Slik bruker du Tap View og Multi View

Tap View og Multi View er nyttige funksjoner for skjermdeling. Tap View lar deg speile telefonen din med bare ett trykk på TV-en, og Multi View gir deg uendelige muligheter for å dele opp skjermer og se på flere typer innhold samtidig. Brukere kan dele ønsket innhold i store og forskjellige skjermer.

Trykk på telefonen din for å speile den på TV-en

Hvis du vil overføre innhold som bilder og videoer fra mobilenheten din til TV-en, er det bare å ta den i nærheten av TV-en. Med et lett trykk kan du speile TV-en din umiddelbart, takket være Tap View. Enklere, raskere, mer praktisk og enklere skjermspeiling uten at man trenger tilgang til et Wi-Fi-nettverk eller data for å dele en morsom opplevelse i hverdagen.
 

Sørg for å trykke forsiktig slik at du ikke skader enhetene ved et uhell og unngår å trykke enheten på hjørnet av TV-en eller direkte på TV-skjermen. Du kan legge til et beskyttelsesdeksel på telefonen for ekstra sikkerhet om nødvendig. For best resultat bør du trykke på toppen eller siden av TV-en.

en kvinne som trykker telefon på TV-en

Merk: Kun tilgjengelig på TV-modeller fra TU7000 og over (inkludert livsstil/utendørs-TV) og Samsung Galaxy-modeller fra lanseringen. (Android 8.1 og nyere)

For å bruke Tap View må du slå på Tap View-funksjonen i SmartThings-appen på telefonen din.
 

Trinn 1. Åpne SmartThings-mobilappen på telefonen din, og trykk deretter på menyikonet (de tre horisontale linjene).

Trinn 2. Trykk på Innstillinger, og sveip deretter til Tap view. Trykk på bryteren for å skru den på.

Trinn 3. Ta telefonen nærmere TV-en, og trykk deretter på varselet Tillat telefonregistrering når den vises på telefonskjermen.

smartthings -appskjerm for å angi tap view

Merk:

 • For å bruke Tap View oppdater SmartThings-appen din til versjon 1.7.45 eller nyere. Den kan lastes ned fra Google Play Store eller Apple App Store.
 • Når du begynner å speile, må du avbryte strømsparingsmodus i strømmodus.
 • Forsikre deg om at Smart View (Smartvisning) er tillatt på TV-en din. Innstillinger > Generelt > Behandling av eksterne enheter > Behandling av enhetstilkobling > Tilgangsvarsel

For å unngå å skade enheten ved et uhell, må du trykke forsiktig. Hvis du trykker enheten din direkte på TV-ens skjerm eller hjørne, kan det forårsake alvorlig skade på skjermen. Du kan legge til et beskyttelsesdeksel på telefonen for ekstra sikkerhet om nødvendig. For best mulig resultat bør du trykke på baksiden av telefonen mot toppen eller siden av TV-rammen.
 

 • Ikke trykk på skjermen og hjørnene.
 • Få smartteledekselet dekket og trykk lett på den ytre rammen.
vær forsiktig når du trykker

Multi View på storskjermen

Multi View lar deg spille to innhold på TV-en din samtidig. På venstre skjerm kan du se medier fra forskjellige kilder slik som STB, TV-tuner, apper, Blu-ray-spillere eller spillkonsoll mens du speiler telefonen på høyre skjerm. Koble til enheten din og tilpass størrelse og lydinnstillinger som ønsket. Multi-tasking på en store skjermen til en QLED TV er enkelt og praktisk.

multi view-skjerm med to delte skjermer

Merk: Kun tilgjengelig fra TU8500 (NIKE-L) og over.

Metoden for å bruke Multi View varierer avhengig av hvilken enhet som er koblet til TV-en.
 

For å se på skjermen til en mobil enhet eller en PC i Multi View kobler du for eksempel til enheten med speiling (annerledes OS: Smart View (Smartvisning)/Skjermspeiling/Airplay2/Project (AirPlay2/Speil) til en skjerm). Hvis du vil se på skjermen til ekstern enhet, som for eksempel en spillkonsoll i Multi View, går du til menyen Velg innhold og velger enheten fra listen. Du kan se flere Multi View-skjermkombinasjoner nedenfor, og du kan også velge og angi innholdet på hver skjerm ved å velge høyre og venstre skjerm.

multi view-skjermredigering
 • Velg innhold: Velg innholdet som vil bli vist på venstre eller høyre side av skjermen.
 • Se mobil/kamera: Speil eller strøm innholdet på telefonen til TV-skjermen gjennom Smartvisning/Skjermspeil-knappen på Android-mobilen eller Airplay2-knappen fra iOS-enheten. Speil laptop-/PC-skjermen gjennom funksjonen Project to a screen (Speil til en skjerm). Velg tilkoblet SmartThings-kamera, eller du kan velge et tilkoblet webkamera.
 • Skjermstørrelse: Juster størrelsene for begge skjermene slik at de passer til dine visningspreferanser. Du kan for eksempel plassere det mindre vinduet i øverste høyre hjørne eller bruke delt skjermvisning for å se like mye av hver skjerm.
 • PIP-posisjon (Picture in Picture / bilde i bilde): Velg plasseringen til den mindre skjermen når den vises på hovedskjermen. Du kan velge øverste venstre og øverste høyre hjørne eller nederste venstre og nederste høyre hjørne for den mindre skjermen. Hvis du ikke liker hvor du plasserte den mindre skjermen, kan du alltids endre den senere.
 • Sound Output (Lydutgang): Koble til Bluetooth-/trådløse lydenheter for hvert vindu. 2 personer kan glede seg over hver skjerm ved å koble øreproppene/hodetelefonene til hver skjerm.
 • Lyddistribusjon: Velg dette alternativet for å høre lyden fra begge skjermene samtidig. TV-en og eksterne høyttalere spiller lyd samtidig.

Merk: Enhetskjermbilder og -meny er bare gitt som et eksempel på engelsk, men det er også tilgjengelig på ditt språk.

tre forskjellige skjermtyper for multi view
 1. Mobilskjerm: Når du speiler en smarttelefon, kan du se den speilvendte telefonen til høyre skjerm i Multi View. Du kan speile bilder, videoer og meldinger du kan glede deg over på en større skjerm.
 2. TV- eller PC-skjerm: Når du speiler en PC, strømmer fra en TV-app eller et IoT-kamera splittes Multi View-skjermen likt. Du kan for eksempel spille et spill på venstre skjerm mens du ser en spillveiledningsvideo fra laptopen din på den lille skjermen.
 3. PIP-skjerm: Du kan også stille til PIP-posisjon (Bilde i bilde). Det er praktisk å aktivere annet innhold av interesse på en liten skjerm mens du ser en film eller idrettskamp.

Bytt til fullskjermvisning

fullskjerm for multi view
 • For å bytte til fullskjerm velger du én av Multi View-skjermene og trykker på valgknappen. Nå kan du kontrollere appene og kildene.
 • For å gå tilbake til forrige multiskjerm, trykker og holder du inne Return-tasten (Tilbake) på fjernkontrollen.
 • For å fullføre Multi View helt trykker og holder du inne Back-tasten (Tilbake) på fjernkontrollen mens du har fokus på hver side.

Merk: Hvis du vil strømme videoer fra YouTube i fullskjermmodus til enhver tid, kan du endre innstillingen. Innstilling – Generel) – Smart funksjon – Auto Run Multi View Casting «Off» (Automatisk kjøring av Multi View-strømming «av»)

Du kan bruke en annen kombinasjon av kilder, avhengig av hva slags Samsung TV du har.
 

QLED TV-er
 

 • På venstre skjerm: Du kan spille av TV-tuner, TV-apper, HDMI-enheter eller enkelte av TV-appene.
 • På høyre skjerm: Du kan skjermspeile(Android)/Airplay2(iOS), strømme telefonen din eller velge tilkoblet kamera.
   

UHD TV-er
 

 • På venstre skjerm: Du kan spille TV-tuner eller HDMI-enheter.
 • På høyre skjerm: Du kan skjermspeile(Android) telefonen.
   

Mobiltelefoner/enheter som støttes
 

 • Støtter skjermspeiling kompatible enheter inkludert smarttelefoner eller nettbrett. (Android 4.2 og høyere)
 • Støtter Airplay 2 kompatible enheter, inkludert iPhone, iPad, iPod touch eller Mac book.
 • Bærbare/PCer med Windows 10
   

Støttede kameraer
 

 • Logitech HD Pro Webcam C920
 • Logitech HD Pro Webcam C920S
 • Logitech C922 Pro Stream Webcam
 • Logitech C922X Pro Stream Webcam
 • Logitech C925E
 • Logitech C930e

Merk: Listen over støttede mobiler og USB-kameraer kan oppdateres uten varsel.

Takk for din tilbakemelding