Οι ρυθμίσεις χάνονται μετά από 30 λεπτά ή κάθε φορά που η τηλεόραση απενεργοποιείται

Οι ρυθμίσεις εικόνας και ήχου χάνονται μετά από 30 λεπτά ή κάθε φορά που η τηλεόραση είναι απενεργοποιημένη σε περίπτωση που έχει ρυθμιστεί σε "Επίδειξη καταστήματος". Αυτή η λειτουργία μπορεί να αλλάξει από την πρόσβαση στο μενού: 
 

Για συσκευές μέχρι 2012 (Σειράς Α, B, C, D, E) επιλέξτε: 

Μενού > Σύστημα > Διαμόρφωση - εισάγετε τον κωδικό PIN ("0000" εάν δεν έχει προηγουμένως τροποποιηθεί) - «Λειτουργία χρήση» επιλέξτε «οικιακή χρήση».
 

Για συσκευές Σειράς F και H επιλέξτε :

Μενού > Υποστήριξη > Χρήση κατάστασης > Οικιακή χρήση 

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας