What size TV should I get?

Koliki televizor da uzmem?

Pripremili smo savete za izbor veličine televizora.
Televizor velikog ekrana montiran na zid prikazuje seoski predeo u suncem okupanoj dnevnoj sobi.

Kako se meri veličina ekrana televizora?

Izračunavanje veličine televizora je manje komplikovano nego što misliš. Veličina televizora se odnosi na dužinu njegove dijagonale koja se meri od gornjeg levog ugla po ekranu televizora do donjeg desnog ugla. Dužina se uglavnom izražava u inčima.

Televizor sa napisanim „inč” u centru, pokazuje da se veličina ekrana meri kao dužina dijagonale ekrana prikazom isprekidane linije nacrtane dijagonalno na televizoru.
Televizor sa velikim ekranom pokazuje reč inč u centru. Isprekidana linija koja ide dijagonalno od reči inč do gornjeg levog ugla i donjeg desnog ugla ekrana televizora pokazuje kako se izračunava veličina televizora merenjem ekrana.

Važi pravilo: veće je bolje

Televizora ima u različitim veličinama, ali mi preporučujemo da izabereš najveći televizor koji tvoj budžet dozvoljava. Ako razmišljaš o kupovini televizora od 75 inča ili većeg, ima nešto što treba da znaš. Prema internom istraživanju koje je sprovela kompanija Samsung, najvažniji razlog za kupovinu novog televizora je potražnja za većim ekranom. Kao i da čak i nakon kupovine nivo zadovoljstva ostaje veoma visok. Onda, da li imaš određenu veličinu ekrana na umu? Sada je pravo vreme da izabereš veće bez kajanja.

Preporučeno rastojanje od televizora tokom gledanja

Svi televizori imaju preporučeno rastojanje i ugao gledanja koje treba da uzmeš u obzir pri izboru televizora za svoj dom. Najbolji doživljaj gledanja se postiže kada 40 stepeni tvog vidnog polja zauzima ekran. Ovo rastojanje vidnog polja može se izračunati ako znaš veličinu tvog televizora. Da dobiješ odgovarajuće rastojanje, pomnoži veličinu ekrana sa 1.2. Znači, za televizor od 75 inča, idealno rastojanje je 90 inča, tj. 2,3 metra. Pogledaj sledeću tabelu da utvrdiš preporučena rastojanja za različite veličine televizora, na osnovu čega možeš da izabereš najbolju veličinu televizora za svoj prostor.

Računarski prikaz televizora od 75 inča na postolju sa jednom osobom koja sedi na sofi direktno ispred televizora. Sofa je pomerena 2,3 metra unazad, što je preporučeno rastojanje od televizora izračunato primenom sledeće formule: Veličina ekrana televizora pomnožena sa 1,2.
Dijagram koji pokazuje koliko daleko treba da sediš od televizora. Preporučeno rastojanje od televizora veličine 55 inča je 1,7 m, a od televizora veličine 65 inča je 2 m. Za televizor sa velikim ekranom od 75 inča, idealno rastojanje je 2,3 m, a za televizor od 85 inča je 2,6 m.

Ostalo što treba imati na umu

1. Proveri stvarne dimenzije televizora.

Uzbuđenje zbog kupovine novog televizora često može da te navede da zaboraviš da se raspitaš oko montaže. Kod televizora nije važna samo veličina ekrana. Fizičke dimenzije televizora sa velikim ekranom, sa postoljem i ivicama, kao i njegova buduća pozicija u sobi, predstavljaju važne faktore koje treba uzeti u obzir. Pobrini se da uporediš stvarne dimenzije televizora sa budućim rasporedom kako te ne bi bolela glava kada počneš da montiraš svoj veliki televizor.

Na televizoru sa velikim ekranom prikazano je izračunavanje širine i dubine postolja na koje će televizor biti postavljen proverom dimenzija televizora. Prikazano je da komoda za televizor treba da bude veća od stvarne širine, visine i dubine televizora sa ivicom.

2. Proveri rezoluciju televizora, posebno kod televizora sa velikim ekranom.

Opšte pravilo je da se ukupan broj piksela ili rezolucija povećava sa povećanjem veličine ekrana. Što je bolja rezolucija, to ćeš bolje videti sliku, a manje piksele. Zato se kod kupovine televizora sa velikim ekranom preporučuje da izabereš televizor visokog kvaliteta slike sa visokom rezolucijom, kao što je 4K.

Televizor sa velikim ekranom sa belom linijom po sredini na kojem je prikazan sukulent u krupnom planu. Leva strana prikazuje FHD kvalitet slike sa jako pikselizovanim listovima. Desna strana jasno i oštro prikazuje listove prikazane u 4K rezoluciji.

Zapamti, ako sada izabereš veći ekran, nećeš se kajati kasnije.

Pročitaj i otkrij više