Kako da otklonite problem na Samsung TV-u koji se stalno sam isključuje

Ako se vaš televizor sam isključuje, postoji nekoliko mogućih uzroka. Najčešći razlozi zbog kojih se televizor sam isključuje su vaša podešavanja i eksterni uređaji povezani sa televizorom.

1. metoda: Isključite televizor iz napajanja na 30 sekundi

Isključite televizor iz napajanja na 30 sekundi, a kada ga ponovo uključujete u napajanje, uključite ga direktno u utičnicu za koju ste sigurni da je ispravna. To se zove „meko resetovanje” i trebalo bi da obavi ponovnu kalibraciju televizora.

2. metoda: Proverite podešavanja televizora

Podešavanja Eko rešenja

Funkcija Eko rešenja isključuje televizor za uštedu energije kada duže vreme nema unosa.

(Podešavanja -> Opšte -> Eko rešenje -> Automatsko isključivanje -> Izaberi Isključeno)

podešavanja Eko rešenja

Podešavanja Tajmer za spavanje

Funkcija Tajmer za spavanje isključuje televizor nakon prethodno podešenog perioda.

(Podešavanja -> Opšte -> Upravljač sistema -> Vreme -> Tajmer za spavanje -> Izaberi Isključeno)

podešavanja tajmera za spavanje

Ažuriranja softvera

Redovno ažurirajte softver televizora.

(Podešavanja -> Podrška -> Ažuriranje softvera -> Ažuriraj sada)

podešavanja ažuriranja softvera

3. metoda: Proverite spojeve

  • Ako su TV dekoder, igračka konzola, računar ili drugi eksterni uređaji povezani sa vašim televizorom, isključite strujne kablove eksternih uređaja iz napajanja i ponovo ih uključite u napajanje. Vaš TV ekran može da potamni ako se izvor sa kojim je televizor povezan isključi.
  • Kada nema eksternih uređaja povezanih sa televizorom, podesite izvore televizora. (Podešavanja -> Izvor -> TV)
  • Postarajte se da koristite sertifikovani HDMI kabl. Ako koristite nesertifikovani HDMI kabl, ekran može da postane crn ili može doći do greške u povezivanju.

Napomena: 

  • Slike ekrana uređaja i meni dati su samo kao uzorci na engleskom jeziku – dostupni su i na jeziku vaše države.
  • Ako ste isprobali sve gorenavedene metode, ali i dalje imate problema sa televizorom, obratite se Servisnom centru kompanije Samsung za pomoć obučenih tehničara.

Kliknite na dugme "POŠALJI" da biste poslali povratnu informaciju. Hvala Vam na učešću.

Zahvaljujemo na povratnim informacijama