Τι είναι το Smart Lock και πώς μπορώ να το ενεργοποιήσω;

Κρατήστε ασφαλές το Galaxy τηλέφωνό σας χωρίς να χρειάζεται να πληκτρολογείτε το PIN ή τον κωδικό πρόσβασής σας κάθε φορά που το χρησιμοποιείτε.  Ρυθμίζοντας το Smart Lock μπορείτε να αφήνετε ξεκλείδωτο το τηλέφωνό σας όταν το έχετε στα χέρια σας ή σε συγκεκριμένες ώρες ή μέρη. Συμβουλευτείτε τον παρακάτω οδηγό και μάθετε πώς να ρυθμίσετε το πότε και το πού θα μένει ξεκλείδωτη η συσκευή σας.

Προτού δοκιμάσετε τις παρακάτω συστάσεις, βεβαιωθείτε ότι τόσο η συσκευή σας όσο και οι σχετικές εφαρμογές διαθέτουν την τελευταία έκδοση. Για να ενημερώσετε το λογισμικό του κινητού σας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

Βήμα 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Ενημέρωση λογισμικού.

Βήμα 2. Πατήστε στην επιλογή Λήψη και εγκατάσταση.

Βήμα 3. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. 

Τι είναι το Smart Lock και πώς μπορώ να το ενεργοποιήσω;

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας να ξεκλειδώνει μόνο του και να παραμένει ξεκλείδωτο όταν βρίσκεστε σε αξιόπιστα μέρη ή όταν ανιχνεύονται άλλες συσκευές. Εάν για παράδειγμα έχετε ορίσει το σπίτι σας ως αξιόπιστο μέρος, η συσκευή σας θα ανιχνεύει το μέρος και θα ξεκλειδώνει αυτόματα μόνη της όταν φτάνετε σε αυτό. Αρχικά, για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα, θα πρέπει να ορίσετε μια μέθοδο κλειδώματος της οθόνης. Για να ρυθμίσετε το Smart Lock, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

Βήμα 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις και στη συνέχεια πατήστε την επιλογή Κλείδωμα οθόνης.

Βήμα 2. Πατήστε την επιλογή Smart Lock και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.

Βήμα 3. Πατήστε τον τύπο του Smart Lock που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Παρακάτω μπορείτε να συμβουλευτείτε τον τύπο του εκάστοτε Smart Lock.

Pυθμίσεις του smart lock.

Σημείωση:

  • Η δυνατότητα αυτή θα είναι διαθέσιμη προς χρήση αφότου ορίσετε μια μέθοδο κλειδώματος της οθόνης.
  • Θα πρέπει να ξεκλειδώσετε την οθόνη χρησιμοποιώντας το μοτίβο, το PIN ή τον κωδικό πρόσβασης που έχετε ορίσει όταν δεν έχετε χρησιμοποιήσει τη συσκευή σας για τέσσερις ώρες ή όταν την ενεργοποιείτε.

Το τηλέφωνό σας μπορεί να παραμένει ξεκλείδωτο όταν βρίσκεται πάνω σας. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να το ξεκλειδώσετε μια φορά κι αυτό θα παραμείνει ξεκλείδωτο για όσο βρίσκεστε σε κίνηση, όπως όταν το κρατάτε στα χέρια σας ή το μεταφέρετε. Η συσκευή σας θα κλειδώσει μόνο όταν ανιχνεύσει ότι την έχετε ακουμπήσει κάπου. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία εντοπισμό On-body, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα. 

Βήμα 1. Πατήστε την επιλογή Εντοπισμός On-body.

Βήμα 2. Πατήστε τον διακόπτη που βρίσκεται στην επάνω δεξιά γωνία.

Βήμα 3. Πατήστε ΣΥΝΕΧΕΙΑ για να συμφωνήσετε ως προς τις ειδοποιήσεις που εμφανίζονται πάνω στην οθόνη και να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα εντοπισμού On-body.

Smart lock on body detection.

Σημείωση:

  • Η δυνατότητα Εντοπισμός On-body δεν μπορεί να διακρίνει εάν πρόκειται για εσάς ή για κάποιον άλλον. Εάν σας πάρει κάποιος τη συσκευή ενώ είναι ξεκλείδωτη, είναι πιθανό να συνεχίσει να έχει πρόσβαση σε αυτή.

Μπορείτε να ορίσετε ένα μέρος στο οποίο το τηλέφωνό σας θα παραμένει ξεκλείδωτο. Εάν έχετε ορίσει στο Google Maps ένα μέρος ως Σπίτι, το μέρος αυτό θα καταχωρίζεται αυτόματα ως αξιόπιστο μέρος. Για να προσθέσετε κι άλλο μέρος, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

Επιλογή αξιόπιστων μερών. Επιλογή αξιόπιστων μερών.

Βήμα 1. Πατήστε την επιλογή Αξιόπιστα μέρη.

Επιλογή προσθήκης αξιόπιστου μέρους. Επιλογή προσθήκης αξιόπιστου μέρους.

Βήμα 2. Πατήστε την επιλογή Προσθήκη αξιόπιστου μέρους.

Βρείτε το μέρος που θέλετε να προσθέσετε χρησιμοποιώντας την μπάρα αναζήτησης ή τον χάρτη. Βρείτε το μέρος που θέλετε να προσθέσετε χρησιμοποιώντας την μπάρα αναζήτησης ή τον χάρτη.

Βήμα 3. Βρείτε το μέρος που θέλετε να προσθέσετε χρησιμοποιώντας την μπάρα αναζήτησης ή τον χάρτη.

Ενεργοποίηση επιλογής συγκεκριμένης τοποθεσίας. Ενεργοποίηση επιλογής συγκεκριμένης τοποθεσίας.

Βήμα 4. Μόλις εμφανιστεί η περιοχή στην οποία θέλετε να είναι ξεκλείδωτο, πατήστε Επιλογή συγκεκριμένης τοποθεσίας.

Επιλογή OK. Επιλογή OK.

Βήμα 5. Πατήστε OK για επιβεβαίωση.

Εάν προσθέσετε μια αξιόπιστη συσκευή, το τηλέφωνό σας θα παραμένει ξεκλείδωτο όταν βρίσκεται κοντά ή όταν συνδέεται σε αυτή την αξιόπιστη συσκευή. Το τηλέφωνό σας μπορεί να κλειδώσει εάν αποσυνδεθεί από την αξιόπιστη συσκευή, ακόμα και στην περίπτωση επανασύνδεσής της. Για να προσθέσετε μια αξιόπιστη συσκευή, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

Επιλογή αξιόπιστων συσκευών. Επιλογή αξιόπιστων συσκευών.

Βήμα 1. Πατήστε την επιλογή Αξιόπιστες συσκευές.

Επιλογή προσθήκης αξιόπιστης συσκευής. Επιλογή προσθήκης αξιόπιστης συσκευής.

Βήμα 2. Πατήστε την επιλογή ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ.

Επιλογή συσκευής. Επιλογή συσκευής.

Βήμα 3. Πατήστε την επιλογή Συσκευή που θέλετε να προσθέσετε.

Επιλογή ΝΑΙ, ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Επιλογή ΝΑΙ, ΠΡΟΣΘΗΚΗ.

Βήμα 4. Πατήστε ΝΑΙ, ΠΡΟΣΘΗΚΗ.

Σημείωση:

  • Το εύρος σύνδεσης του Bluetooth μπορεί να επηρεαστεί από το περιβάλλον στο οποίο χρησιμοποιείτε τη συσκευή.

Σημείωση: Υπάρχει το ενδεχόμενο τα στιγμιότυπα οθόνης και το μενού της συσκευής να ποικίλουν ανάλογα με το μοντέλο της συσκευής και την έκδοση του λογισμικού.

Πώς να χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Samsung Members

Εάν αντιμετωπίζετε δυσκολίες με το κινητό σας τηλέφωνο Samsung, tablet ή wearables, μπορείτε να μας στείλετε μια αναφορά σφάλματος ή να μας κάνετε μια ερώτηση μέσω της εφαρμογής Samsung Members. Μάθετε περισσότερα σχετικά με την αποστολή μιας αναφοράς σφάλματος.

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας