Hvordan skjuler jeg telefonnummeret mitt når jeg foretar et anrop?

Du kan velge å skjule telefonnummeret ditt når du ringer til noen. Dette betyr at personen du ringer til, ikke kan se telefonnummeret eller navnet ditt på telefonen sin.
 

Bemerk at når du sender tekstmeldinger, er nummeret ditt ikke skjult.
 

Bemerk også at mange telefoner har muligheten til å blokkere anrop fra hemmelige numre. Hvis personene du ringer til har aktivert «blokker ukjente numre», kan du ikke ringe til dem.

Bemerk: Visse operatører og land tillater ikke at du skjuler nummeret ditt. Hvis du har fulgt instruksjonene nedenfor og nummeret ditt fortsatt vises, så sjekk om tjenesteutbyderen din tillater denne funksjonen.

1 Trykk på «Telefon».
Hvordan skjuler jeg telefonnummeret mitt når jeg foretar et anrop
2 Dette trinnet kan variere litt avhengig av telefonmodellen din. Hvis du har en nyere telefonmodell, så trykk på «mer» (eller tre prikker) i øverste høyre hjørne.
Hvordan skjuler jeg telefonnummeret mitt når jeg foretar et anrop

Hvis du har en eldre telefonmodell, så trykk på Meny-tasten i nederste venstre hjørne på enheten.

3 Trykk på «Innstillinger» eller «Anropsinnstillinger».
Hvordan skjuler jeg telefonnummeret mitt når jeg foretar et anrop
4 Dette trinnet kan variere litt avhengig av telefonmodellen din.

Hvis du blir bedt om å velge enten anrops- eller kontaktinnstillinger, så velg «Anrop».
 

Hvis dette skjermbildet ikke vises, gå til trinn 5. 

5 Trykk på «Flere innstillinger» (du må kanskje bla litt nedover) eller «Ekstra innstillinger».
 Hvordan skjuler jeg telefonnummeret mitt når jeg foretar et anrop
6 Velg «Anrops-ID» eller «Vis anrops-ID» eller «Vis min anrops-ID» (dette kan variere avhengig av telefonmodellen din).
Hvordan skjuler jeg telefonnummeret mitt når jeg foretar et anrop
7 Velg «Skjul nummer».
Hvordan skjuler jeg telefonnummeret mitt når jeg foretar et anrop

Takk for din tilbakemelding