Etika

Etika

Pravična i transparentna
korporativna kultura

Pravična i transparentna korporativna kultura

Ugrađujemo integritet u strukturu naših svakodnevnih aktivnosti
kako bismo ispunili svoju društvenu ulogu i odgovornost na način
koji povoljno utiče na naš status prvoklasne globalne kompanije.

Ugrađujemo integritet u strukturu naših svakodnevnih aktivnosti kako bismo ispunili svoju društvenu ulogu i odgovornost na način koji povoljno utiče na naš status prvoklasne globalne kompanije.

Šireći svoje poslovanje u brojnim zemljama sveta, prepoznajemo i analiziramo razlike koje postoje u različitim zakonima, propisima i praksama u svakoj pojedinačnoj zemlji i poslujemo poštujući i zakon i etičke principe. Takođe, razvijamo i implementiramo globalne politike o bezbednosti podataka o ličnosti kako bismo ispoštovali privatnost svojih klijenata i zaposlenih i zaštitili njihove podatke o ličnosti. Iza naših nastojanja da sistematski upravljamo rizicima koji se javljaju u vezi sa usaglašenošću i etičkim delovanjem stoje Globalni kodeks ponašanja i Smernice za poslovno ponašanje kompanije Samsung, koji pokazuju našim zaposlenima kako se treba ponašati i donositi vrednosne sudove. Naš Tim za usaglašenost, koji je prvo funkcionisao u okviru Pravnog sektora, sada direktno šalje izveštaje generalnom direktoru, a direktor tima za usaglašenost prisustvuje svim sastancima upravnog odbora kako bi pružio podršku pri donošenju važnih odluka. Rukovodimo posvećenim organizacijama u svim poslovnim jedinicama i inostranim regionalnim kancelarijama kako bismo rešili sva pitanja usaglašenosti u skladu sa važećim propisima u tim kompanijama i regionima.

Upravljanje etikom

Predstavljamo naš Globalni kodeks ponašanja („Poslovni principi kompanije Samsung”) svojim dobavljačima, klijentima i drugim eksternim interesnim grupama, kao i svojim zaposlenima kroz svoj veb-sajt za upravljanje održivosti, a obezbeđujemo i kanal za izveštavanje o bilo kom obliku kršenja etičkih standarda. Uz to, „Smernice za poslovno ponašanje zaposlenih” koje služe kao etički standardi za naše zaposlene prevode se i dostupne su na ukupno 15 jezika (uključujući korejski) i preko naše intranet mreže. Značajni detalji se prosleđuju i dele među svim našim zaposlenima širom sveta putem kolektivnih, onlajn i audio/vizuelnih obuka koje se nude najmanje jednom godišnje. Zasebne „Poslovne smernice” takođe se obezbeđuju našim dobavljačima sa ciljem uspostavljanja transparentnih poslovnih praksi.

Upravljanje usklađenošću

Naš program usklađenosti teži uspostavljanju korporativne kulture zasnovane na usklađenosti da bi se poslovni rizici sveli na minimum, a do kojih može doći usled nameštanja cena ili narušavanja prava na intelektualnu svojinu, kao i da bi se preuzela veća odgovornost u domenu ljudskih prava, zdravlja i bezbednosti i zaštite životne sredine. Sistem za upravljanje programom usklađenosti (CPMS) – IT sistem razvijen u cilju upravljanja rizicima koji su povezani sa usklađenošću – obezbeđuje politike specifične za našu oblast i detalje nadzora regionalnih pitanja. Naša služba za pomoć funkcioniše sa ciljem pružanja pomoći zaposlenima prilikom direktnog slanja upita stručnjacima kad god imaju pitanja u vezi s poslom ili kada naše smernice nisu dovoljne da se utvrdi prisustvo nelegalne radnje. Našim sistemom za razotkrivanje nepravilnosti, koji je razvijen u skladu sa CPMS za naše zaposlene, rukovodi se tako da se čvrsto garantuje poverljivost uzbunjivača.

Proces upravljanja
usklađenošću

  • Prevencija

    Ponudite obuku za zaposlene, dostavite odgovarajuće smernice, oformite samoprocenjivanje u okviru sistema, pokrenite Help Desk, pratite i upravljajte novim i revidiranim propisima

  • Nadzor

    Obavljanje redovnog/ad-hoc nadzora kroz namenske jedinice ili osoblje

Politika privatnosti

Zvanično smo najavili svoju globalnu standardnu politiku zaštite privatnosti i razvili značajne politike koje odražavaju regulacione uslove i lokalne odlike karakteristične za regione. Kao rezultat takvih napora našim zaposlenima se obezbeđuje „Globalni vodič za lične podatke” i „Vodič za upravu za obradu ličnih podataka spoljnih saradnika” koji će se koristiti kao propisi za upravljanje. Rukovodimo svojim procesima i sistemima tako da uključujemo značajne politike u svoje svakodnevno poslovanje i nastavljamo da obavljamo revizije i nudimo obuku širom kompanije.

 

Rad namenskih jedinica

Kreiranje Globalne kancelarije za pitanja privatnosti u sklopu korporativne pravne službe pod direktnom upravom izvršnog direktora Dodeljivanje advokata za upravljanje politikom privatnosti u odgovarajućim poslovnim odeljenjima Dodeljivanje advokata za upravljanje politikom zaštite privatnosti u odgovarajućim poslovnim odeljenjima
 

Osnažena recenzija funkcionisanja politike
privatnosti/sistema za upravljanje

Obavljanje redovnih revizija i uvođenje neophodnih poboljšanja u naše sisteme i usluge koji štite naše klijente i zaposlene i obezbeđuju tehničku zaštitu, zaštitu u pogledu upravljanja i zaštitu od fizičkih povreda u okviru jedinstvenog sistema prikupljanja, obrade i brisanja ili uništavanja podataka
 

Obuka za zaštitu privatnosti

Obezbedite onlajn/oflajn obuku za zaštitu privatnosti koja uzima u obzir odlike posla karakteristične za određeno odeljenje (planiranje, istraživanje i razvoj, marketing itd.), kao i osnovnu obuku koja je namenjena za sve zaposlene
 

Pravni aspekti upravljanja zaštitom privatnosti i podataka (Privacy Legal Management System, PLMS)

Mora se uvesti obavezna primena preventivnih mera kroz upotrebu liste za proveru privatnosti podataka koja je razvijena za pregled rizika vezanih za privatnost podataka u svakom stupnju razvoja proizvoda i usluga, od planiranja i razvoja do rada i prekida kontinuiteta tokom provere datih lista za proveru uz pomoć posvećenih advokata