životna sredina

životna sredina

PlanetFirst:
Naša planeta je
naš prioritet

PlanetFirst:
Naša planeta je
naš prioritet

Ekološko upravljanje

Kompanija Samsung Electronics je krenula na put ka upravljanju životnom sredinom sa Samsung Deklaracijom o životnoj sredini 1992. godine. Od tada kontinuirano širimo obim upravljanja životnom sredinom kroz druge deklaracije o životnoj sredini i najave srednjoročne strategije, kao što je Deklaracija ekološkog upravljanja iz 1996. godine i EM2013 najava srednjoročne strategije iz 2009. godine.

Samsung Electronics stoji iza svoje filozofije upravljanja životnom sredinom, doprinosa ljudskom životu i očuvanju globalne životne sredine zasnovane na poštovanju čovečanstva i prirode.
Ovim nastojimo da kupcima pružimo ekološki savesne vrednosti i predvodimo održivu budućnost.

Strategije ekološkog upravljanja

Kompanija Samsung Electronics je uspostavila srednjoročne i dugoročne strategije zaštite životne sredine koje nude konkretne ciljeve i akcione planove sa ciljem da se do 2050. godine neto emisija ugljenika svede na nulu.
Posetite sajt u nastavku za više detalja.

Klimatske promene su ključni problem za čije rešavanje je odgovorno čitavo čovečanstvo. Nastojimo da se uključimo u rešavanje globalnog problema smanjenjem direktnih emisija gasova staklene bašte, većim obimom iskorištavanja obnovljive energije i razvojem visoko energetski efikasnih proizvoda.

Ublažavanje klimatskih promena

Deklaracija i implementacija svođenja neto emisije ugljenika na nulu

Samsung Electronics ulaže napore da se udalji od linearne ekonomije sa jednokratnom potrošnjom resursa i pređe na cirkularnu ekonomiju koja efikasno koristi resurse pomoću većeg obima reciklaže i ponovnog korišćenja.

Kružni tok resursa

Naši napori za postizanje cirkularne ekonomije

Nastojimo da što više smanjimo uticaj na životnu sredinu, uzimajući u obzir sve faze životnog ciklusa proizvoda od planiranja proizvoda, razvoja, proizvodnje, upotrebe pa sve do odlaganja.

Ekološki savesne aktivnosti

Razvoj proizvoda i upravljanje postrojenjima tako da je njihov uticaj na životnu sredinu minimalan

Podaci o zaštiti životne sredine

Preuzmite i saznajte više o pravilnicima i smernicama za zaštitu životne sredine kompanije Samsung Electronics