Hvordan bruke Enhetsvedlikehold på Samsung Smart TV-en min

Hvis du har problemer med TV-en din, kan det hende du synes det er bedre å tilbakestille og starte på nytt. Selv om det kan være én av løsningene på problemet, er det kanskje ikke nødvendig. TV-en har også flere innebygde selvdiagnostiseringer som hjelper deg med å feilsøke problemer med video, bilde, lyd og mange andre ting.

Optimaliser TV-en din med Enhetsvedlikehold

Enhetsvedlikehold er diagnostiseringsprogramvare for TV basert på TV-data som gir rask oversikt over den nåværende TV-ens driftsstatus. Når du går inn i Start Enhetsvedlikehold-menyen, diagnostiserer Enhetsvedlikehold TV-en din og viser listen over problemene og statusen din TV har for øyeblikket. TV-ens driftsstatus fordeles i to trinn og er delt inn i Good (God) og Moderate (Moderat). Du kan få tilgang til Enhetsvedlikehold i menyen Customer Support (kundestøtte).
 

Du kan også sjekke og rengjøre lagringsplassen din, diagnostisere problemer selv eller be om teknisk støtte. Når TV-diagnosen er fullført, tømmer det hurtigbufrede minnet, frigjør det og lukker ubrukte bakgrunnsapper for å frigjøre minne. Følg veiledningen nedenfor for hvordan du kjører Enhetsvedlikehold-skanning på Samsung TV.

hovedplanel qled Enhetsvedlikehold
Notification of TV Status

Kategori

tilstand

Moderat

Flash-lagring tilgjengelig 0 % (som vist i brukeroverflate), mindre enn 70 MB RW-lagring tilgjengelig

God

Alle andre tilfeller enn Moderat

Start Enhetsvedlikehold kjører skanninger på TV-en for å optimalisere og diagnostisere TV-forhold, slik som problemer med uklare skjermbilder eller utilstrekkelig lagringsplass. Gå inn på Start Enhetsvedlikehold-knappen på midten av skjermen, så vil det innebygde diagnoseprogrammet sjekke TV-ens totale status. Eventuelle problemer blir oppført og vist for deg.
 

Følg trinnene nedenfor for hvordan du skanner TV-en din med Enhetsvedlikehold.

Trinn 1. Trykk på Hjem-knappen på TV-fjernkontrollen, og velg deretter Innstillinger.

innstillinger for qled Enhetsvedlikehold

Trinn 2. I menyen Innstillinger navigerer du til Support (Støtte) og velger deretter Enhetsvedlikehold.

lydmeny for qled Enhetsvedlikehold

Trinn 3. Velg Start Enhetsvedlikehold på midten av skjermen for å starte skanningen.

qled start Enhetsvedlikehold

Administrer lagringsplass i menyen Enhetsvedlikehold lar deg sjekke og organisere dataene som brukes på TV-en. Hvis du vil slette en installert app, velger du Delete-knappen (Slett) øverst til høyre for å slette den valgte appen. Hvis du i tillegg klikker på vis detaljer-knappen for hver app, kan du sjekke detaljert informasjon, for eksempel appens totale kapasitet, lagrede data og databuffer.

 • Delete (Slett): Velg den installerte appen du vil slette, og klikk på Slett-knappen.
administrer lagringsplass for qled Enhetsvedlikehold
 • Vis detaljer: Sjekk den gjeldende data- og bufferbruken av appen, og slett dataene og bufferen.
administrer lagringsplass for qled Enhetsvedlikehold vis detaljer

Merk: Når du sletter apper, er det ikke sikkert at de installerte appene velges.

I menyen Selvdiagnose kan du teste de forskjellige TV-forholdene direkte for å avgjøre om det er en unormalitet. Hvis selve TV-en forårsaker problemer, bruker du videotest, bildetest og lydtest for å finne ut. Du kan også sjekke HDMI, nettverkssignal og Smart Hub-tilkobling i denne menyen.

qled enhetsbehandling selvdiagnose menypanel
 • Videotest: Når du opplever et problem med TV-ens videokvalitet, bruk Video Test (videotesten). Testvideoen spilles av med den høyeste kvaliteten på TV-en din, og se deretter nøye på skjermen i noen sekunder for å undersøke om det er feil.
qled enhetsbehandling selvdiagnose videoeksempel
 • Bildetest: Når du opplever et problem med TV-ens bildekvalitet, bruk Picture Test (bildetesten). Testbildet blir vist. Se deretter nøye på skjermen i fem sekunder for å undersøke om det er feil.
 • Sound Test (Lydtest): Når du opplever et problem med TV-ens lydkvalitet, bruk Sound Test (lydtesten). Testmelodien spilles av med gjeldende lydutstyr, og lytt deretter nøye for å undersøke om lyden er normal.
 • HDMI-feilsøking: Denne testen diagnostiserer om HDMI-kabelen er koblet til TV HDMI-porten. Velg HDMI-porten for den eksterne enheten som skal testes som nedenfor, og klikk deretter på Next-knappen (Neste) for å starte diagnosen.
enhetbehandling selvdiagnose HDMI-feilsøking
 • Signalinformasjon: Når du sjekker signalet til den gjeldende eksterne enheten, bruker du Signalinformasjon. Du kan også teste HDMI-kabelen og sjekke signalhistorikken.
 • Smart Hub Connection Test (Smart Hub-tilkoblingstest): Denne testen kan diagnostiere en trådløs nettverkstilkobling. Det kan ta noen minutter å utføre DNS, ISP-blokkeringstester osv.
 • Reset Smart Hub (Tilbakestill Smart Hub): Du kan tilbakestille alle Smart Hub-innstillinger, nedlastede apper og kontoer som er lagret på TV-en med PIN-koden.

Merk:

 • Videoen/bildet som er vist i testen er den beste kvaliteten TV-en kan gi. Kvaliteten kan imidlertid variere avhengig av kilden som brukes.
 • Hvis du oppdager et problem med testen, kan det være et problem med TV-en. Kontakt Samsung Support for å få hjelp.

Merk: Enhetskjermbilder og -meny er bare gitt som et eksempel på engelsk, men det er også tilgjengelig på ditt språk.

Takk for din tilbakemelding