Γιατί η μπαταρία του νέου μου Samsung Galaxy τηλεφώνου εξαντλείται τόσο γρήγορα;

Η κατανάλωση κι η διάρκεια ζωής της μπαταρίας εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων της συχνότητας χρήσης της συσκευής, του αριθμού των εγκατεστημένων εφαρμογών και των εφαρμογών που «τρέχουν», των σφαλμάτων του λειτουργικού συστήματος και της συνδεσιμότητας του δικτύου. Τα δίκτυα 5G μπορεί να αποφορτίζουν γρηγορότερα την μπαταρία, αλλά τα τηλέφωνα Galaxy χρησιμοποιούν προηγμένο λογισμικό που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη, ελέγχοντας κατ' αυτό τον τρόπο αποτελεσματικά την κατανάλωση της μπαταρίας έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στο μοτίβο χρήσης σας.

Προτού δοκιμάσετε τις παρακάτω συστάσεις, βεβαιωθείτε ότι τόσο η συσκευή σας όσο και οι σχετικές εφαρμογές διαθέτουν την τελευταία έκδοση. Για να ενημερώσετε το λογισμικό του κινητού σας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: 

Βήμα 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Ενημέρωση λογισμικού.

Βήμα 2. Πατήστε στην επιλογή Λήψη και εγκατάσταση.

Βήμα 3. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Η κατανάλωση της μπαταρίας μπορεί να είναι ελαφρώς γρηγορότερη αμέσως μετά την αγορά

Μπορεί να διαπιστώσετε ότι η μπαταρία του καινούριου τηλεφώνου σας αποφορτίζεται σε συντομότερο χρονικό διάστημα συγκριτικά με την προηγούμενη συσκευή σας, παρ' όλο που το χρησιμοποιείτε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο από τη στιγμή που το αγοράσατε.

Τις πρώτες ημέρες μετά την αγορά, οι χρήστες ενεργοποιούν συνήθως πολλές εφαρμογές και ρυθμίζουν διάφορα χαρακτηριστικά για την αρχικοποίηση της συσκευής με αποτέλεσμα τη βελτιστοποίηση της συχνότητας της λειτουργίας παρασκηνίου. Υπάρχει, συνεπώς, το ενδεχόμενο η διάρκεια χρήσης της μπαταρίας να είναι μικρότερη απ' ό,τι όταν χρησιμοποιούσατε την προηγούμενη συσκευή σας.

Μπορεί να έχετε την αίσθηση ότι ο χρόνος χρήσης της μπαταρίας είναι πολύ πιο σύντομος σε σχέση με εκείνον της προηγούμενης συσκευής σας. Κάτι τέτοιο, ωστόσο, δεν είναι παρά μέρος της διαδικασίας αρχικοποίησης του νέου σας τηλεφώνου.

Συνιστάται να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε κανονικά τη συσκευή σας. Φορτίζετε τη συσκευή σας όταν εξαντλείται η μπαταρία και περιμένετε μερικές μέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι λειτουργίες παρασκηνίου και ο συγχρονισμός. Τότε θα δείτε την απόλυτη δυναμική της μπαταρίας της συσκευής σας.

Η υπηρεσία 5G καταναλώνει ενδεχομένως μεγαλύτερο ποσοστό μπαταρίας

Όταν είστε συνδεδεμένοι σε δίκτυο 5G υπάρχει πιθανότητα το τηλέφωνό σας να καταναλώνει περισσότερη μπαταρία απ' ό,τι συνήθως. Οι τρέχουσες υπηρεσίες 5G συμμορφώνονται προς το Μη αυτόνομο πρότυπο (NSA)*, το οποίο χρησιμοποιεί μαζί τα 4G (LTE) και 5G. Τα κυκλώματα 5G και 4G (LTE) χρησιμοποιούνται συνεπώς ταυτόχρονα για υψηλής ταχύτητας επεξεργασία δεδομένων μεγάλης χωρητικότητας.

Δεδομένου ότι το τηλέφωνό σας είναι συνδεδεμένο σε πολλαπλά δίκτυα ταυτόχρονα, υπάρχει το ενδεχόμενο η μπαταρία να αποφορτίζεται σε συντομότερο χρονικό διάστημα απ' ό,τι εκείνο που θα αναμένατε. Επιπλέον, υπάρχει περίπτωση το τηλέφωνό σας να θερμανθεί λίγο περισσότερο απ' ό,τι όταν λειτουργούσε απλά σε 3G ή LTE. Για να αντισταθμίσετε την κατάσταση αυτή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε χαρακτηριστικά τα οποία θα βελτιστοποιήσουν και βελτιώσουν τη συνολική απόδοση του τηλεφώνου σας.

* NSA (Μη αυτόνομο): Η πρώτη παρουσίαση των δικτύων και συσκευών 5G θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια Μη αυτόνομης (NSA) λειτουργίας. Η υποστήριξη με άλλα λόγια των δικτύων 5G θα πραγματοποιηθεί από τις ήδη υπάρχουσες υποδομές 4G. Οι συσκευές που έχουν τη δυνατότητα να «τρέξουν» σε 5G θα συνδέονται συνεπώς σε συχνότητες 5G για τη μεταφορά δεδομένων, αλλά θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούν το 4G για τις δυνατότητες που δεν σχετίζονται με τα δεδομένα, όπως είναι η σύνδεση σε σταθμούς και διακομιστές βάσης.

Σημείωση: Εάν αισθανθείτε ότι η συσκευή έχει υπερθερμανθεί, μην τη χρησιμοποιήσετε για λίγο και περιμένετε έως ότου να κρυώσει.

Πώς να βελτιστοποιήσετε την μπαταρία του τηλεφώνου σας

Εάν θέλετε να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας σας ή αισθάνεστε ότι η μπαταρία αποφορτίζεται γρήγορα, μπορείτε να βελτιστοποιήσετε συνολικά το τηλέφωνό σας, να διαχειριστείτε την ισχύ των εφαρμογών, καθώς επίσης και να βελτιστοποιήσετε τις μεμονωμένες εφαρμογές. Μπορείτε να μειώσετε την κατανάλωση της μπαταρίας με τους ακόλουθους τρόπους.

Βελτιστοποίηση της συνολικής χρήσης του τηλεφώνου σας

Μπορείτε να βελτιστοποιήσετε το τηλέφωνό σας μέσω της λειτουργίας Φροντίδα συσκευής για μείωση της κατανάλωσης της μπαταρίας, κλείνοντας τις εφαρμογές που δεν χρησιμοποιούνται και ελέγχοντας τη μη φυσιολογική χρήση της μπαταρίας. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

Βήμα 1. Ανοίξτε την επιλογή Ρυθμίσεις, και στη συνέχεια επιλέξτε Φροντίδα μπαταρίας και συσκευής.

Βήμα 2. Πατήστε Βελτιστοποίηση τώρα. Η λειτουργία Φροντίδα συσκευής θα βελτιστοποιήσει αυτόματα το τηλέφωνό σας.

Βελτιστοποίηση μπαταρίας τώρα

Η λειτουργία γρήγορης βελτιστοποίησης βελτιώνει την απόδοση της συσκευής μέσω των ακόλουθων επιλογών.

  • Κλείνει τις εφαρμογές που εκτελούνται στο παρασκήνιο.
  • Διαχειρίζεται τη μη φυσιολογική χρήση της μπαταρίας.
  • Πραγματοποιεί σάρωση για τυχόν εφαρμογές που έχουν «κρασάρει» και κακόβουλο λογισμικό.

 

Χρήση της λειτουργίας αυτόματης βελτιστοποίησης

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να εκτελεί αυτόματη βελτιστοποίηση όταν η συσκευή σας δεν βρίσκεται σε χρήση. Πατήστε Περισσότερες επιλογές > Αυτοματοποίηση > Καθημερινή αυτόματη βελτιστοποίηση και πατήστε τον διακόπτη για να την ενεργοποιήσετε.

Προσαρμογή ορίων χρήσης του Παρασκηνίου

Όσο περισσότερες μη χρησιμοποιούμενες εφαρμογές εκτελούνται στο παρασκήνιο, τόσο μεγαλύτερη είναι η κατανάλωση ισχύος της μπαταρίας σας. Μπορείτε να ορίσετε τα όρια χρήσης του παρασκηνίου, μειώνοντας κατ' αυτό τον τρόπο την κατανάλωση της μπαταρίας. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

Βήμα 1 ορισμού ορίων χρήσης του παρασκηνίου μπαταρίας Βήμα 1 ορισμού ορίων χρήσης του παρασκηνίου μπαταρίας

Βήμα 1. Ανοίξτε την επιλογή Ρυθμίσεις, και στη συνέχεια επιλέξτε Φροντίδα μπαταρίας και συσκευής.

Βήμα 2 ορισμού ορίων χρήσης του παρασκηνίου μπαταρίας Βήμα 2 ορισμού ορίων χρήσης του παρασκηνίου μπαταρίας

Βήμα 2. Πατήστε Μπαταρία.

Βήμα 3. Πατήστε Όρια χρήσης παρασκηνίου.

Βήμα 4 ορισμού ορίων χρήσης του παρασκηνίου μπαταρίας Βήμα 4 ορισμού ορίων χρήσης του παρασκηνίου μπαταρίας

Βήμα 4. Ορίστε την εφαρμογή που θέλετε να ελέγξετε.

Μπορείτε να επιλέξετε από τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

  • Η εφαρμογή Θέση των μη χρησιμοποιούμενων εφαρμογών σε λειτουργία αναστολής θα θέσει αυτόματα τις εφαρμογές σε αναστολή εάν δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για κάποιο χρονικό διάστημα.
  • Η λειτουργία Εφαρμογές σε λειτουργία αναστολής σάς δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε τις εφαρμογές που θα δεν εκτελούνται στο παρασκήνιο. Μπορείτε επίσης να δείτε τις τρέχουσες εφαρμογές σε λειτουργία αναστολής.
  • Οι Εφαρμογές σε λειτουργία βαθιάς αναστολής δεν θα εκτελούνται ποτέ στο παρασκήνιο και θα τίθεται σε λειτουργία μόνο όταν τις ανοίγετε.
  • Η λειτουργία Εφαρμογές που δεν τίθενται ποτέ σε λειτουργία αναστολής σάς επιτρέπουν να επιλέγετε τις εφαρμογές που δεν μπαίνουν αυτόματα σε λειτουργία αναστολής.
Βελτιστοποίηση μεμονωμένων εφαρμογών

Μπορείτε να βελτιστοποιήσετε τις μεμονωμένες εφαρμογές έτσι ώστε να χρησιμοποιείται μικρότερο ποσοστό μπαταρίας. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

Βήμα 1 μεμονωμένης βελτιστοποίησης μπαταρίας Βήμα 1 μεμονωμένης βελτιστοποίησης μπαταρίας

Βήμα 1. Ανοίξτε την επιλογή Ρυθμίσεις, και στη συνέχεια επιλέξτε Εφαρμογές.

Βήμα 2 μεμονωμένης βελτιστοποίησης μπαταρίας Βήμα 2 μεμονωμένης βελτιστοποίησης μπαταρίας

Βήμα 2. Πατήστε την επιλογή περισσότερες επιλογές (τρεις κάθετες κουκκίδες).

Βήμα 3 μεμονωμένης βελτιστοποίησης μπαταρίας Βήμα 3 μεμονωμένης βελτιστοποίησης μπαταρίας

Βήμα 3. Επιλέξτε Ειδική πρόσβαση.

Βήμα 4 μεμονωμένης βελτιστοποίησης μπαταρίας Βήμα 4 μεμονωμένης βελτιστοποίησης μπαταρίας

Βήμα 4. Επιλέξτε Βελτιστοποίηση χρήση μπαταρίας.

Βήμα 5 μεμονωμένης βελτιστοποίησης μπαταρίας Βήμα 5 μεμονωμένης βελτιστοποίησης μπαταρίας

Βήμα 5. Ορίστε την εφαρμογή που θέλετε να βελτιστοποιήσετε. Οι βελτιστοποιημένες μπαταρίες χρησιμοποιούν μικρότερο ποσοστό μπαταρίας.

Σημείωση: Οι βελτιστοποιημένες εφαρμογές χρησιμοποιούν μικρότερο ποσοστό μπαταρίας. Υπάρχει, ωστόσο, περιορισμός ορισμένων λειτουργιών του παρασκηνίου.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με την Galaxy Μπαταρία μέσω του τμήματος υποστήριξης της Samsung.

Σημείωση:

  • Η πραγματική διάρκεια ζωής της μπαταρίας ποικίλλει ανάλογα με το περιβάλλον δικτύου, τις δυνατότητες και τις εφαρμογές που χρησιμοποιούνται, τη συχνότητα των κλήσεων και των μηνυμάτων, τον αριθμό των φορτίσεων και πολλούς άλλους παράγοντες.
  • Υπάρχει το ενδεχόμενο τα στιγμιότυπα οθόνης και τα μενού της συσκευής να ποικίλουν ανάλογα με το μοντέλο της συσκευής και την έκδοση του λογισμικού.

Πώς να χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Samsung Members

Εάν αντιμετωπίζετε δυσκολίες με το Samsung κινητό σας τηλέφωνο, tablet ή wearable, μπορείτε να μας στείλετε μια αναφορά σφάλματος ή να μας κάνετε μια ερώτηση μέσω της εφαρμογής Samsung Members.

Samsung Community Samsung Community

Samsung Community

Έχετε να μοιραστείτε απορίες ή προτάσεις προς βελτίωση;
To Samsung Community είναι εδώ για σας!

Επικοινωνήστε μαζί μας Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών
Εξακολουθείτε να χρειάζεστε βοήθεια;
Μπορείτε να μιλήσετε με ένα μέλος της Εξυπηρέτησης Πελατών

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας