Smart switch

Prebaci podatke
brzo i lako
pomoću aplikacije Smart Switch


Sadržaji sa tvog starog telefona ili tableta – omiljene fotografije, kontakti, događaji iz kalendara, beleške, podešavanja uređaja i još mnogo toga
– ostaju sa tobom kada pređeš na svoj novi Samsung Galaxy.

Ikone aplikacije se prikazuju na iPhone uređaju. Ikone iskaču na ekranu i pomeraju se udesno. Prikazuje se Galaxy Flip, svojom bočnom stranom i napola otvoren. Ikone prelaze na Galaxy Flip ekran i telefon se zatvara. Galaxy telefon se okreće ka prednjem planu i otvara, pri čemu se prikazuje prenos podataka sa ekrana tvog starog telefona. Prenose se slike, a brzina prenosa dostiže 100%. Prikazuju se iPhone i Galaxy Flip, povezani USB kablom. Ikone aplikacije prikazane na iPhone uređaju prenose se preko Galaxy Flip uređaja. Kada se prenos završi, na ekranu se prikazuje ikona aplikacije Smart Switch. Ikone aplikacije se prikazuju na iPhone uređaju. Ikone iskaču na ekranu i pomeraju se udesno. Prikazuje se Galaxy Flip, svojom bočnom stranom i napola otvoren. Ikone prelaze na Galaxy Flip ekran i telefon se zatvara. Galaxy telefon se okreće ka prednjem planu i otvara, pri čemu se prikazuje prenos podataka sa ekrana tvog starog telefona. Prenose se slike, a brzina prenosa dostiže 100%. Prikazuju se iPhone i Galaxy Flip, povezani USB kablom. Ikone aplikacije prikazane na iPhone uređaju prenose se preko Galaxy Flip uređaja. Kada se prenos završi, na ekranu se prikazuje ikona aplikacije Smart Switch.

* Prenosivi podaci se mogu razlikovati, u zavisnosti od operativnog sistema uređaja (Android ili iOS), verzije operativnog sistema i/ili mogućnosti povezivanja.

Zašto baš Samsung Smart Switch?


Aplikacija Smart Switch na tvoj novi Samsung Galaxy neometano prenosi veći broj tipova podataka sa različitih uređaja na način koji ti najviše odgovara.

Na levoj strani se nalaze dva mobilna telefona i jedan tablet. Na desnoj strani je Galaxy telefon koji prima podatke preko aplikacije Smart Switch. U sredini se vidi ikona sa strelicama, koja pokazuje da se podaci prenose sa starih uređaja na novi Galaxy. Na levoj strani se nalaze dva mobilna telefona i jedan tablet. Na desnoj strani je Galaxy telefon koji prima podatke preko aplikacije Smart Switch. U sredini se vidi ikona sa strelicama, koja pokazuje da se podaci prenose sa starih uređaja na novi Galaxy.

Prebacuj podatke iz različitih operativnih sistema

Bilo da prelaziš sa drugog Galaxy uređaja, iOS uređaja ili nekog drugog Android uređaja, podaci koji su ti važni sada mogu bez napora da se prenesu na tvoj novi Galaxy.

* Pogledaj tehničke zahteve za uređaje kompatibilne sa aplikacijom Smart Switch iz odeljka sa najčešćim pitanjima.

Prikazuju se dva mobilna telefona. Između uređaja se nalaze ikone USB kabla, Wi-fi mreže, memorijskog uređaja i laptopa. U sredini se dva uređaja povezuju tačkicama, kako bi se pokazalo da se podaci mogu prenositi različitim opcijama. Prikazuju se dva mobilna telefona. Između uređaja se nalaze ikone USB kabla, Wi-fi mreže, memorijskog uređaja i laptopa. U sredini se dva uređaja povezuju tačkicama, kako bi se pokazalo da se podaci mogu prenositi različitim opcijama.

Prebacuj se na više načina

Smart Switch omogućava da izabereš neku od brojnih opcija za povezivanje svojih uređaja – preko USB kabla, bežične veze, memorijskog uređaja, PC računara i na mnoge druge načine.

* Dostupna mogućnost povezivanja može se razlikovati, u zavisnosti od operativnog sistema uređaja, proizvođača uređaja ili dostupnosti proširive memorije na uređaju.

Na mobilnom telefonu se prikazuje ekran „Izaberi podatke za prenos“. Oko telefona se vide različite ikone aplikacije, ukazujući na tipove podataka koji mogu da se prenose preko aplikacije Smart Switch. Na mobilnom telefonu se prikazuje ekran „Izaberi podatke za prenos“. Oko telefona se vide različite ikone aplikacije, ukazujući na tipove podataka koji mogu da se prenose preko aplikacije Smart Switch.

Prebacuj različite tipove podataka

Aplikacija Smart Switch na tvoj novi Galaxy migrira različite tipove datoteka, uključujući fotografije, video-snimke, beleške, događaje iz kalendara, čak i podešavanja uređaja.

* Prenosivi podaci se mogu razlikovati, u zavisnosti od operativnog sistema uređaja (Android ili iOS), verzije operativnog sistema i/ili mogućnosti povezivanja.

Kako se vrši prenos

Jesi li spreman/na za prenos podataka? Prvo pripremi stari uređaj, a zatim izaberi željeni način za povezivanje svog novog Samsung Galaxy uređaja.

Tvoj stari uređaj je…?

GALAXY

Kako želiš da se povežeš?
Korišćenje Wi-fi mreže ili USB kabla
Pre nego što počneš

Uveri se da je na oba uređaja instalirana najnovija verzija aplikacije Smart Switch. Aplikacija je unapred instalirana, ali se može preuzeti i iz prodavnice Galaxy Store.

Aplikacija Smart Switch će se pokrenuti ako je nivo napunjenosti uređaja najmanje 20%, kako bi se omogućio bezbedan prenos podataka.

Prikazana su dva mobilna telefona. I na jednom i na drugom vidi se ikona aplikacije Smart Switch. Podaci se prenose sa levog telefona na desni.
Korak 1: Pokretanje

Na svom novom Galaxy uređaju otvori aplikaciju Smart Switch. Dodirni opciju „Prijem podataka“, a zatim opciju „Galaxy“.

 • * Aplikaciju Smart Switch pronaći ćeš na Galaxy telefonu ili tabletu ako pređeš u fasciklu „Samsung“ na ekranu „Aplikacije“, ili ako pređeš na opcije Podešavanja > Nalozi i pravljenje rezervnih kopija > Smart Switch.
 • * Aplikaciju Smart Switch pronaći ćeš na Galaxy telefonu ili tabletu ako pređeš u fasciklu „Samsung“ na ekranu „Aplikacije“, ili ako pređeš na opcije Podešavanja > Nalozi i pravljenje rezervnih kopija > Smart Switch.
Korak 2: Povezivanje

Izaberi bežičnu vezu ili upotrebi USB kabl za povezivanje starog uređaja sa novim Galaxy uređajem.

 • * Ako prenosiš veliku količinu podataka, preporučuje se ožičena veza jer je relativno brža. Prethodno se uveri da su tvoji uređaji napunjeni u dovoljnoj meri, jer povezivanje sa punjačem tokom prenosa nije dostupno.
 • * Ako prenosiš veliku količinu podataka, preporučuje se ožičena veza jer je relativno brža. Prethodno se uveri da su tvoji uređaji napunjeni u dovoljnoj meri, jer povezivanje sa punjačem tokom prenosa nije dostupno.
Korak 3: Izbor

Izaberi podatke koje želiš da preneseš. Kad postaneš spreman/na za početak, dodirni „Prenos“.

Korak 4: Prenos

Prenos će se uskoro pokrenuti. Kada se završi, dodirni „Završeno“.

Pravljenje rezervne kopije i obnavljanje podataka sa eksterne memorije
Pre nego što počneš

Uveri se da je na tvojim uređajima instalirana najnovija verzija aplikacije Smart Switch. Aplikacija je unapred instalirana, ali se može preuzeti i iz prodavnice Galaxy Store.

Zatim u svoj Galaxy telefon ili tablet ubaci microSD karticu, ili sa njima poveži USB memorijski uređaj.

Na levoj strani se nalazi ikona eksterne memorije. Na desnoj strani je mobilni telefon na kome se prikazuje ikona aplikacije Smart Switch. Podaci se prenose sa jednog uređaja na drugi.
Korak 1: Pokretanje

Na telefonu pokreni aplikaciju Smart Switch i dodirni ikonu SD kartice u gornjem desnom uglu.

 • * Aplikaciju Smart Switch pronaći ćeš na Galaxy telefonu ili tabletu ako pređeš u fasciklu „Samsung“ na ekranu „Aplikacije“, ili ako pređeš na opcije Podešavanja > Nalozi i pravljenje rezervnih kopija > Smart Switch.
 • * Aplikaciju Smart Switch pronaći ćeš na Galaxy telefonu ili tabletu ako pređeš u fasciklu „Samsung“ na ekranu „Aplikacije“, ili ako pređeš na opcije Podešavanja > Nalozi i pravljenje rezervnih kopija > Smart Switch.
Korak 2: odaberi

Dodirni opciju „SD kartica“ ispod opcije „Lokacija za rezervnu kopiju“ i izaberi podatke sa starog uređaja za koje praviš rezervnu kopiju.

 • * Ako na eksternoj memoriji nema dovoljno prostora, možda ćeš morati da poništiš izbor nekih stavki ili izbrišeš sadržaj eksterne memorije kako bi se oslobodila dovoljna količina prostora za prenos podataka
 • * Ako na eksternoj memoriji nema dovoljno prostora, možda ćeš morati da poništiš izbor nekih stavki ili izbrišeš sadržaj eksterne memorije kako bi se oslobodila dovoljna količina prostora za prenos podataka
Korak 3: Pravljenje rezervne kopije

Prati uputstva na ekranu. Kada završiš, dodirni opciju „Završeno“ i izvadi eksternu memoriju iz starog uređaja.

Korak 4: Povezivanje

Ubaci eksternu memoriju u novi Galaxy uređaj radi prijema podataka. Pokreni aplikaciju Smart Switch i dodirni ikonu SD kartice.

Korak 5: Obnavljanje podataka

Dodirni „Obnavljanje“. Izaberi podatke koje želiš da obnoviš, a zatim dodirni „Sledeće“.

Korak 6: Prenos

Prenos će se uskoro pokrenuti. Kada se završi, dodirni „Sledeće“, a zatim „Završeno“.

Pravljenje rezervne kopije i obnavljanje podataka sa PC ili Mac računara
Pre nego što počneš

Uveri se da je na tvojim uređajima instalirana najnovija verzija aplikacije Smart Switch.

Aplikacija za Galaxy telefon ili tablet unapred je instalirana, ali se može preuzeti i iz prodavnice Galaxy Store. Kada je reč o aplikaciji Smart Switch PC, preuzmi je i instaliraj na svom Windows PC ili Mac računaru.

Veza za preuzimanje aplikacije Smart Switch PC:

 • * Aplikacija Smart Switch će se pokrenuti ako je nivo napunjenosti uređaja najmanje 20%, kako bi se omogućio bezbedan prenos podataka.
Prikazana su tri uređaja i na svima se vidi ikona aplikacije Smart Switch. Na levoj strani se nalazi stari mobilni telefon, u sredini laptop, a na desnoj strani novi mobilni telefon. Podaci se prvo prenose sa starog mobilnog telefona na laptop, a zatim se sa laptopa prebacuju na novi mobilni telefon.
 • * Aplikacija Smart Switch će se pokrenuti ako je nivo napunjenosti uređaja najmanje 20%, kako bi se omogućio bezbedan prenos podataka.
Korak 1: Povezivanje i pokretanje

Poveži stari telefon ili tablet sa PC računarom pomoću USB kabla.
Na PC računaru pokreni aplikaciju Smart Switch i dodirni opciju „Rezervna kopija“ da bi se sačuvali podaci sa starog uređaja.

Korak 2: Izbor podataka za rezervnu kopiju

Izaberi podatke za koje praviš rezervnu kopiju. Podrazumevana opcija je „Izaberi sve“, ali ti možeš po želji da poništiš izbor određenih stavki. Ako klikneš na neku kategoriju, moći ćeš da izabereš određene stavke u toj kategoriji. Dodirni opciju „Rezervna kopija“ kada postaneš spreman/na.

Korak 3: Pravljenje rezervne kopije

Prenos će se uskoro pokrenuti. Kada se završi, dodirni „Završeno“.

Korak 4: Povezivanje i obnavljanje podataka

Poveži svoj novi Galaxy uređaj sa PC računarom pomoću USB kabla.
Na PC računaru pokreni aplikaciju Smart Switch i dodirni „Obnavljanje“ da bi se podaci preneli na novi uređaj.

Korak 5: Izbor podataka za obnavljanje

Izaberi podatke koje želiš da obnoviš, a zatim dodirni „Obnavljanje“.

Korak 6: Prenos

Prenos će se uskoro pokrenuti. Kada se obnavljanje završi, dodirni „U redu“.

IOS

Kako želiš da se povežeš?
Korišćenje USB kabla
Pre nego što počneš

Uveri se da je na Galaxy uređaju instalirana najnovija verzija aplikacije Smart Switch. Aplikacija je unapred instalirana, ali se može preuzeti i iz prodavnice Galaxy Store. Aplikaciju ne moraš da instaliraš na iOS uređaju.

Proveri da li su oba uređaja napunjena u dovoljnoj meri pre povezivanja sa USB kablom, jer povezivanje sa punjačem tokom prenosa nije dostupno.

Prikazana su dva mobilna telefona. Na desnom telefonu se prikazuje ikona aplikacije Smart Switch. Podaci se prenose sa levog telefona na desni..
Korak 1: Pokretanje

Na svom novom Galaxy uređaju pokreni aplikaciju Smart Switch. Dodirni opciju „Prijem podataka“, a zatim opciju „iPhone/iPad“.

 • * Aplikaciju Smart Switch pronaći ćeš na Galaxy telefonu ili tabletu ako pređeš u fasciklu „Samsung“ na ekranu „Aplikacije“, ili ako pređeš na opcije Podešavanja > Nalozi i pravljenje rezervnih kopija > Smart Switch.
 • * Aplikaciju Smart Switch pronaći ćeš na Galaxy telefonu ili tabletu ako pređeš u fasciklu „Samsung“ na ekranu „Aplikacije“, ili ako pređeš na opcije Podešavanja > Nalozi i pravljenje rezervnih kopija > Smart Switch.
Korak 2: Povezivanje

Koristi Lightning-na-USB-C ili USB-C-na-USB-C kabl za povezivanje starog iOS uređaja sa novim Galaxy uređajem. Ako koristiš USB-A kabl ili druge standardne kablove za punjenje, možeš da koristiš OTG adapter za povezivanje sa USB-C priključkom.

Kada se na tvom iPhone ili iPad uređaju prikaže upozorenje „Imate li poverenje u ovaj računar?“, dodirni opciju „Imam“.

 • * OTG adapter se prodaje odvojeno
 • * OTG adapter se prodaje odvojeno
Korak 3: Izbor

Izaberi podatke koje želiš da preneseš. Kad postaneš spreman/na za početak, dodirni „Prenos“.

Korak 4: Prenos

Prenos će se uskoro pokrenuti. Kada se završi, dodirni „Završeno“.

Dodatni saveti

Na svoj novi Samsung Galaxy možeš da preneseš i WhatsApp ćaskanja i fotografije sa iOS uređaja.

Izvrši sledeće korake:

 1. 1. Kada biraš podatke za prenos, izaberi opciju „WhatsApp“ ispod menija „Aplikacije“ i dodirni „Prenos“.
 2. 2. Skeniraj QR kôd i dodirni opciju „Start (Pokreni)“ na svom iPhone uređaju.
 • * Za iOS uređaj je neophodna najnovija verzija aplikacije WhatsApp.
 • * Istorija ćaskanja aplikacije WhatsApp može se preneti samo pre prijavljivanja u aplikaciju WhatsApp na novom uređaju. Ako je prijavljivanje u WhatsApp izvršeno pre migracije ili pre nego što je aplikacija Smart Switch završila sa prenosom podataka, prenos podataka aplikacije neće biti moguć.
 • * Za iOS uređaj je neophodna najnovija verzija aplikacije WhatsApp.
 • * Istorija ćaskanja aplikacije WhatsApp može se preneti samo pre prijavljivanja u aplikaciju WhatsApp na novom uređaju. Ako je prijavljivanje u WhatsApp izvršeno pre migracije ili pre nego što je aplikacija Smart Switch završila sa prenosom podataka, prenos podataka aplikacije neće biti moguć.
Prenos iTunes (Finder) podataka rezervne kopije sa PC ili Mac računara
Pre nego što počneš

Uveri se da je na tvojim uređajima instalirana najnovija verzija aplikacije Smart Switch.

Aplikacija za Galaxy telefon ili tablet unapred je instalirana, ali se može preuzeti i iz prodavnice Galaxy Store. Kada je reč o aplikaciji Smart Switch PC, preuzmi je i instaliraj na Windows PC ili Mac računaru.

Veza za preuzimanje aplikacije Smart Switch PC:

Prikazani su laptop i mobilni telefon. I na jednom i na drugom vidi se ikona aplikacije Smart Switch. Podaci se prenose sa laptopa na telefon.
Korak 1: Pravljenje rezervne kopije

Da bi svi tvoji najnoviji podaci bili spremni za Smart Switch, napravi rezervnu kopiju iOS uređaja pomoću funkcije iTunes (Finder) na PC ili Mac računaru.

Korak 2: Povezivanje

Poveži telefon sa PC računarom pomoću USB kabla. Pokreni aplikaciju Smart Switch na PC računaru i dodirni „Obnavljanje“.

Korak 3: Obnavljanje podataka

Izaberi iTunes (Finder) podatke rezervne kopije koje želiš da obnoviš i dodirni „Obnavljanje“.

Korak 4: Prenos

Prenos će se uskoro pokrenuti. Kada se završi, dodirni „Završeno“.

Prebacivanje iCloud podataka
Pre nego što počneš

Uveri se da je na tvom Galaxy telefonu ili tabletu instalirana najnovija verzija aplikacije Smart Switch. Aplikacija je unapred instalirana, ali se može preuzeti i iz prodavnice Galaxy Store.

Aplikacija Smart Switch će se pokrenuti ako je nivo napunjenosti uređaja najmanje 20%, kako bi se omogućio bezbedan prenos podataka.

Prikazuju se iCloud ikona i mobilni telefon na kome se vidi ikona aplikacije Smart Switch. Podaci se prenose iz usluge iCloud na telefon.
Korak 1: Sinhronizovanje sa uslugom iCloud

Da bi svi tvoji najnoviji podaci bili spremni za Smart Switch, sinhronizuj iOS uređaj sa uslugom iCloud.

 1. 1. Na iPhone ili iPad uređaju pređi u „Podešavanja“, dodirni svoje ime, a zatim opciju „iCloud“. Nakon toga dodirni opciju „Prikaži sve“.
 2. 2. Izaberi „Fotografije“ i uključi opciju „Sinhronizuj ovaj iPhone (ili iPad)“.
 3. 3. Vrati se u iCloud i izaberi „iCloud Drive“, a zatim uključi opciju „Sinhronizuj ovaj iPhone (ili iPad)“.
 4. 4. Vrati se u iCloud i uključi aplikacije Pages, Numbers i Keynote.
 5. 5. Vrati se u iCloud i izaberi aplikaciju Notes, a zatim uključi opciju „Sinhronizuj ovaj iPhone (ili iPad)“.
 6. 6. Vrati se u iCloud i uključi aplikacije Contacts, Calendars i Reminders.
Korak 2: Pokretanje

Na svom novom uređaju pokreni aplikaciju Smart Switch i dodirni opciju „Prijem podataka“. Zatim dodirni opciju „iPhone/iPad“.

 • * Aplikaciju Smart Switch pronaći ćeš na Galaxy telefonu ili tabletu ako pređeš u fasciklu „Samsung“ na ekranu „Aplikacije“, ili ako pređeš na opcije Podešavanja > Nalozi i pravljenje rezervnih kopija > Smart Switch.
 • * Aplikaciju Smart Switch pronaći ćeš na Galaxy telefonu ili tabletu ako pređeš u fasciklu „Samsung“ na ekranu „Aplikacije“, ili ako pređeš na opcije Podešavanja > Nalozi i pravljenje rezervnih kopija > Smart Switch.
Korak 3: Povezivanje

Dodirni opciju „Preuzimanje podataka iz usluge iCloud“. Unesi svoj Apple ID ili adresu e-pošte i lozinku, a zatim dodirni opciju „Prijavljivanje u iCloud“.

Korak 4: Izbor

Izaberi iCloud podatke koje želiš da preneseš, a zatim dodirni „Prenos“.

Korak 5: Prenos

Prenos će se uskoro pokrenuti. Kada se završi, dodirni „Završeno“.

Other Android

Kako želiš da se povežeš?
Korišćenje Wi-fi mreže ili USB kabla
Pre nego što počneš

Uveri se da je na oba uređaja instalirana najnovija verzija aplikacije Smart Switch. Aplikacija je unapred instalirana, ali se može preuzeti i iz prodavnica Galaxy Store ili Google Play Store.

Aplikacija Smart Switch će se pokrenuti ako je nivo napunjenosti uređaja najmanje 20%, kako bi se omogućio bezbedan prenos podataka.

Prikazana su dva mobilna telefona. I na jednom i na drugom vidi se ikona aplikacije Smart Switch. Podaci se prenose sa levog telefona na desni.
Korak 1: Pokretanje

Na svom novom Galaxy telefonu pokreni aplikaciju Smart Switch i dodirni opciju „Prijem podataka“. Zatim dodirni opciju „Galaxy/Android“.

 • * Aplikaciju Smart Switch pronaći ćeš na Galaxy telefonu ili tabletu ako pređeš u fasciklu „Samsung“ na ekranu „Aplikacije“, ili ako pređeš na opcije Podešavanja > Nalozi i pravljenje rezervnih kopija > Smart Switch.
 • * Aplikaciju Smart Switch pronaći ćeš na Galaxy telefonu ili tabletu ako pređeš u fasciklu „Samsung“ na ekranu „Aplikacije“, ili ako pređeš na opcije Podešavanja > Nalozi i pravljenje rezervnih kopija > Smart Switch.
Korak 2: Povezivanje

Izaberi bežičnu vezu ili upotrebi USB kabl za povezivanje starog uređaja sa novim Galaxy telefonom.

 • * Ako prenosiš veliku količinu podataka, preporučuje se ožičena veza jer je relativno brža. Prethodno se uveri da su tvoji uređaji napunjeni u dovoljnoj meri, jer povezivanje sa punjačem tokom prenosa nije dostupno.
 • * Ako prenosiš veliku količinu podataka, preporučuje se ožičena veza jer je relativno brža. Prethodno se uveri da su tvoji uređaji napunjeni u dovoljnoj meri, jer povezivanje sa punjačem tokom prenosa nije dostupno.
Korak 3: Izbor

Izaberi podatke koje želiš da preneseš. Kad postaneš spreman/na za početak, dodirni „Prenos“.

Korak 4: Prenos

Prenos će se uskoro pokrenuti. Kada se završi, dodirni „Završeno“.

Pravljenje rezervne kopije i obnavljanje podataka sa eksterne memorije
Pre nego što počneš

Uveri se da je na tvojim uređajima instalirana najnovija verzija aplikacije Smart Switch. Aplikacija je unapred instalirana, ali se može preuzeti i iz prodavnica Galaxy Store ili Google Play Store.

U svoj stari uređaj ubaci microSD karticu ili sa njim poveži USB memorijski uređaj.

Prikazana su tri uređaja i na svima se vidi ikona aplikacije Smart Switch. Na levoj strani se nalazi stari mobilni telefon, u sredini laptop, a na desnoj strani novi mobilni telefon. Podaci se prvo prenose sa starog mobilnog telefona na laptop, a zatim se sa laptopa prebacuju na novi mobilni telefon.
Korak 1: Pokretanje

Na starom uređaju pokreni aplikaciju Smart Switch i dodirni ikonu SD kartice u gornjem desnom uglu. Zatim dodirni opciju „SD kartica“ ispod opcije „Lokacija za rezervnu kopiju“.

 • * Aplikacija Smart Switch se može preuzeti iz prodavnica Galaxy Store ili Google Play Store.
 • * Aplikacija Smart Switch se može preuzeti iz prodavnica Galaxy Store ili Google Play Store.
Korak 2: Izbor i pravljenje rezervne kopije

Izaberi podatke za koje praviš rezervnu kopiju i dodirni „Sledeće“. Kada se prenos završi, dodirni opciju „Završeno“.

 • * Ako na eksternoj memoriji nema dovoljno prostora, možda ćeš morati da poništiš izbor nekih stavki ili izbrišeš sadržaj eksterne memorije kako bi se oslobodila dovoljna količina prostora za prenos podataka
 • * Ako na eksternoj memoriji nema dovoljno prostora, možda ćeš morati da poništiš izbor nekih stavki ili izbrišeš sadržaj eksterne memorije kako bi se oslobodila dovoljna količina prostora za prenos podataka
Korak 3: Povezivanje

Ubaci SD karticu ili poveži USB memorijski uređaj sa svojim novim Galaxy telefonom. Pokreni aplikaciju Smart Switch, a zatim dodirni ikonu SD kartice u gornjem desnom uglu.

Korak 4: Obnavljanje podataka

Dodirni „Obnavljanje“. Izaberi podatke koje želiš da obnoviš, a zatim dodirni „Sledeće“.

Korak 5: Prenos

Prenos će se uskoro pokrenuti. Kada se završi, dodirni „Završeno“.

Najčešća pitanja

 • Uređaje kompatibilne sa aplikacijom Smart Switch potraži u tehničkim zahtevima u nastavku.

  Telefon/tablet
  Phone and Tablet
  Galaxy/Android iOS
  Android OS version 4.3 or later iOS 5.0 or later
  (iCloud supported device)
  PC računar za pravljenje rezervne kopije i obnavljanje podataka
  PC računar za pravljenje rezervne kopije i obnavljanje podataka
  Windows PC MAC
  Windows OS 10 or later.
  - If Microsoft Media Feature Pack is not installed on your pc,
  download it form here
  macOS X 10.9 or later
 • U aplikaciji Smart Switch možeš da biraš sa kojeg uređaja želiš da prenosiš podatke i vidiš koji tipovi podataka mogu da se prenose. Ako je tvoj stari uređaj Samsung Galaxy, moći ćeš da prenosiš gotovo sve, uključujući sve svoje poruke, multimedijalne sadržaje, podešavanja Wi-fi mreže, čak i podešavanja početnog ekrana.
  Ako je tvoj stari uređaj iOS, nećeš imati sve mogućnosti za prenos njegovih podešavanja, ali ćeš moći da preneseš sve svoje kontakte, kao i tekstualne i multimedijalne datoteke. Neke iOS aplikacije možda neće moći da se prenesu, ali aplikacija Smart Switch će preporučiti slične aplikacije za tvoj novi Galaxy.
  U nastavku potraži više detalja o tome koje podatke prenosi Smart Switch.

  Types of data the Smart Switch transfers
  Data Galaxy
  → Galaxy
  iOS
  → Galaxy
  Other Android
  → Galaxy
  wired / wireless iCloud
  (Sync Server)
  wired wired / wireless
  Contact Transferable Transferable Transferable Transferable
  Call log Transferable not provided not provided Transferable
  Message Transferable not provided Transferable Transferable
  Calender / Reminder Transferable Transferable Transferable Transferable
  Photo Transferable Transferable Transferable Transferable
  Video Transferable Transferable Transferable Transferable
  Music Transferable not provided Transferable Transferable
  Voice memo Transferable not provided Transferable not provided
  Document file Transferable Transferable Transferable Transferable
  Samsung Notes (Memo) Transferable Transferable Transferable Transferable
  Alarm / Clock Transferable not provided Transferable not provided
  KidsMode /
  AR Emoji
  Transferable not provided not provided not provided
  Internet Transferable not provided Transferable Transferable
  Health Transferable not provided not provided not provided
  Email Transferable not provided Transferable not provided
  3rd party app (apk) Transferable not provided Transferable Transferable
  3th party app (Data) Partially transferable not provided not provided not provided
  Wi-Fi Transferable not provided not provided not provided
  Settings Transferable not provided Transferable Transferable
  Home layout Transferable not provided Transferable not provided
  • * Lista prenosivih podataka se može menjati bez obaveštenja.
  • * Određeni podaci se ne mogu prenositi – na primer, između ostalog, kontakti koji mogu samo da se čitaju, vanredna upozorenja, privremene poruke, poruke čije slanje nije uspelo, kalendar sa sinhronizovanih naloga, istorija ćaskanja ili neki drugi podaci koji su zaštićeni politikom nezavisnih pružalaca usluga, šifrovane ili one multimedijalne datoteke koje zaštićene DRM (Digital Rights Management) tehnologijom, odnosno podaci iz ličnih aplikacija i pozadine (unapred instalirane i Galaxy teme).
 • Aplikacija Smart Switch je unapred učitana na većini novijih Samsung Galaxy telefona ili tableta.
  Možeš je pronaći na početnom ekranu ili u opcijama Podešavanja > Nalozi i pravljenje rezervnih kopija > Smart Switch.
  Na starijim ili drugim Android uređajima možda ćeš morati da je preuzmeš iz prodavnica Galaxy Store ili Google Play Store.

  Ako koristiš računar (Windows PC ili Mac) i želiš da napraviš rezervnu kopiju podataka sa starog uređaja ili ih obnoviš na novom uređaju, možeš da preuzmeš aplikaciju Smart Switch PC direktno preko veze u nastavku.

  Veza za preuzimanje aplikacije Smart Switch PC
 • Kada je reč o Android uređajima, aplikacija Smart Switch mora biti instalirana na oba uređaja. Kod iOS uređaja, aplikacija mora biti instalirana samo na novom Samsung Galaxy uređaju. Više detalja potraži u odeljku „Kako se vrši prenos“ za svaki primer korišćenja.

 • Ne. Aplikacija Smart Switch ne uklanja sadržaje ni sa jednog uređaja. Kada se prenos završi, podaci će se nalaziti na oba uređaja.

 • Ne. Kada prenos započne, možeš da obavljaš i druge zadatke na svom uređaju. Na novom Samsung Galaxy uređaju prevuci prstom nadole sa vrha ekrana da bi se otvorio panel za brza podešavanja i prikazao napredak prenosa.


  Napomena: Tokom prenosa podataka, rad na više zadataka je dostupan, ali se ne preporučuje.

 • Ne. Uređaji drugih brendova mogu samo da šalju podatke preko aplikacije Smart Switch, dok Samsung Galaxy uređaji mogu i da ih šalju i da ih primaju pomoću aplikacije Smart Switch.

 • Ako je na tvom PC ili Mac računaru instalirana aplikacija Smart Switch PC, možeš da obavljaš sledeće zadatke:

  1. 1. Napraviš rezervnu kopiju podataka sa starog Samsung Galaxy uređaja na PC računaru i obnoviš je na svom novom Galaxy uređaju.
  2. 2. Obnoviš iTunes podatke rezervnih kopija na svom novom Galaxy uređaju.
  3. 3. Primaš obaveštenja o ažuriranju softvera svog uređaja i prikazuješ opcije za ažuriranja.
  4. 4. Kod Windows PC računara, prikažeš Outlook meni za sinhronizovanje i koristiš mogućnost da Outlook podatke na Windows PC računaru sinhronizuješ sa svojim telefonom. Kod Mac računara, prikazuješ meni za sinhronizovanje i koristiš mogućnost da podatke kontakata/kalendara na Mac računaru sinhronizuješ sa svojim telefonom.
 • Na ekranu aplikacije Smart Switch podrazumevana je opcija „Izaberi sve“, ali ti možeš da poništiš izbor stavki koje ne želiš da preneseš.

ZAŠTO GALAXY

Život je bolji uz Galaxy

Mi verujemo u otvorenost. Samsung Galaxy uređaj je osmišljen tako da otvara mogućnosti. U svetu sa sve manje granica, put koji prelazimo biće sve duži.

 

Galaxy S23 Ultra

Pogled spreda i otpozadi na mobilni telefon Galaxy S23 Ultra. Pogled spreda i otpozadi na mobilni telefon Galaxy S23 Ultra.
 

Aplikacije i usluge

Galaxy mobilni telefon prikazuje ikone raznih aplikacija i usluga. Sa obe strane telefona, vide se osobe koje koriste Galaxy uređaje u pozama koje asociraju na Galaxy aplikacije i usluge. Galaxy mobilni telefon prikazuje ikone raznih aplikacija i usluga. Sa obe strane telefona, vide se osobe koje koriste Galaxy uređaje u pozama koje asociraju na Galaxy aplikacije i usluge.