Slik bruker du Bixby Rutiner

Bixby Rutiner bruker innebygd intelligens til å lære bruksmønstrene og preferansene dine. Deretter kan dette brukes til automatisk å justere innstillinger, kontrollere apper, optimere batteriet og mye mer.

Du kan også innstille rutinene dine selv manuelt basert på hvor du er og hva du gjør.

Skap for eksempel en «god natt»-rutine sånn at telefonen på et bestemt tidspunkt går over på lydløs, nattmodus slås på og skjermlås-snarveier endres.

Slå på Bixby Rutiner
1 Dra ned varselpanelet og skyv det til venstre.
2

Trykk på ikonet Bixby Rutiner for å slå det på.

Trykk på ikonet Bixby Rutiner for å slå det på
Aktiver en foreslått rutine

Etter en kort læringsperiode på opptil 14 dager, kan Bixby begynne å anbefale noen rutiner som passer til deg.

1 Et varsel dukker opp på startskjermen og spør om du vil starte en ny rutine. Trykk på varselet.
2 Det fører deg til siden Bixby Rutiner der en «Anbefalt» rutine vil være listet opp.
3 Trykk på din anbefalte rutine.
4 Gjennomgå og juster innstillingene om nødvendig, og trykk deretter på «Lagre rutine».
5 Rutinen er lagret og vil nå vises i fanen «Mine rutiner».
Bruk en forhåndsinnstilt rutine
1 Dra ned varselpanelet og skyv det mot venstre.
2 Trykk på «Bixby Rutiner» nedenfor ikonet.
3 Trykk på «Detaljer».
4 Trykk på fanen «Anbefalt» og velg én av rutinene fra den forhåndsinnstilte listen av alternativ.
Liste over anbefalte Bixby Rutiner
5 Juster «Tilstander» og «Handlinger» i henhold til behovene dine.
6 Trykk på «Lagre rutine».
7 Rutinen er lagret og vil nå vises i fanen «Mine rutiner».
Opprett en skreddersydd rutine
1 Dra ned varselpanelet og skyv det til venstre.
2 Trykk på «Bixby Rutiner» nedenfor ikonet.
3 Trykk på «Detaljer».
4 Trykk på symbolet «+» øverst på skjermen for å legge til din egen rutine.
Opprett en skreddersydd Bixby Rutine, Pluss-ikon
5 Bytt «Rutine 1» med et nytt navn.
6 Trykk på ikonet «+» for å velge «Tilstandene» dine, og trykk på «Neste».
Bixby Rutiner, velg «Tilstander»
7 Trykk på ikonet «+» for å velge «Handlingene» dine, og trykk på «Ferdig».
Bixby Rutiner, velg «Handlinger»
8 Rutinen er lagret og vises nå i fanen «Mine rutiner».
Slå av en rutine
1 Dra ned varselpanelet og skyv det til venstre.
2 Trykk på «Bixby Rutiner» nedenfor ikonet.
3 Trykk på «Detaljer».
4 Velg fanen «Mine rutiner».
5 Skyv på bryteren for å deaktivere rutinene som du vil slå av.

Hvis rutinen allerede er i gang, kan du slå den av midlertidig ved å følge nedenstående trinn:

1 Rutinen vises i varselpanelet. Dra ned varselpanelet, og utvid varselet.
2 Trykk på «Stopp».

Bemerk: Dette slår bare av rutinen denne ene gangen. For å slå av rutinen permanent, må du deaktivere den via knappen som beskrevet ovenfor.

Takk for din tilbakemelding