Pogledajte funkcije i odeljke za čišćenje na mašini za pranje veša sa prednjim punjenjem

Redovno održavanje obezbeđuje neometan rad. Pored toga, može da štiti veš od bakterija i neprijatnih mirisa. Pročitajte uputstva u nastavku za održavanje mašine za pranje veša za čistiji i zdraviji veš.

Funkcija čišćenja bubnja na mašini za pranje veša sa prednjim punjenjem

Samsung mašine za pranje veša sa prednjim punjenjem imaju efektivne funkcije za čišćenje bubnja – ECO DRUM CLEAN i ECO DRUM CLEAN+ za uklanjanje prašine i bakterija sa unutrašnjosti bubnja. Kada se obavi određeni broj pranja, vaša mašina za pranje veša vas obaveštava treperenjem svetlosti na kontrolnoj tabli da treba da očistite bubanj.

koristite funkciju eco durm clean

Napomena:

 • Stvaran dizajn kontrolne table može se razlikovati od vašeg modela.
 • Ova slika je samo primer za verziju na engleskom, a dostupna je na jeziku koji se koristi u vašoj zemlji.
Funkcija ECO DRUM CLEAN

Funkcija ECO DRUM CLEAN će vam pomoći da automatski očistite mašinu za pranje veša, uklanjajući buđ koja se možda formirala unutar bubnja. Preporučuje se da obavljate ovaj ciklus redovno da očistite bubanj uklanjanjem bakterija sa njega. Ovaj ciklus zagreva vodu na temperaturu između 60 °C i 70 °C, a takođe uklanja nagomilanu nečistoću sa gumene zaptivke na vratima.
 

Praktično možete da očistite bubanj bez sredstva za čišćenje kada koristite ciklus ECO DRUM CLEAN.

Kako se koristi funkcija ECO DRUM CLEAN

1. korak Pritisnite dugme za napajanje.

2. korak Izaberite ciklus ECO DRUM CLEAN na panelu ekrana.

3. korak Zatvorite poklopac i pritisnite dugme Pokretanje/Pauza.

Napomena: NEMOJTE DA KORISTITE standardni deterdžent za veš sa ciklusom ECO DRUM CLEAN i ECO DRUM CLEAN+.

Funkcija ECO DRUM CLEAN+

Funkcija ECO DRUM CLEAN+ pored toga što održava čistoću mašine za pranje veša unapređuje njene performanse, smanjuje potrebu za nepotrebnim popravkama i produžava životni vek, kao i ciklus ECO DRUM CLEAN. Takođe možete da čistite bubanj bez sredstva za čišćenje.
 

Podsetnik ECO DRUM CLEAN+ treperi na kontrolnoj tabli nakon svakih 40 pranja. (Savetuje se redovno izvršavanje ciklusa ECO DRUM CLEAN+. Ako se javi alarm, očistite i filter za nečistoće.)

Kako se koristi funkcija ECO DRUM CLEAN+

1. korak Pritisnite dugme za napajanje na mašini za pranje veša.

2. korak Okrenite dugme za biranje ciklusa i izaberite ECO DRUM CLEAN+.

3. korak Pritisnite i zadržite Pokretanje/Pauza (zadržite za pokretanje).

koristite funkciju eco drum clean+

Napomena:

 • Stvaran dizajn kontrolne table može se razlikovati od vašeg modela.
 • Ova slika je samo primer za verziju na engleskom, a dostupna je na jeziku koji se koristi u vašoj zemlji.

Upozorenja

 • Možete da očistite bubanj bez sredstva za čišćenje kada koristite ciklus ECO DRUM CLEAN. (NEMOJTE DA KORISTITE standardno sredstvo za čišćenje za funkciju ECO DRUM CLEAN i ECO DRUM CLEAN+.
 • Ostaci hemikalija u bubnju mogu da uzrokuju oštećenje veša ili bubnja mašine za pranje veša.
 • Takođe nikada nemojte da koristite ciklus ECO DRUM CLEAN+ kada se veš nalazi u mašini za pranje veša. To može da dovede do oštećenja veša ili problema na mašini za pranje veša.

Informacije o podsetniku ECO DRUM CLEAN+

 • U zavisnosti od modela, podsetnik ECO DRUM CLEAN+ se aktivira ili u vidu ikonice ili LED svetla.
 • U slučaju ikonica, one zasvetle na kontrolnoj tabli. 
 • U slučaju LED svetala, ona se uključuju pored ikonice ECO DRUM CLEAN+ ili u zoni opcija na kontrolnoj tabli. 
 • Podsetnik ECO DRUM CLEAN+ treperi na kontrolnoj tabli nakon svakih 40 pranja. Savetuje se redovno izvršavanje ciklusa ECO DRUM CLEAN+. 
 • Kada prvi put vidite da podsetnik treperi, možete da ignorišete podsetnik tokom 6 uzastopnih pranja. Međutim, od 7. pranja podsetnik se više ne pojavljuje, a ponovo se pojavljuje nakon sledećih 40 pranja.
 • Čak i kada se poslednji proces završi, poruka 0 može da ostane.
 • Možete da zabeležite broj pokrenutih ciklusa ECO DRUM CLEAN+ pritiskom na dugme za napajanje. Tako se ne zaustavlja isključenje mašine, ali se beleži broj ciklusa.
 • Čak i ako 0 ne nestane, mašina radi normalno.
 • Preporučuje se da se ciklus redovno pokreće zbog higijenskih razloga.

Pronađite odeljke mašine za pranje veša koji treba da se očiste

pregled mašine za pranje veša sa prednjim punjenjem

Napomena: Stvaran dizajn mašine za pranje veša može se razlikovati od datog modela.

Vodič za čišćenje zaptivke na vratima

Prilikom proveravanja bubnja mašine za pranje veša potrebno je da proverite i tunel gumu koja je postavljena duž ivice ulaza. Razlog je taj što se u mnogo slučajeva buđ formira zbog nagomilavanja vode u tunel gumi. Nakon što očistite tunel gumu mekanom četkom i kuhinjskom krpom, vrata na mašini za pranje veša treba da ostanu otvorena dok se voda ne osuši.

 • Otvorite vrata mašine za pranje i izvadite odeću ili druge predmete iz mašine.
 • Pregledajte zaptivku sive boje između otvora vrata i korpe zbog zona sa mrljama.
 • Povucite zaptivku unazad da pregledate sav prostor ispod zaptivke i da proverite da li ima stranih predmeta.
 • Očistite prostor oko zaptivke mekanom četkom, kuhinjskom krpom ili vlažnom krpom.
 • Ako je potrebno da čistite deterdžentom, pomešajte tečan izbeljivač na bazi hlora i toplu vodu sa česme.
 • Očistite prostor oko zaptivke razblaženim rastvorom pomoću vlažne krpe.
 • Nakon što očistite prostor oko zaptivke, prebrišite ovu zonu suvom krpom i ostavite da se osuši.
čišćenje zaptivke na vratima mašine za pranje veša

Napomena:

 • Nosite gumene rukavice prilikom dužeg čišćenja i pogledajte uputstva proizvođača izbeljivača za pravilnu upotrebu.
 • Zaptivka na vratima može da se deformiše ako koristite rastvor na bazi hlora ili druga sredstva za čišćenje da očistite vrata.
Čišćenje fioke za deterdžent

1. korak Dok držite polugu za otpuštanje spuštenu unutar fioke, kliznim pokretom otvorite fioku.

držanje nadole u fioci i otvaranje

2. korak Očistite komponente fioke pod mlazom vode pomoću mekane četke.

očistite komponente fioke

3. korak Očistite udubljenje fioke pomoću mekane četke.

očistite udubljenje fioke

4. korak Ponovno umetnite posudu za tečni deterdžent u fioku. Kliznim pokretom ubacite fioku i zatvorite je.

ponovno umetnite posudu za deterdžent u fioku

Napomena:

 • Stvaran dizajn fioke za deterdžent može se razlikovati od vašeg modela.
 • Da biste uklonili preostali deterdžent, izvršite ciklus RINSE+SPIN sa praznim bubnjem.
Kako se čisti mrežasti filter creva za vodu

Da biste sprečili probleme sa dovodom ili odvodom vode, preporučuje se da čistite mrežasti filter creva za vodu jednom ili dva puta godišnje. Postoje dve vrste filtera na proizvodu, jedan se nalazi unutar creva za vodu, a drugi je filter za nečistoću na dnu mašine za pranje veša.

1. korak Odvijte crevo i povucite mrežasti filter.

odvijte crevo i izvucite mrežasti filter

2. korak Kleštima nežno povucite mrežasti filter sa kraja creva.

nežno izvucite mrežasti filter iz creva

3. korak Isperite ga pod mlazom vode. Pored mrežastog filtera takođe očistite i unutrašnjost i spoljašnjost navojnog priključka.

isperite filter pod mlazom vode

4. korak Gurnite filter nazad u položaj.

gurnite filter nazad u položaj

5. korak Ponovo zavijte crevo na mašinu za pranje veša.

ponovo zavijte crevo
Kako se čisti filter za nečistoće

Savetuje se da se filter za nečistoće čisti 5 ili 6 puta godišnje da bi se sprečilo začepljivanje.

1. korak Otvorite poklopac filtera za nečistoće. 

otvorite poklopac filtera za nečistoće

2. korak Uklonite beo čep za odvod sa odvodnog creva za nepredviđene situacije i izbacite vodu u odgovarajuću posudu.

uklonite čep za odvod i izbacite vodu

3. korak Kada voda prestane da se izbacuje iz pomoćnog odvodnog creva, uklonite filter za nečistoće tako što ćete ga okrenuti u smeru suprotno kretanju kazaljki na satu i izvući. 

nakon što prestane pražnjenje vode, uklonite filter za nečistoće okretanjem u smeru suprotno kretanju kazaljki na satu

4. korak Očistite filter za nečistoće mekanom četkom.

čišćenje filtera za nečistoće mekanom četkom

5. korak Pregledajte i očistite filter, a zatim ga ponovo postavite tako što ćete ga gurnuti i okretati u smeru kretanja kazaljki na satu dok se ne pričvrsti. Ponovno postavite odvodno crevo za nepredviđene situacije i pričvrstite ga.

ponovno postavite filter tako što ćete ga gurnuti i okretati u smeru kretanja kazaljki na satu dok se ne pričvrsti

6. korak Ponovo postavite poklopac tako što ćete ga staviti na otvore na dnu otvora panela za pristup i tako što ćete ga gurnuti ili sklopiti na vrhu.

ponovo postavite poklopac

Napomena:

 • Možete da otvorite pristupni poklopac filtera za nečistoće tako što ćete umetnuti novčić ili ključ u prorez iznad pristupnog panela i nežno ga otvoriti.
 • Pre nego što otvorite poklopac, postavite peškir ili korpu ispod njega da sprečite da voda ošteti pod.

Zahvaljujemo na povratnim informacijama