Slik bruker du Trådløs strømdeling på Galaxy S10

S10 gjør det mulig å lade fra enhet til enhet uten bruk av lader. Du kan også lade din S10 og en annen enhet samtidig.

Optimert batteriytelse

Galaxy S10 bruker kunstig intelligens som lærer atferden din så den automatisk kan tilpasse strømsparemoduser og begrense sjelden brukte apper for å bevare strømmen lenger.

Finn ut hvordan du optimerer batteriet ditt ved bruk av Bixby Rutiner

Lading fra enhet til enhet

Hvis du begynner å få lite batteri på enheten din, så overfør strøm automatisk fra din S10.

Aktiver ganske enkelt «Trådløs strømdeling» på varselpanelet, og plasser deretter den andre enheten midt på din S10 med baksidene mot hverandre.

Et blått blinkende lys vises på baksiden av din S10 når Trådløs strømdeling er aktivert, og det blir rødt under lading. Når enheten er fullt ladet, slås lyset av.

Merknad: Plasseringen av ladespolen kan variere fra modell til modell. Juster enhetene inntil de forbindes skikkelig med hverandre.

GIF, lading enhet til enhet, Galaxy S10 og annen smarttelefon

Atskill enhetene når nok strøm har blitt overført, eller vent til den andre enheten er fulladet.

Se videoen vår nedenfor som viser hvordan det fungerer.

powerless share powerless share

Bemerk: Dette er bare tilgjengelig på S10-telefoner og andre enheter som støtter en trådløs ladefunksjon. Hvis batterinivået på din S10 faller til under et visst nivå, vil Trådløs strømdeling slås av automatisk.

Dobbellading

Mens din S10 er koblet til lading med ledning, kan du lade en annen enhet samtidig.

Trådløs strømdeling, dobbellading av Galaxy S10 og smartklokke

Følg trinnene nedenfor for å aktivere dobbellading:

1

Dra ned varselpanelet på din S10, og trykk på ikonet Trådløs strømlading for å slå det på. Et blått blinkende lys vises på baksiden av S10 når Trådløs strømdeling er aktivert.

2 Legg midten av din S10 inntil en annen enhet, bakside mot bakside.
3 Skjermen bekrefter det når enhetene er forbundet. Trykk på «OK». Lyset på baksiden av enheten blir rødt under lading.
4

Hvis du drar ned varselpanelet igjen, viser en melding at den lader opp den tilkoblede enheten. Trådløs strømdeling-ikonet vises også på bjelken eller på Always On Display-panelet ditt.

5 Når enheten er fullt ladet, slås lyset på baksiden av S10 av.
Hvorfor fungerer ikke Trådløs strømdeling korrekt?

Effektiviteten til trådløs lading avhenger av avstanden mellom ladespolene som er innebygd i enhetene. Du må kanskje justere plasseringen av enhetene inntil de får skikkelig kontakt med hverandre.


Bildet nedenfor viser plasseringen av de innebygde trådløse ladespolene i hver Galaxy S10-modell.

Trådløs strømdeling

Tilbehøret eller dekselet du bruker til enheten din, kan medføre at Trådløs strømdeling ikke fungerer korrekt. Det anbefales å fjerne tilbehør og beskyttende mobildeksel før du bruker denne funksjonen.

Sjekk også at baksiden på enhetene er fri for støv, skitt eller fukt før du bruker Trådløs strømdeling.

Bemerk: Avhengig av type tilbehør eller telefondeksel som blir brukt, kan det hende at funksjonen Trådløs strømdeling ikke fungerer skikkelig. Det anbefales å fjerne tilbehør og telefondeksel før bruk av Trådløs strømdeling. Kun enheter som støtter trådløs lading kan lades ved bruk av denne funksjonen. Ladehastigheten eller effektiviteten kan variere avhengig av enhetens stand eller omgivelsene.

Takk for din tilbakemelding