Το τηλεκοντρόλ της τηλεόρασης μοιάζει να μην ανταποκρίνεται στις εντολές που του δίνω.

Μπορεί ορισμένες φορές να έχετε δυσκολία να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασής σας.

Ζημιές (από πτώση, συλλογή ακαθαρσιών κλπ.), καθώς και ορισμένα τεχνικά προβλήματα, μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου σας. Λύσεις σε αυτά τα πρόβλήματα περιγράφονται παρακάτω:

τηλεχειριστήριο Samsung
Αντικατάσταση μπαταριών

Ελέγξτε και αντικαταστήστε τις μπαταρίας

Στις περισσότερες των περιπτώσεων, έχετε πρόσβαση στις μπαταρίες, πατώντας το κουμπί στο πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου και σέρνοντας το κάλυμμα.

Τοποθετήστε, νέες, πλήρως φορτισμένες μπαταρίες, δίνοντας προσοχή στην κατεύθυνση των τερματικών (θετικό και αρνητικό τερματικό)

Ελέγξτε και αντικαταστήστε τις μπαταρίας
Επαναφορά του τηλεχειριστηρίου

Μπορείτε επίσης να επαναφέρετε το τηλεχειριστήριό σας:

1 Για να το κάνετε αυτό, πρώτα αφαιρέστε τις μπαταρίες.

Στις περισσότερες των περιπτώσεων, αυτό μπορεί να γίνει πατώντας το κουμπί στο πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου και σέρνοντας το κάλυμμα.

2 Αφού αφαιρέσετε τις μπαταρίες, το κουμπί On/Off στο τηλεχειριστήριο για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα.
3 Επανατοποθετήστε τις μπαταρίες.☼
4 Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε την τηλεόρασή σας.

Τα βήματα επαναφοράς μπορεί να διαφέρουν ανά μοντέλο. Εάν χρειαστεί, μπορείτε να συμβουλευτείτε τον οδηγό της τηλεόρασής σας.

Αντιστοιχίστε το τηλεχειριστήριό σας

Η αντίστοίχιση είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για να αναφερθεί στη σύνδεση μεταξύ δύο συσκευών. Σε αυτή την περίπτωση, μεταξύ της τηλεόρασης και του τηλεχειριστηρίου.

Η μέθοδος αντίστοίχισης διαφέρει ελαφρώς από μοντέλο σε μοντέλο.

Για τα περισσότερα μοντέλα, πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

1 Στρέψτε το τηλεχειριστήριο στην τηλεόραση.

Σημείωση: Η θέση του αισθητήρα υπερύθρων της τηλεόρασης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο. Για τις Samsung τηλεοράσεις, βρίσκεται συνήθως στο κάτω δεξί μέρος της οθόνης ή πίσω από το λογότυπο της Samsung.

2 Πιέστε 2 κουμπιά ταυτόχρονα για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα. Αυτά τα δύο κουμπιά διαφέρουν ανά μοντέλο και περιγράφονται παρακάτω:

Για τα νεότερα μοντέλα τηλεχειριστηρίων:

  • Τηλεχειριστήριο Ambient Mode: Πατήστε το πλήκτρο “Πίσω”  και το πλήκτρο “Ambient Mode” έως ότου η λυχνία LED στην κορυφή του τηλεχειριστηρίου να σταματήσει να αναβοσβήνει.
  • Τηλεχειριστήριο χωρίς Ambient Mode: Πατήστε το πλήκτρο “Πίσω”  και το πλήκτρο “χρώματα” έως ότου η λυχνία LED στην κορυφή του τηλεχειριστηρίου να σταματήσει να αναβοσβήνει.

Μόλις το LED έχει σταματήσει να αναβοσβήνει, το τηλεχειριστήριο επαναφέρεται. Τώρα πατήστε οποιοδήποτε κουμπί, εκτός από το κουμπί αναμονής, για να ξεκινήσει η αντιστοίχιση.

Τώρα πατήστε οποιοδήποτε κουμπί, εκτός από το κουμπί αναμονής, για να ξεκινήσει η αντιστοίχιση.

Για παλαιότερα μοντέλα τηλεχειριστηρίων:

  • Πατήστε τα πλήκτρα “Play / Pause” και “Πίσω” για τα smart τηλεχειριστήρια.
  • Πατήστε τα πλήκτρα “Έξοδος” και “Extra”.
  • Πατήστε τα πλήκτρα “Έξοδος” και “Guide”.
παλαιότερα μοντέλα τηλεχειριστηρίων

Για τα χειριστήρια Smart Remote 2013, αφαιρέστε τις μπαταρίες και πατήστε το κουμπί αντίστοιχισης που υπογραμμίζετε παρακάτω.

χειριστήρια Smart Remote 2013

Σημείωση: Εάν έχετε διαφορετικό μοντέλο τηλεχειριστηρίου, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο χρήσης.

3 Μία ειδοποίηση θα εμφανιστεί στην οθόνη της τηλεόρασής σας όταν συνδεθεί με το τηλεχειριστήριο.

Σημείωση: Εάν αυτή είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιείτε την τηλεόραση, το τηλεχειριστήριο πρέπει να αντιστοιχηθεί αυτόματα. Εάν όχι, θα πρέπει να συν΄δεσετε τα δύο χειροκίνητα.

Ελέγξτε τον αισθητήρα υπερύθρων στο τηλεχειριστήριο σας

Η τηλεόρασή σας και το τηλεχειριστήριο επικοινωνούν μέσω σημάτων υπερύθρων.

Σημείωση: Η θέση του αισθητήρα υπερύθρων της τηλεόρασης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο. Για τις Samsung τηλεοράσεις, βρίσκεται συνήθως στο κάτω δεξί μέρος της οθόνης ή πίσω από το λογότυπο της Samsung.

1 Πρώτον, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν αντικείμενα μεταξύ της τηλεόρασης σας και του τηλεχειριστηρίου.
2 Ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός μπορεί επίσης να παρεμβαίνει στο υπέρυθρο σήμα του τηλεχειριστηρίου σας. Εάν έχετε συσκευές κοντά στην τηλεόρασή σας, όπως φώτα ή ένα ραδιόφωνο, δοκιμάστε να τα απομακρύνετε από την τηλεόρασή σας.
3 Μπορείτε επίσης να ελέγξετε ότι ο αισθητήρας υπερύθρων του τηλεχειριστηρίου σας λειτουργεί, χρησιμοποιώντας μία ψηφιακή φωτογραφική μηχανή (για παράδειγμα αυτή του smartphone σας).
Ελέγξτε τον αισθητήρα υπερύθρων στο τηλεχειριστήριο σας

Ανοίξτε την κάμερα στο smartphone ή οποιαδήποτε άλλη ψηφιακή κάμερα. Στρέψτε το τηλεχειριστήριο στον φακό της κάμερας. Πατήστε ένα κουμπί στη χειριστήριο και στη συνέχεια δείτε την οθόνη της κάμερας. Θα πρέπει να μπορείτε να δείτε αν το τηλεχειριστήριο εκπέμπει ένα υπέρυθρο σήμα.

Εάν το τηλεχειριστήριο σας δεν εκπέμπει κάποιο σήμα και έχετε ήδη πραγματοποιήσει όλους τους ελέγχους, συμπεριλαμβανομένης της φθοράς της μπαταρίας, συνιστούμε να επικοινωνήσετε με ένα Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης.

Εάν το σήμα λειτουργεί, το πρόβλημα είναι με την τηλεόρασή σας.

Si le signal fonctionne, il se peut que le problème vienne de votre TV.

Ελέγξτε ότι το πρόβλημα δεν είναι με την τηλεόρασή σας.

Το πρόβλημα που αντιμετωπίζεται μπορεί να οφείλεται στην τηλεόρασή σας.

Απενεργοποιήστε την τηλεόρασή σας και αποσυνδέστε τη από την παροχή ρεύματος. Περιμένετε περίπου τριάντα δευτερόλεπτα πριν την επανασυνδέσετε και την ενεργοποιήσετε ξανά.

Μπορείτε επίσης να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις τηλεόρασης:

1 Πατήστε το κουμπί "Home" στο τηλεχειριστήριο σας για να ανοίξετε τη μπάρα πλοήγησης.
2 Μεταβείτε στις “Ρυθμίσεις”.
3 Επιλέξτε “Γενικές” και στη συνέχεια “Επαναφορά” για να επανεγκαταστήσετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

Σημείωση: Τα βήματα μπορεί να διαφέρουν από μοντέλο σε μοντέλο.

Εάν η τηλεόρασή σας δεν ενεργοποιείτε, μπορείτε να ελέγξετε άλλα κοινά θέματα όπως ο διακόπτης ή οι συνδέσεις τηλεόρασης ακουλουθώντας τις συμβουλές της ειδικής σελίδας.

Εάν καμία από τις προτεινόμενες λύσεις δεν λειτούργησες για εσάς, συνιστούμε να επικοινωνήσετε με τον αντιπρόσωπό σας ή ένα εξουσιοδοτημένο Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης της Samsung για να επισκευάσετε ή να αντικαταστήσετε το χειριστήριο.

Εάν το χειριστήριο σας είναι εκτός εγγύησης, πιθανότατα θα πρέπει να αγοράσετε ένα νέο τηλεχειριστήριο.

Μέχρι να λύσετε το πρόβλημά σας, εάν έχετε την εφαρμογή SmartThings, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το smartphone σας ως τηλεχειριστήριο για την τηλεόρασή σας.

Μπορείτε να κάνετε λήψη της εφαρμογής SmartThins στο smartphone σας μέσω του Google Play ή με΄σω του Apple Store. Το smartphone σας για αναγνωρίσει αυτόματα την τηλεόρασή σας. Απλά επικυρώστε τη συσκευή για να τη συνδέσετε στο smartphone σας.

Σημείωση: Η εφαρμογή SmartThings είναι βελτιστοποιημένη για Samsung smartphones. Εάν χρησιμοποιείτε ένα smartphone από άλλη εταιρίας, ορισμένες λειτουργίες μπορεί να είναι περιορισμένες.

Ψάχνετε για άλλες πληροφορίες;

Εάν η τηλεόρασή σας δεν ενεργοποιείτε, δοκιμάστε τις λύσεις στο FAQ μας.

Εάν το τηλεχειριστήριο σας λειτουργεί αλλά ορισμένα κουμπιά δεν ανταποκρίνονται, επικοινωνήστε με ένα από τα Κέντρα Τεχνικής Υποστήριξης.

Εάν το τηλεχειριστήριο φαίνεται να λειτουργεί, αλλά έχετε πρόβλημα με το κανάλι, ελέγξτε ότι δεν είναι πρόβλημα με τη σύνδεση της τηλεόρασής σας ή επικοινωνήστε με τον πάροχό σας.

Εάν θέλετε να ρυθμίσετε το τηλεχειριστήριο σας, δείτε την ειδική μας σελίδα.

Παρακαλούμε πατήστε το ΥΠΟΒΟΛΗ για να είναι έγκυρo το σχόλιό σας. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας.

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας