

Αφήστε τα κουμπιά όταν εμφανιστεί το λογότυπο της Samsung Αφήστε τα κουμπιά όταν εμφανιστεί το λογότυπο της Samsung

Βήμα 3. Όταν εμφανιστεί το λογότυπο της Samsung στην οθόνη, αφήστε τα κουμπιά.

Σημείωση:

  • Τα δεδομένα και τα αρχεία σας θα διατηρηθούν ακόμα και αν εκτελέσετε εξαναγκασμένη επανεκκίνηση της συσκευής σας.

Η κάρτα SD μπορεί να έχει υποστεί ζημιά λόγω εφαρμογής τρίτου στη συσκευή σας. Για να ελέγξετε εάν συμβαίνει αυτό, δοκιμάστε να αποκτήσετε πρόσβαση στην κάρτα SD σε Ασφαλής λειτουργία, με όλες τις εφαρμογές τρίτων απενεργοποιημένες. Εάν η κάρτα SD αναγνωρίζεται σε Ασφαλή λειτουργία, μπορείτε να δοκιμάσετε να διαγράψετε εφαρμογές που κατεβάσατε πρόσφατα, εφαρμογές που δεν αναγνωρίζετε ή φαίνονται κακόβουλες.

Μεταβείτε σε Ασφαλής λειτουργία ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα.

Κρατήστε πατημένα το κουμπί μείωσης έντασης ήχου και το πλαϊνό κουμπί για απενεργοποίηση Κρατήστε πατημένα το κουμπί μείωσης έντασης ήχου και το πλαϊνό κουμπί για απενεργοποίηση

Βήμα 1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή σας κρατώντας πατημένο το κουμπί μείωσης έντασης ήχου και το πλαϊνό κουμπί ταυτόχρονα και κατόπιν επιλέγοντας Απενεργοποίηση.

Επιλέξτε Απενεργοποίηση Επιλέξτε Απενεργοποίηση

Βήμα 2. Επιλέξτε Απενεργοποίηση.

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί μείωσης έντασης ήχου και το πλαϊνό κουμπί Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί μείωσης έντασης ήχου και το πλαϊνό κουμπί

Βήμα 3. Αφού σβήσει η οθόνη, πατήστε παρατεταμένα και ταυτόχρονα το κουμπί μείωσης έντασης ήχου και το πλαϊνό κουμπί.

Αφήστε το πλαϊνό κουμπί καθώς πατάτε το κουμπί μείωσης έντασης ήχου Αφήστε το πλαϊνό κουμπί καθώς πατάτε το κουμπί μείωσης έντασης ήχου

Βήμα 4. Μόλις εμφανιστεί στην οθόνη το λογότυπο της Samsung, αφήστε το πλαϊνό κουμπί, κρατώντας πατημένο το κουμπί μείωσης έντασης ήχου.

Δοκιμή ενημέρωσης σε Ασφαλή λειτουργία Δοκιμή ενημέρωσης σε Ασφαλή λειτουργία

Βήμα 5. Όταν εμφανιστεί η ένδειξη Ασφαλής λειτουργία στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης, αφήστε το κουμπί.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να διαγράψετε μια εφαρμογή σε Ασφαλής λειτουργία.

Ρυθμίσεις εφαρμογής Ρυθμίσεις εφαρμογής

Βήμα 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις και επιλέξτε Εφαρμογές.

Εντοπίστε άγνωστες ή κακόβουλες εφαρμογές Εντοπίστε άγνωστες ή κακόβουλες εφαρμογές

Βήμα 2. Εντοπίστε εφαρμογές που δεν αναγνωρίζετε ή που φαίνονται κακόβουλες.

Καταργήστε την εγκατάσταση της εφαρμογής Καταργήστε την εγκατάσταση της εφαρμογής

Βήμα 3. Επιλέξτε Κατάργ. εγκατ.

Πατήστε OK Πατήστε OK

Βήμα 4. Πατήστε OK.

Από την Ασφαλής λειτουργία, μεταβείτε στην κανονική λειτουργία ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα.

Βήμα 1. Πατήστε παρατεταμένα και ταυτόχρονα το κουμπί μείωσης έντασης ήχου και το πλαϊνό κουμπί.
Βήμα 2. Επιλέξτε Επανεκκίνηση.

Αλλαγή από την Ασφαλή λειτουργία στην κανονική λειτουργία

Μπορείτε να δοκιμάσετε να επιλύσετε το σφάλμα αναγνώρισης της κάρτας SD, μορφοποιώντας την κάρτα SD. Για να αποφύγετε την απώλεια των δεδομένων σας, φροντίστε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας πριν από τη μορφοποίηση. Για να μορφοποιήσετε την κάρτα SD, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

Σημείωση:

  • Με τη μορφοποίηση θα διαγραφεί το περιεχόμενο στην κάρτα SD και δεν θα είναι δυνατή η ανάκτησή του.
Ρυθμίσεις φροντίδας μπαταρίας και συσκευής Ρυθμίσεις φροντίδας μπαταρίας και συσκευής

Βήμα 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις και επιλέξτε Φροντίδα μπαταρίας και συσκευής.

Επιλέξτε Αποθήκευση Επιλέξτε Αποθήκευση

Βήμα 2. Επιλέξτε Αποθήκευση.

Πατήστε Περισσότερα και επιλέξτε Για προχωρημένους Πατήστε Περισσότερα και επιλέξτε Για προχωρημένους

Βήμα 3. Πατήστε Περισσότερα και επιλέξτε Για προχωρημένους.

Επιλέξτε τη ρύθμιση της κάρτας SD Επιλέξτε τη ρύθμιση της κάρτας SD

Βήμα 4. Επιλέξτε Κάρτα SD.

Πατήστε Μορφοποίηση Πατήστε Μορφοποίηση

Βήμα 5. Πατήστε Μορφοποίηση και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να μορφοποιήσετε την κάρτα SD.

Μπορείτε να βελτιστοποιήσετε και να προστατέψετε τη συσκευή σας με την Προστασία συσκευής. Μπορεί να αποτρέψει στο μέλλον σφάλματα αναγνώρισης κάρτας SD που προκαλούνται από κακόβουλο λογισμικό.

 Φροντίδα μπαταρίας και συσκευής  Φροντίδα μπαταρίας και συσκευής

Βήμα 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις και επιλέξτε Φροντίδα μπαταρίας και συσκευής.

Προστασία συσκευής Προστασία συσκευής

Βήμα 2. Επιλέξτε Προστασία συσκευής.

Σάρωση τηλεφώνου Σάρωση τηλεφώνου

Βήμα 3. Πατήστε Σάρωση τηλεφώνου.

Σημείωση:

  • Η θέση του κουμπιού έντασης ήχου και του πλαϊνού κουμπιού ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο της συσκευής.
  • Δεν υποστηρίζουν όλα τα μοντέλα τηλεφώνων τη χρήση καρτών SD.
  • Εάν ακολουθήσατε τα παραπάνω βήματα, αλλά το πρόβλημα παραμένει, τότε η συσκευή σας ενδέχεται να έχει υποστεί ζημιά. Ελέγξτε το Κέντρα Τεχνικής Υποστήριξης για σχετικές πληροφορίες.
  • Τα στιγμιότυπα της συσκευής και τα μενού ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο της συσκευής και την έκδοση του λογισμικού.

Τρόπος χρήσης της εφαρμογής Samsung Members

Εάν αντιμετωπίζετε δυσκολίες με κινητά, tablet ή φορητές συσκευές της Samsung, στείλτε μας τις απορίες σας μέσω της εφαρμογής Samsung Members. Μάθετε περισσότερα σχετικά με την αποστολή αναφοράς σφάλματος.

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας