Hvordan bruke Remote Access (fjerntilgang) på Samsung Smart TV-en din

Hvis du noen gang har ønsket at TV-en din skulle doble datamaskinen eller din bærbare datamaskin, har du fått ønsket ditt med Samsung Smart TV. Når du trenger tilgang til MS Office 365-websiden eller dele PC-skjermen, er det en enkel måte å få tilgang til PC-en din via TV-en din.

Bruk fjerntilgang når du jobber og lærer hjemme

Etter hvert som dagene går, blir funksjonene som kan utføres på TV mer og mer utviklet. Selve TV-en støtter også mange funksjoner, men hvis datamaskin er tilgjengelig som den er på TV-en, vil mulighetene for hva du kan gjøre være større. I tillegg til PC-tilgang og PC-speiling, kan du få tilgang til MS Office 365 direkte og jobbe med dokumenter på TV-en. Ta en titt på funksjonene som er tilgjengelige i fjernstyringen.

Remote Access: Work and learn on your TV | Samsung Remote Access: Work and learn on your TV | Samsung

Tre tilkoblingsmetoder som bruker fjernstyringen på TV-en

Tre grunnleggende funksjoner er tilgjengelige i menypanelet Remote Access (Fjerntilgang). Det er den eksterne PC-en som du eksternt kan kontrollere PC-en din via et IP-nettverk, skjermdelingen speiler en PC eller smarttelefon som er koblet til i samme Wi-Fi og Office 365-funksjon som kan nås direkte ved hjelp av TV-nettleser.

tre forskjellige bruk av fjernstyringsfunksjon
① Ekstern PC

Ekstern PC-funksjon lar deg kontrollere PC-en fra Smart TV. Først av alt, må du kjenne datamaskinens riktige IP-adresse, brukernavn og passord for å kunne bruke de eksterne PC-funksjonene. Forsikre deg om at tastaturet og musen er koblet til TV-en, og følg veiledningen for hvordan du får tilgang til PC-en på TV-en.

Slik kobler du til ekstern PC

Trinn 1. Velg Source (Kilde) på Smart Hub-menyen, og velg deretter Ekstern tilgang.

innstillingsmeny for fjerntilgang

Trinn 2. Velg Remote PC (Ekstern PC) i menypanelet Remote Access (Fjerntilgang).

hovedpanel for fjerntilgang til ekstern pc

Trinn 3. Angi datamaskinens IP-adresse, og bruker-ID og passord for PC-en din.

koble til ekstern pc

Merk: Denne funksjonen er bare tilgjengelig på 2019-modellen og nyere TV-modeller. TV-en og datamaskinen din må være koblet til et nettverk.

Kontroller aktivering av eksternt skrivebord på den ekstern PC-en

Du må sørge for at innstillingen for eksternt skrivebord på PC-en er aktivert. Menyen Navigate System (Naviger system) på PC-ens kontrollpanel, og velg Remote Desktop (Eksternt skrivebord), og bytt deretter for å aktivere Remote Desktop Activation (Aktivering av eksternt skrivebord).

pc-innstillinger for aktivering av eksternt skrivebord

Vinduet

Støttede forhold: Støttes bare av Window 7 Professional eller høyere med RDP (Remote Desktop Protocol) unntatt win10 Home
MAC: Støttes bare av MAC OSX 10.5 eller høyere med VNC (Virtual Network Computing for Mac)

Merk: 
  • Hvis MAC PC-tilkobling som bruker VNC er for treg, kreves appinstallasjon og ytterligere innstilling som reduserer oppløsningen.
  • Ingen lydstøtte for VNC. (grunnet protokollbegrensningen)
  • Støttet forutsatt at identisk AP brukes. (IP-listen vises under samme AP uten å legge inn IP)
  • PC-innstillingen må være «Allow remote control» (Tillat fjernkontroll), og Linux støttes ikke.
② Skjermdeling

Fjernstyring er også utstyrt med Wi-Fi Direct, som letter sømløs deling av skjerm mellom TV-er og PC-er. Hvis du vil dele PC-skjermen på TV-en din, eller omvendt, følger du instruksjonene på skjermen for å justere innstillingen og koble TV-en til en datamaskin ved hjelp av Wi-Fi.

Hvordan aktivere skjermdeling

Trinn 1. På PC-en velger du Administrasjonssenter eller Enhet i varslingsområdet på oppgavelinjen.

oppgavelinjen på pc-en

Trinn 2. Velg Koble til eller Speil, og velg deretter TV-en din for å fullføre tilkoblingen.

velge tv på pc

Merk:

  • Skjermdeling støttes bare av Window 10 Professional eller nyere versjonr.
  • Det er ingen øvre grense for oppløsning siden PC-skjermen fanges i sanntid og omkodet TV-støttene på nytt.
③ Office 365

Du kan få tilgang til MS Office 365-websider gjennom funksjonen Remote Access (Fjerntilgang) for å redigere Word, Excel og PowerPoint.
Denne funksjonen er basert på Cloud Service med nettleser på TV. Derfor er det ingen OS-grense.

Hvordan få tilgang til Office 365

Trinn 1. Velg Office 365-ikonet på panelet for fjerntilgang.

hovedpanel for fjerntilgang til ekstern365

Trinn 2. Skriv inn ID og passord for Microsoft Office-kontoen din.

office 365-påloggingsskjerm

Merk: Enkelte symboler som ikke støttes av Samsung One UI Font kan være uleselige.

Merk: Enhetskjermbilder og -meny er bare gitt som et eksempel på engelsk, men det er også tilgjengelig på ditt språk.

Takk for din tilbakemelding