Co zrobić, kiedy telefon Galaxy rozłącza się w trakcie rozmów lub brak jest sygnału sieciowego

Jeśli w telefonie Galaxy połączenia nagle się rozłączają lub nie ma sygnału sieciowego, przyczyna może tkwić w ustawieniach lub mieć związek z operatorem. Wykonaj poniższe wskazówki, aby sprawdzić stan swojego urządzenia.

Zanim wypróbujesz poniższe porady, upewnij się, że masz zainstalowane najnowsze wersje oprogramowania i aplikacji w swoim urządzeniu. Aby zaktualizować oprogramowanie swojego urządzenia mobilnego, wykonaj następujące czynności:

Krok 1. Wybierz kolejno Ustawienia > Aktualizacja oprogramowania.

Krok 2. Wybierz opcję Pobierz i zainstaluj.

Krok 3. Wykonuj instrukcje wyświetlane na ekranie.

Sprawdź ustawienia swojego urządzenia

Ustawienia urządzenia mogą przeszkadzać w nawiązywaniu lub odbieraniu połączeń telefonicznych. Sprawdź, czy jest włączony Tryb offline lub czy Twoje urządzenie blokuje połączenia od nieznanych albo prywatnych numerów.

Wyłącz Tryb offline

Krok 1. Otwórz Ustawienia i dotknij pozycji Połączenia.

Krok 2. Jeśli włączony jest Tryb offline, wyłącz go i sprawdź, czy połączenie się ustabilizuje.

wyłącz tryb samolotowy

Sprawdź, czy urządzenie nie blokuje nieznanych lub prywatnych numerów

sprawdzanie, czy urządzenie nie blokuje nieznanych numerów krok 1 sprawdzanie, czy urządzenie nie blokuje nieznanych numerów krok 1

Krok 1. Otwórz aplikację Telefon i dotknij ikony Więcej (trzy kropki w prawym górnym rogu)

sprawdzanie, czy urządzenie nie blokuje nieznanych numerów krok 2 sprawdzanie, czy urządzenie nie blokuje nieznanych numerów krok 2

Krok 2. Dotknij pozycji Ustawienia.

sprawdzanie, czy urządzenie nie blokuje nieznanych numerów krok 3 sprawdzanie, czy urządzenie nie blokuje nieznanych numerów krok 3

Krok 3. Dotknij pozycji Blokuj numery.

sprawdzanie, czy urządzenie nie blokuje nieznanych numerów krok 4 sprawdzanie, czy urządzenie nie blokuje nieznanych numerów krok 4

Krok 4. Wyłącz opcję Blokuj nieznane/prywatne numery i sprawdź, czy teraz możesz odbierać połączenia.

Jeśli Twoje urządzenie przerywa połączenia lub gubi sygnał sieciowy, może być konieczne zresetowanie jego ustawień sieciowych.

reset ustawień sieciowych krok 1 reset ustawień sieciowych krok 1

Krok 1. Otwórz Ustawienia i dotknij pozycji Zarządzanie ogólne.

reset ustawień sieciowych krok 2 reset ustawień sieciowych krok 2

Krok 2. Dotknij przycisku Resetowanie.

reset ustawień sieciowych krok 3 reset ustawień sieciowych krok 3

Krok 3. Dotknij pozycji Resetowanie ustawień sieciowych.

reset ustawień sieciowych krok 4 reset ustawień sieciowych krok 4

Krok 4. Sprawdź informacje wyświetlone na ekranie i dotknij przycisku Zeruj ustawienia.

reset ustawień sieciowych krok 5 reset ustawień sieciowych krok 5

Krok 5. Dotknij przycisku Resetuj.

Uwaga:

  • Pamiętaj, że reset ustawień sieciowych skasuje także ustawienia Wi-Fi, Bluetooth itd.

Nieprawidłowe ustawienia APN (Access Point Name) mogą powodować przerywanie połączenia sieciowego. Wykonaj poniższe kroki, aby zmienić ustawienia APN.

reset ustawień sieciowych krok 1 reset ustawień sieciowych krok 1

Krok 1. Otwórz Ustawienia i dotknij pozycji Połączenia.

reset ustawień sieciowych krok 2 reset ustawień sieciowych krok 2

Krok 2. Dotknij pozycji Sieci komórkowe.

reset ustawień sieciowych krok 3 reset ustawień sieciowych krok 3

Krok 3. Dotknij pozycji Nazwy punktów dostępu.

reset ustawień sieciowych krok 4 reset ustawień sieciowych krok 4

Krok 4. Dotknij ikony Więcej (trzy kropki) w prawym górnym rogu, po czym dotknij pozycji Przywróć domyślne.

reset ustawień sieciowych krok 5 reset ustawień sieciowych krok 5

Krok 5. Dotknij przycisku Wyzeruj, aby zmienić ustawienia APN.

Problem może występować, gdy urządzenie jest połączone z niewłaściwym operatorem. Wykonaj poniższe kroki, aby wybrać operatora.

reset ustawień sieciowych krok 1 reset ustawień sieciowych krok 1

Krok 1. Otwórz Ustawienia i dotknij pozycji Połączenia.

reset ustawień sieciowych krok 2 reset ustawień sieciowych krok 2

Krok 2. Dotknij pozycji Sieci komórkowe.

reset ustawień sieciowych krok 3 reset ustawień sieciowych krok 3

Krok 3. Dotknij pozycji Operatorzy sieci.

reset ustawień sieciowych krok 4 reset ustawień sieciowych krok 4

Krok 4. Wyłącz opcję Wybieraj automatycznie i samodzielnie wybierz operatora.

Uwaga: Widok na zrzutach ekranu i w menu może się różnić w zależności od modelu urządzenia i wersji oprogramowania.

Jak korzystać z aplikacji Samsung Members

W przypadku problemów z telefonem komórkowym, tabletem, słuchawki lub smartwatch Samsung możesz wysłać do nas zapytanie za pośrednictwem aplikacji Samsung Members. Dowiedz się więcej na temat przesyłania raportu o błędach.

Dziękujemy za twoją opinię