Hvordan bruker jeg Dvalemodus på klimaanlegget mitt?

Bruk av dvalemodus-funksjonen lar deg få en behagelig tid i sengen. Samtidig vil denne funksjonen spare energi mens du sover.

Opplev dvalemodusen

Dvalemodus er en spesiell funksjon for den mest komfortable søvnen ved automatisk å justere temperatur og fuktighet. Denne funksjonen opprettholder optimal kroppstemperatur for maksimal hvile. I tillegg er den i stand til å redusere energiforbruket med 36 % sammenlignet med den konvensjonelle kjølemodusen.

dvalemodus i innendørs enhet

Merk: Den faktiske utformingen av fjernkontrollen kan avvike fra modellen du har.

3 trinn med dvalemodus

Falling Asleep (falle i søvn)-stadie (A) 

På dette trinnet gjør funksjonen det enklere for deg å falle i søvn ved å senke temperaturen. Temperaturen synker til 1–2 °C fra den innstilte temperaturen. Varigheten for dette trinnet er opptil 1 time.

 

Sound Sleep (god søvn)-stadie (B)

På dette stadiet økes kroppstemperaturen din litt. Klimaanlegget hever automatisk temperaturen 1–2 °C fra den innstilte temperaturen. Varigheten er 2 til 7 timer, og den kan justeres uavhengig av brukeren.

 

Wake up (oppvåkning)-stadie (C) 

Dette stadiet lar deg våkne opp med en behagelig inneluft som gjør at du føler deg uthvilt. Temperaturen stiger til 3 °C til den innstilte temperaturen og svinger innenfor dette området.

3 trinn med dvalemodus

Merk: Denne funksjonen varierer avhengig av hvilken modell du har. (Bare kjøling-modellen bruker ikke oppvarmingsmodus.)

Slik bruker du dvalemodusen

Trinn 1. Velg Cool (avkjøling) eller Heat (oppvarming)-modus ved å bruke modusknappen.

velg kjølemodus

Trinn 2. Trykk på Timer-knappen tre ganger, og den viser sove-ikonet.

trykk på timer-knappen

Trinn 3. Sovetid stilles inn ved hjelp av pil-knappen. Når du trykker på SET (still inn)-knappen, bekreftes sovetiden.

trykk på pil-knappen

Trinn 4. Juster temperaturen ved å trykke på knappene + eller -.

juster temperatur

Merk: 

  • Standard driftstid er stilt inn til 8 timer.
  • Anbefalt innstilt temperatur er mellom 25 og 27 °C for kjøling og 21 til 23 °C for oppvarming.
  • Vindfri finnes ikke i oppvarmingsmodus.

Trinn 5. Hvis du vil bruke vindfri dvalemodus, trykke på knappen Wind-Free. (Bare for vindfri-modeller)

trykk på wind free (vindfri)-knappen

Trinn 6. Trykk på SET/Cancel (still inn / avbryt)-knappen for å deaktivere modusen.

Merk: 

  • Hvis du ikke trykker på SET/Cancel (still inn / avbryt)-knappen innen 10 sekunder etter at du har trykket på dvalemodus-knappen, går klimaanlegget tilbake til sin forrige status.
  • Den faktiske utformingen av fjernkontrollen kan avvike fra modellen du har.

Takk for din tilbakemelding