Rešavanje problema u vezi sa porukama o greškama za USB prilikom ažuriranja modela televizora Kant-SU2 i Kant-S2

Prilikom ažuriranja modela televizora za 2020. godinu (Kant-SU2 i Kant S2) pomoću USB memorijskog uređaja, možete da dobijete poruku o grešci na ekranu. Problem možete da rešite prateći sledeći vodič za nadogradnju firmvera za Samsung televizor.

Kada televizor prikazuje samo poruku o grešci za USB


Ako vaš televizor ne radi i ako prikazuje dole prikazanu sliku tokom ažuriranja firmvera za modele Kant-SU2 ili Kant S2, potrebno je da znate uzrok problema.

Poruka o grešci za USB

Ovo je softverski problem, a ažuriranje na finalnu verziju se obavlja nakon dvostrukog restartovanja. Ako izvadite USB memorijski uređaj ili isključite napajanje pre nego što se drugo restartovanje završi, ikonica za grešku kod USB-a će se prikazati na ekranu.
 

 • Nemojte da uklanjate USB memorijski disk.
 • Nemojte da iskopčavate kabl za napajanje.
 • Nemojte da isključujete televizor.
Uzroci poruke o grešci za USB

Napomena: Uklanjanje USB memorijskog diska ili iskopčavanje kabla za napajanje mogu dovesti do greške kod firmvera ili kvara glavne ploče. Ovi problemi nisu pokriveni garancijom kompanije Samsung.

Rešenje: Ponovo povežite USB priključak sa istim memorijskim uređajem


Ako se USB ukloni i ikonica greške se pojavi, grešku možete da rešite ubacivanjem USB memorijskog uređaja koji poseduje najnoviju verziju datoteke firmvera. Zatim će se ažuriranje dovršiti, a greška će automatski nestati.

Napomena: Najnoviji firmver može se preuzeti sa lokacije Samsung.com

 • Ručni proces ažuriranja firmvera (USB/OTN)
   

TV uključen -> ažuriranje firmvera preko (USB/OTN) -> restartovanje -> logotip na ekranu -> crni ekran (maks. 10 sekundi) -> traka napretka (30–60 sekundi) -> restartovanje -> logotip na ekranu -> TV uključen (završeno)
 

 • Automatski proces ažuriranja firmvera
   

TV uključen -> restartovanje -> logotip na ekranu -> TV uključen (završeno)

Uđite u meni Informacije o televizoru gde će biti prikazan naziv softvera vašeg televizora.
 

 • T-KTS2.... označava platformu KANT-S2.
 • T-KTSU2.... označava platformu KANT-SU2.

Zahvaljujemo na povratnim informacijama

Code to Open Chat Window