Τι είναι η Προστασία Συσκευής ή Factory Reset Protection (FRP);

Οι συσκευές Android παρέχουν ενσωματωμένες λειτουργίες ασφάλειας, ώστε να προστατεύσουν τη συσκευή και τα δεδομένα σας, συμπεριλαμβανομένων οθονών κλειδώματος και κρυπτογράφηση δεδομένων. Η Προστασία Συσκευής ή Factory Reset Protection (FRP) είναι μια λειτουργία που υπάρχει στις συσκευές Android από την έκδοση Lollipop 5.1 και νεότερο.
Το FRP ενεργοποιείται αυτόματα όταν συνδέεστε με ένα λογαριασμό Google στη συσκευή σας. Εφόσον έχει ενεργοποιηθεί το FRP, αποτρέπεται η χρήση της συσκευής σας, μετά από Επαναφορά Εργοστασιακών Ρυθμίσεων, μέχρι να συνδεθείτε με ένα λογαριασμό Google που είχατε προσθέσει στη συσκευή σας στο παρελθόν.

Πως δουλεύει το FRP;

Όταν πραγματοποιείτε Επαναφορά Εργοστασιακών Ρυθμίσεων όλες οι ρυθμίσεις επανέρχονται στις εργοστασιακές τους τιμές και όλα τα δεδομένα σας διαγράφονται.
Αν έχετε κάποιο λογαριασμό Google συνδεδεμένο στη συσκευή σας, το FRP είναι ενεργό. Αυτό σημαίνει ότι μετά από επαναφορά, θα χρειαστεί να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε λογαριασμό Google είχατε προσθέσει στη συγκεκριμένη συσκευή στο παρελθόν. Με αυτό τον τρόπο αν η συσκευή σας χαθεί ή κλαπεί, δεν θα μπορούσε οποιοσδήποτε να πραγματοποιήσει επαναφορά ρυθμίσεων και να χρησιμοποιήσει τη συσκευή σας.

Πως δουλεύει το FRP
Αν έχετε κάποιο λογαριασμό Google συνδεδεμένο στη συσκευή σας, το FRP είναι ενεργό

Τι χρειάζεται να προσέξω σχετικά με το FRP;

Αν θέλετε να πραγματοποιήσετε επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων στη συσκευή σας, σιγουρευτείτε ότι γνωρίζετε τον όνομα χρήση και τον κωδικό του λογαριασμού Google, διότι θα χρειαστεί να συνδεθείτε στο τέλος της επαναφοράς. Αν θέλετε να πραγματοποιήσετε επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων στη συσκευή σας, αλλά δεν θυμάστε τα στοιχεία του Google λογαριασμού σας, τότε μπορείτε να κάνετε ένα από τα παρακάτω:

Στις ρυθμίσεις της συσκευής σας, στο Cloud και Λογαριασμοί > Λογαριασμοί > Google, βρείτε το όνομα του λογαριασμού σας και επαναφέρετε τον κωδικό σας στο Google. Μπορεί να χρειαστούν έως 24 ώρες μέχρι ο νέος σας κωδικός να συγχρονιστεί με όλες τις συσκευές στις οποίες έχει συνδεδεμένο τον συγκεκριμένο λογαριασμό.

Αφαιρέστε τον λογαριασμό πριν επαναφέρετε τη συσκευή σας. Αν έχετε πραγματοποιήσει ήδη επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων και δεν θυμάστε το όνομα χρήστη ή/και τον κωδικό του λογαριασμού Google, η συσκευή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να κάνετε ένα από τα παρακάτω.

Αν θυμάστε το όνομα χρήστη και δεν θυμάστε τον κωδικό σας, μπορείτε να επαναφέρετε τον κωδικό σας στο Google. Μπορεί να χρειαστούν έως 24 ώρες μέχρι ο νέος σας κωδικός να συγχρονιστεί με όλες τις συσκευές στις οποίες έχει συνδεδεμένο τον συγκεκριμένο λογαριασμό. Μετά από 24 ώρες μπορείτε να δοκιμάσετε να συνδεθείτε στη συσκευή σας με τον νέο κωδικό.

Αν έχετε πολλούς λογαριασμούς Google, αλλά δεν θυμάστε ποιόν προσθέσατε στη συσκευή σας, επισκεφτείτε το Device Manager. Συνδεθείτε με το λογαριασμό Google και ελέγξτε τη λίστα με τις συσκευές που είναι καταχωρημένες σε αυτό τον λογαριασμό. Αν δεν βλέπετε τη συσκευή σας στη λίστα, τότε σημαίνει πως αυτή η συσκευή είναι καταχωρημένη σε άλλο λογαριασμό. Χρησιμοποιήστε την ίδια διαδικασία για να ελέγξετε τις συσκευές που είναι καταχωρημένες στους υπολοίπους σας λογαριασμούς. Όταν βρείτε τον καταχωρημένο λογαριασμό χρησιμοποιείστε τον για να συνδεθείτε στη συσκευή σας.

Αν δεν μπορείτε να θυμηθείτε τις πληροφορίες από κανένα λογαριασμό Google, τότε μπορείτε να φέρετε τη συσκευή σας με το αποδεικτικό αγοράς σε οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης της Samsung. Η Samsung διαθέτει εξειδικευμένα εργαλεία για να επαναφέρει τη συσκευή σας στις εργοστασιακές της ρυθμίσεις χωρίς ενεργή Προστασία Συσκευής.

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας