Τι πρέπει να κάνετε σε περίπτωση που η οθόνη του Galaxy τηλεφώνου σας δεν περιστρέφεται

Μπορείτε ενώ παρακολουθείτε βίντεο ή κάνετε παρουσιάσεις μέσω του Galaxy τηλεφώνου σας να αλλάξετε τη λειτουργία οθόνης από λειτουργία landscape (οριζόντιος προσανατολισμός) σε λειτουργία portrait (κάθετος προσανατολισμός) ή αντίθετα. Μπορείτε να κλειδώσετε τη λειτουργία οθόνης στη λειτουργία portrait (κάθετος προσανατολισμός) ή στη λειτουργία landscape (οριζόντιος προσανατολισμός) ή να ορίσετε την αυτόματη περιστροφή της οθόνης. Εάν η οθόνη σας δεν περιστρέφεται, ελέγξτε τις ρυθμίσεις Αυτόματης περιστροφής, ακολουθώντας τον παρακάτω οδηγό.

Προτού δοκιμάσετε τις παρακάτω συστάσεις, βεβαιωθείτε ότι τόσο η συσκευή σας όσο και οι σχετικές εφαρμογές διαθέτουν την τελευταία έκδοση. Για να ενημερώσετε το λογισμικό του κινητού σας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

Βήμα 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Ενημέρωση λογισμικού.

Βήμα 2. Πατήστε στην επιλογή Λήψη και εγκατάσταση.

Βήμα 3. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Αυτόματη περιστροφή

Όταν παίρνετε το τηλέφωνό σας στα χέρια σας για πρώτη φορά είναι ενεργοποιημένη βάσει προεπιλογής η λειτουργία Αυτόματη περιστροφή. Μπορείτε, ωστόσο, να την απενεργοποιήσετε ανά πάσα στιγμή και να την κλειδώσετε στη λειτουργία portrait (κάθετος προσανατολισμός) ή τη λειτουργία landscape (οριζόντιος προσανατολισμός) ανά πάσα στιγμή. Όταν κλειδώνετε την οθόνη στη λειτουργία portrait (κάθετος προσανατολισμός) ή στη λειτουργία landscape (οριζόντιος προσανατολισμός), είναι στην ουσία σαν να απενεργοποιείτε τη λειτουργία Αυτόματη περιστροφή. Κατά την απενεργοποίηση της λειτουργίας Αυτόματη περιστροφή, η οθόνη κλειδώνει στη λειτουργία portrait (κάθετος προσανατολισμός) ή στη λειτουργία landscape (οριζόντιος προσανατολισμός), ανεξάρτητα από τον τρόπο που κρατάτε το τηλέφωνό σας. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να ρυθμίσετε την περιστροφή της οθόνης.

Βήμα 1. Σύρετε το δάχτυλό σας προς το κάτω μέρος της οθόνης για να ανοίξετε την επιλογή Quick panel (Γρήγορος πίνακας ελέγχου).

Βήμα 2. Εάν εκείνη τη χρονική στιγμή είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Αυτόματη περιστροφή, θα εμφανιστεί ένα μπλε εικονίδιο με την ένδειξη Αυτόματη περιστροφή. Αντίθετα, εάν εκείνη τη χρονική στιγμή είναι απενεργοποιημένη η λειτουργία Αυτόματη περιστροφή, θα εμφανιστεί ένα γκρι εικονίδιο με την ένδειξη Λειτουργία portrait (κάθετος προσανατολισμός) ή Λειτουργία landscape(οριζόντιος προσανατολισμός).

Βήμα 3. Εάν η οθόνη έχει κλειδώσει στη Λειτουργία portrait (κάθετος προσανατολισμός) ή στη Λειτουργία landscape (οριζόντιος προσανατολισμός) και πρέπει να την αλλάξετε, πατήστε το εικονίδιο (είτε portrait είτε landscape) για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Αυτόματη περιστροφή. Εάν έχει ήδη ενεργοποιηθεί η λειτουργία Αυτόματη περιστροφή, δεν χρειάζεται να προβείτε σε κάποια επιλογή.

Βήμα λειτουργίας Αυτόματη περιστροφή

Μετά την ενεργοποίηση της λειτουργίας Αυτόματη περιστροφή, κλείστε την επιλογή Quick panel (Γρήγορος πίνακας ελέγχου). Στη συνέχεια, κρατήστε τη συσκευή σας στη θέση που επιθυμείτε, είτε να κοιτάζει προς τα επάνω είτε να βρίσκεται σε πλάγια διάταξη.

Σημείωση:

  • Μπορεί να δείτε στην επιλογή Quick panel (Γρήγορος πίνακας) το εικονίδιο portrait (κάθετος προσανατολισμός), landscape (οριζόντιος προσανατολισμός) ή το εικονίδιο Αυτόματη περιστροφή, ανάλογα με τις τρέχουσες ρυθμίσεις σας. Τα εικονίδια portrait (κάθετος προσανατολισμός) και landscape (οριζόντιος προσανατολισμός) είναι γκρι όταν είναι ενεργά, ενώ το εικονίδιο Αυτόματη περιστροφή είναι γίνεται μπλε κατά την ενεργοποίησή του.
  • Κάνουμε λόγο για λειτουργία portrait (κάθετος προσανατολισμός) όταν το τηλέφωνο κοιτάζει προς τα επάνω και για λειτουργία landscape (οριζόντιος προσανατολισμός) όταν το τηλέφωνο είναι σε πλάγια διάταξη.
  • Εάν η εφαρμογή που χρησιμοποιείτε δεν υποστηρίζει κάποιον προσανατολισμό, αυτός δεν θα αλλάξει όταν μετακινήσετε το τηλέφωνό σας. Δεν τρέχουν όλες οι εφαρμογές σε λειτουργία portrait (κάθετος προσανατολισμός) και λειτουργία landscape (οριζόντιος προσανατολισμός).

Εάν η οθόνη έχει κλειδώσει στη λειτουργία portrait (κάθετος προσανατολισμός) ή στη λειτουργία landscape (οριζόντιος προσανατολισμός), το εικονίδιο προσανατολισμού θα φέρει την εν λόγω επισήμανση. Το εικονίδιο της λειτουργίας Αυτόματη περιστροφή θα εμφανιστεί μόνο κατά την ενεργοποίηση της λειτουργίας Αυτόματη περιστροφή. Εάν δείτε κάποιο εικονίδιο με την επισήμανση portrait (κάθετος προσανατολισμός) ή landscape (οριζόντιος προσανατολισμός), μπορείτε να το πατήσετε για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Αυτόματη περιστροφή. Ή μπορείτε να το αφήσετε ως έχει εάν θέλετε ο προσανατολισμός της οθόνης του τηλεφώνου σας να παραμείνει ξεκλείδωτος.

Λειτουργίες landscape (οριζόντιος προσανατολισμός) και portrait (κάθετος προσανατολισμός)

① Λειτουργία landscape (οριζόντιος προσανατολισμός)

② Λειτουργία portrait (κάθετος προσανατολισμός)

Εάν δεν μπορείτε να εντοπίσετε το εικονίδιο προσανατολισμού της οθόνης, μπορεί να το έχετε κατά λάθος αφαιρέσει από την επιλογή Quick panel (Γρήγορος πίνακας). Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα, για να προσθέσετε το εικονίδιο περιστροφής της οθόνης στην επιλογή Quick panel (Γρήγορος πίνακας).

Βήμα 1 λειτουργίας Αυτόματη περιστροφή Βήμα 1 λειτουργίας Αυτόματη περιστροφή

Βήμα 1. Πατήστε Περισσότερες επιλογές (οι τρεις κάθετες κουκκίδες) στην επιλογή Quick panel (Γρήγορος πίνακας).

Βήμα 2 λειτουργίας Αυτόματη περιστροφή Βήμα 2 λειτουργίας Αυτόματη περιστροφή

Βήμα 2. Πατήστε Επεξεργασία κουμπιών.

Βήμα 3 λειτουργίας Αυτόματη περιστροφή Βήμα 3 λειτουργίας Αυτόματη περιστροφή

Βήμα 3. Πατήστε παρατεταμένα το εικονίδιο της λειτουργίας Αυτόματη περιστροφή και στη συνέχεια σύρετέ το στη θέση που επιθυμείτε στην επιλογή Quick panel (Γρήγορος πίνακας).

Βήμα 4 λειτουργίας Αυτόματη περιστροφή Βήμα 4 λειτουργίας Αυτόματη περιστροφή

Βήμα 4. Πατήστε Ολοκληρώθηκε. Τώρα θα μπορείτε εύκολα να έχετε πρόσβαση στο εικονίδιο της λειτουργίας Αυτόματη περιστροφή και να ορίσετε τις ρυθμίσεις περιστροφής της οθόνης σας ανάλογα.

Μπορείτε να κλειδώσετε προσωρινά τη δυνατότητα περιστροφής της οθόνης, ακόμα κι όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Αυτόματη περιστροφή. Κάτι τέτοιο μπορεί να είναι χρήσιμο εάν θέλετε να περιστρέψετε το τηλέφωνό σας χωρίς να αλλάξει ο προσανατολισμός της οθόνης ενώ συμβουλεύεστε ένα PDF ή ένα έγγραφο.

Για να κλειδώσετε την οθόνη του τηλεφώνου σας ώστε να μην περιστρέφεται για ένα σύντομο χρονικό διάστημα, αγγίξτε παρατεταμένα με το δάχτυλό σας την οθόνη ενώ περιστρέφετε το τηλέφωνό σας. Για όσο διάστημα αγγίζετε την οθόνη με το δάχτυλό σας αυτή θα παραμένει η ίδια, χωρίς να αλλάζει ο προσανατολισμός της. Η οθόνη θα περιστραφεί και πάλι μόλις σηκώσετε το δάχτυλό σας, προκειμένου να ανταποκριθεί στον προσανατολισμό της συσκευής σας.

Προσωρινό κλείδωμα της λειτουργίας Αυτόματη περιστροφή

Εάν η οθόνη δεν περιστρέφεται ακόμα κι όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Αυτόματη περιστροφή, απενεργοποιήστε το τηλέφωνο και θέστε το και πάλι σε λειτουργία. Το πρόβλημα μπορεί να επιλυθεί απλά μέσω επανεκκίνησης του τηλεφώνου. Για να κάνατε επανεκκίνηση και να δοκιμάσετε πάλι, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

Βήμα 1. Σύρετε το δάχτυλό σας προς το κάτω μέρος της οθόνης για να ανοίξετε την επιλογή Quick panel (Γρήγορος πίνακας ελέγχου).

Βήμα 2. Πατήστε το εικονίδιο Θέση σε λειτουργία και στη συνέχεια πατήστε Επανεκκίνηση.

Κάντε επανεκκίνηση του τηλεφώνου σας

Εάν η λειτουργία Αυτόματη περιστροφή συνεχίζει να μη λειτουργεί και μετά την επανεκκίνηση, δοκιμάστε πάλι σε Ασφαλή λειτουργία.  Εάν στην Ασφαλή λειτουργία δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, τότε το πρόβλημα αυτό ενδεχομένως οφείλεται σε κάποια εφαρμογή τρίτου που έχετε εγκαταστήσει στο τηλέφωνό σας. Για να βρείτε την εφαρμογή που προκαλεί αυτό το πρόβλημα, μπορείτε να δοκιμάσετε να απεγκαταστήσετε τις εφαρμογές ξεκινώντας από εκείνη που κατεβάσατε πιο πρόσφατα. Για να μπείτε σε Ασφαλή λειτουργία, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

Βήμα 1. Ανοίξτε τις Γρήγορες ρυθμίσεις. Πατήστε το εικονίδιο Θέση σε λειτουργία που βρίσκεται στο επάνω μέρος της οθόνης.

Βήμα 2. Πατήστε και κρατήστε πατημένη την επιλογή Απενεργοποίηση έως ότου να εμφανιστεί το εικονίδιο Ασφαλής λειτουργία.

Βήμα 3. Πατήστε Ασφαλή λειτουργία. Εάν η Ασφαλής λειτουργία ενεργοποιηθεί σωστά, θα εμφανιστεί η ένδειξη Ασφαλής λειτουργία στο κάτω μέρος της οθόνης.

Εκκινήστε τη συσκευή σας σε Ασφαλή λειτουργία

Σημείωση: Υπάρχει το ενδεχόμενο τα στιγμιότυπα οθόνης και τα μενού της συσκευής να ποικίλουν ανάλογα με το μοντέλο της συσκευής και την έκδοση του λογισμικού.

Πώς να χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Samsung Members

Εάν αντιμετωπίζετε δυσκολίες με το Samsung κινητό σας τηλέφωνο, tablet ή wearable, μπορείτε να μας στείλετε μια αναφορά σφάλματος ή να μας κάνετε μια ερώτηση μέσω της εφαρμογής Samsung Members.

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας