Hva eARC er, og hvordan du stiller det inn på Samsung Smart TV

eARC lar deg sende lyd til en TV fra kabel, satellitt, strømming eller kildeenheter som skal sendes til en AVR eller lydplanke gjennom en enkelt HDMI-kabel. Dette sikrer at tilkoblingen er enkel og at den originale lyden kan oppleves.

Forskjeller mellom HDMI ARC og eARC

 

De fleste TV-er komprimerer lydsignaler på forhånd før de går gjennom HDMI-kabler. eARC (Enhanced Audio Return Channel) lar deg sende det opprinnelige lydsignalet i full oppløsning gjennom en HDMI-kabel og gjengi den beste lyden uten kompromiss. eARC er en funksjon som er implementert i den nyeste HDMI 2.1-spesifikasjonen, og den største fordelen er at den i stor grad øker båndbredden og hastigheten. Dette lar deg overføre lyd i høy kvalitet fra TV-en til lydplanken eller AV-mottakeren og er kompatibelt med formatene Dolby Atmos og DTS, som har høy bithastighet.


eARC blir også populært kalt neste generasjons ARC. Den gir støtte for større båndbredde og støtter høyere hastigheter. Derfor kan du sende lyd med høyere kvalitet fra din HDTV til lydplanken eller lydmottakeren.

 

Lydformat

 

 

ARC

 

 

eARC

 

Dolby Digital

 

Ja

 

 

Ja

 

 

Dolby Digital+

 

 

Ja

 

 

Ja

 

 

Dolby TrueHD

 

 

Nei

 

 

Ja

 

 

Dolby ATMOS

 

Ja (1)

Ja

 

DTS, DTS Master, DTS-X

 

Nei

Nei

 

Multichannel PCM (LPCM) *

 

Nei

Ja (2)

(1) Dolby ATMOS-støtte er kun tilgjengelig for ARC Dolby Digital+ basert ATMOS.

(2) LPCM er støttet fra 2021-modeller (AU7000 eller høyere).

* Multichannel PCM maks 5.1 kanal støttet.

Støttede modeller for eARC
 

 • TV: UHD TU7000 og modeller over.
 • Lydplanke: Q70T og modeller over.
 • Lydformat: De nyeste lydformatene med høy bithastighet er støttet, inkludert Dolby TrueHD, Dolby Atmos med mer.

Merk: 

 • Du må bruke en HDMI-kabel med eARC-støtte. (HEAC eller HEC)
 • Funksjonen Anynet + (HDMI-CEC) må være aktivert på smart-TV-en.
 • Hvis du bruker en kabel som ikke er godkjent, kan feil oppstå.

Innstillinger for HDMI-eARC-modus

For enheter som støtter eARC, kan du vurdere HDMI eARC-modus. Demping forekommer midlertidig under tilkobling av enhet.

Følg trinnene under for å konfigurere TV-ens lydinngang. 


Trinn 1. Trykk på Hjem-knappen på Samsung-fjernkontrollen, og velg deretter Settings (Innstillinger).

Menyen Home (Hjem), Settings (Innstillinger)

Trinn 2. Velg menyen Sound (Lyd), og velg deretter Expert Settings (Ekspertinnstillinger).

Sound (Lyd), Expert Settings (Ekspertinnstillinger)

Trinn 3. Naviger til HDMI e-ARC Mode (HDMI eARC-modus) og trykk på enterknappen på fjernkontrollen for å slå på.

HDMI eARC Mode (HDMI eARC-modus)

Merk:

 • Standardinnstillingen for eARC-modus er av. (Koble til ARC automatisk)
 • eARC blir bare aktivert når HDMI-eARC-modus er slått på.
Sjekk at Anynet+ (HDMI-CEC) er aktivert

Du må aktivere HDMI-CEC-protokollene i innstillingsmenyen på TV-en. Samsungs TV-er kaller HDMI-CEC-protokollen Anynet+. 


Trinn 1. Trykk på HJEM-knappen på Samsung-fjernkontrollen, og velg deretter Settings (Innstillinger).


Trinn 2. I skjermbildet Settings (Innstillinger), velger du menyen General (Generelt) og External Device Manager (Ekstern enhetsadministrasjon).

General (Generelt), External Device Management (Ekstern enhetsadministrasjon)

Trinn 3. Naviger til Anynet+ (HDMI-CEC) i menyen External Device Manager (Ekstern enhetsadministrasjon) og trykk på enter på fjernkontrollen for å slå på Anynet+.

Anynet HDMI CEC

Merk:

 • HDMI-porten vil være merket ARC på baksiden av TV-en eller One Connect-boksen.
 • De fleste One Connect-boksene har en HDMI-ARC-port (den er vanligvis den tredje HDMI-porten).
Når eARC ikke er tilkoblet

Hvis det er et problem med bruk av ARC/eARC, bør du først fjerne alle eksterne enheter (STB, OTT-enheter osv.) tilkoblet TV-en, og deretter prøve å spille på nytt. Noen eksterne enheter samsvarer kanskje ikke helt med spesifikasjonene for HDMI-tilkobling, og dette kan skape problemer.


Du må kontrollere følgende for å koble eARC til en TV. 

 

 • Sjekk at eARC-porten (samme port som ARC) er tilkoblet.
 • Sjekk at den tilkoblede AV-enheten er en enhet med eARC-støtte.
 • Sjekk at HDMI-kabelen støtter HEAC eller HEC.
 • Koble til HDMI-kabelen på nytt, og tilbakestill deretter HDMI-eARC-modus til Auto.
Når eARC er tilkoblet, men det er ingen lyd

Hvis du har problemer med dårlig lyd, selv om eARC er riktig tilkoblet, må du kontrollere lydformatet for digital utgang.
(Meny > Sound (Lyd) > Expert Settings (Ekspertinnstillinger) > Digital Output Audio Format (Lydformat for digital utgang))


For å sjekke om AV-enheten ikke støtter lydutgangsformatet, kan du teste lyd ut ved å endre lydformat for digital utgang til PCM / Auto / Pass-Through (PCM / Auto / Direkte) en gang for hvert.

Digital Output Audio Format (Lydformat for digital utgang)

Merk: Enhetskjermbilder og menyen er bare eksempler på engelsk, men de er også tilgjengelige på ditt språk.

Takk for din tilbakemelding