Πώς να ενημερώνετε την Ηχομπάρα

Η ενημέρωση του υλικολογισμικού της Ηχομπάρας σας σάς εξασφαλίζει τις τελευταίες βελτιώσεις. Μπορείτε να ενημερώσετε μια Ηχομπάρα Samsung μέσω μονάδας USB ή της εφαρμογής SartThings.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η λειτουργία ενημέρωσης διαγράφει όλες τις προηγούμενες ρυθμίσεις του χρήστη. Σας συμβουλεύουμε να σημειώνετε τις ρυθμίσεις σας ώστε να είναι εύκολη η επαναρύθμισή τους μετά την ενημέρωση.

Ενημέρωση της Ηχομπάρας μέσω USB

Μπορείτε να ενημερώσετε την Ηχομπάρα μέσω σύνδεσης μιας μονάδας USB, η οποία περιέχει το υλικολογισμικό της ενημέρωσης στη θύρα USB της Ηχομπάρας.

Ενημέρωση ηχομπάρας μέσω usb.

Βήμα 1. Μεταβείτε στο Τμήμα Yποστήριξης Πελατών της Samsung

Βήμα 2. Κάντε λήψη του αρχείου αναβάθμισης (τύπος USB) και αποσυμπιέστε το, δημιουργώντας έναν φάκελο με το όνομα του αρχείου.

Βήμα 3. Θέστε σε λειτουργία την Ηχομπάρα.

Βήμα 4. Συνδέστε το USB στην Ηχομπάρα. Στη συνέχεια θα γίνει ενημέρωση του προϊόντος μέσα σε 3 λεπτά και θα εμφανιστεί η ένδειξη ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (UPDATE).

Σημείωση:

  • Μην απενεργοποιείτε ή αφαιρείτε τη μονάδα USB κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης.
  • Σε περίπτωση κάποιου μοντέλου που έχει τη δυνατότητα αναπαραγωγής αρχείων USB, η ενημέρωση μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με αλλαγή στην πηγή USB.
  • Υπάρχει περίπτωση η ενημέρωση να μην υποστηρίζεται, γεγονός που εξαρτάται από τον τύπο του USB. Σε περίπτωση μη εγκατάστασης της ενημέρωσης, χρησιμοποιήστε μια άλλη συσκευή.
  • Εάν δεν εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» (“UPDATE”), αφαιρέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την Ηχομπάρα και συνδέστε το ξανά.
  • Εάν έχει πραγματοποιηθεί εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης, δεν θα γίνει ενημέρωση.

Ενημέρωση Ηχομπάρας μέσω SmartThings

Η σύνδεση της Ηχομπάρας σας στην εφαρμογή SmartThings σάς δίνει τη δυνατότητα να την ελέγχετε μέσω του κινητού σας. Μπορείτε να αλλάξετε την ένταση και να συνδέσετε τα ηχεία σε ένα συγχρονισμένο σύστημα surround. Είναι επίσης δυνατή η αναπαραγωγή του αγαπημένου σας τραγουδιού κάθε φορά που ανοίγετε την εξώπορτα.

Βήμα 1. Βεβαιωθείτε ότι η Ηχομπάρα σας είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο Wi-Fi μέσω της εφαρμογής SmartThings.

Βήμα 2. Ανοίξτε την εφαρμογή SmartThings του κινητού σας και επιλέξτε την Ηχομπάρα για να έχετε πρόσβαση στο μενού ελέγχου της.

Βήμα 3. Πατήστε το εικονίδιο Περισσότερες επιλογές (More options) (τρεις κουκκίδες) που βρίσκεται στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης.

Βήμα 4. Επιλέξτε Πληροφορίες (Information) και στη συνέχεια πατήστε Ενημέρωση Υλικολογισμικού (Firmware Update).

Βήμα 5. Πατήστε Ενημέρωση (Update) τώρα. Εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης ενημέρωσης, διατηρήστε ενεργοποιημένο τον διακόπτη Αυτόματη ενημέρωση (Auto Update).

Βήμα 6. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη έως ότου να σας ενημερώσει ότι η ενημέρωση ολοκληρώθηκε.

Όταν η Ηχομπάρα είναι συνδεδεμένη στο διαδίκτυο, οι ενημερώσεις λογισμικού πραγματοποιούνται αυτόματα, ακόμα κι όταν η Ηχομπάρα είναι απενεργοποιημένη. Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Αυτόματη ενημέρωση (Auto Update), θα πρέπει η Ηχομπάρα να είναι συνδεδεμένη στο διαδίκτυο. Σε περίπτωση αποσύνδεσης του καλωδίου τροφοδοσίας ή διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος, θα τερματιστεί η σύνδεση Wi-Fi στην Ηχομπάρα. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, όταν επανέλθει το ρεύμα ή όταν συνδέσετε και πάλι το καλώδιο τροφοδοσίας, θέστε σε λειτουργία την Ηχομπάρα και στη συνέχεια συνδέστε την ξανά στο διαδίκτυο.

Σημείωση: Τα στιγμιότυπα οθόνης της συσκευής και το μενού είναι απλώς ένα δείγμα στα Αγγλικά. Διατίθενται, ωστόσο, και στη γλώσσα της χώρας σας.

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας