Η υπηρεσία Απομακρυσμένης Υποστήριξης είναι ασφαλής;

Ναι, το σύστημα απομακρυσμένης διαχείρισης χρησιμοποιεί μία ασφαλή σύνδεση ανάμεσα στην τηλεόρασή/κινητό σας και τον server μας. 'Ολες οι πληροφορίες φυλάσσονται σε server της Samsung και καμία τρίτη εταιρεία δεν έχει πρόσβαση σε αυτές. Δεν πρόκειται να σταλούν στην τηλεόρασή/κινητό σας ανεπιθύμητες πληροφορίες ή κακόβουλα προγράμματα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία επισκεφθείτε τον σχετικό σύνδεσμο.

Για να λάβετε Απομακρυσμένη Διαχείριση, ζητήστε την επικοινωνώντας με το Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης μέσω Live Chat ή καλώντας στα τηλέφωνα που θα βρείτε παρακάτω.

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας