Hvor mye vann bruker min Samsung vaskemaskin i hvert program?

 

Vannforbruket varierer mellom ca. 39 og 53 liter per program.

Vann- og tidsforbruk avhenger av en rekke faktorer som blant annet valgt temperatur, program, størrelse på vasken, vanntrykk, vannhardhet, vanninntakstemperatur og tilsmussingsgrad.

Trykk på knappen send nedenfor for å gi din tilbakemelding. Takk for din deltagelse

Takk for din tilbakemelding