Šta je Preslikavanje ekrana i kako mogu da koristim tu opciju na Samsung TV-u

Gledajte sadržaj ekrana pametnog telefona na televizoru. To znači da možete da gledate omiljene emisije na putu do/od posla i zatim da nastavite da ih gledate na velikom ekranu čim uđete u kuću.

Šta je Preslikavanje ekrana?


Preslikavanje ekrana je tehnologija koja omogućava da se sadržaj ekrana mobilnog uređaja prenese na ekran televizora u neizmenjenom obliku i da se gleda na velikom TV ekranu. Aplikacije SmartThings i Smart View omogućavaju vam da se brzo i jednostavno povežete sa Samsung Smart TV-om, ali možete da se povezujete i pomoću Wi-Fi ili HDMI veze. Pored toga, od modela 2020, možete da preslikate ekran telefona jednostavnim dodirivanjem televizora. Različiti sadržaj, kao što su fotografije, video-sadržaj i aplikacije sa pametnog telefona mogu da se prikazuju na većem ekranu uz bolji doživljaj.

Za bežično preslikavanje ekrana Wi-Fi veza je neophodna za vaš televizor. Kod televizora koji nisu pametni trebaće vam uređaj za emitovanje sadržaja ekrana uređaja kao što su Samsung AllShare Cast, Chromecast ili Amazon Firestick. 

Dekor uz Preslikavanje ekrana

Napomena: proces deljenja ekrana na televizor razlikuje se u zavisnosti od proizvođača i modela televizora i uređaja. Sledeća uputstva služe za deljenje sadržaja ekrana bilo kog mobilnog uređaja na Samsung TV.

SmartThings je čvorište kompanije Samsung za upravljanje pametnim kućnim uređajima i može da se preuzme na Android i iOS uređaje. SmartThings može automatski da detektuje većinu Samsung TV-a proizvedenih od 2016. godine i da se poveže sa njima. Ako je vaš televizor ranije proizveden, pokušajte da se umesto toga povežete sa aplikacijom Smart View.

1. korak Povežite Samsung Smart TV i svoj uređaj sa istom Wi-Fi mrežom.
2. korak Preuzmite aplikaciju SmartThings na svoj uređaj.

Napomena: Ako koristite Samsung uređaj, možda već imate instaliranu aplikaciju SmartThings. (Potrebno ažuriranje)

3. korak Otvorite aplikaciju SmartThings.
4. korak Dodirnite opciju Dodavanje uređaj.

Prikazuju se svi dostupni uređaji. Ako ne možete da vidite svoj uređaj, proverite da li je uključen. Ako se i dalje ne prikazuje, pokušajte da ga isključite i da ga ponovo uključite i da restartujete aplikaciju SmartThings.

Preslikavanje pomoću SmartThings 1. korak

5. korak Izaberite televizor ili obavite pretragu televizora u blizini.
6. korak Dodirnite televizor i povežite ga sa svojim uređajem.

Televizor je sada povezan sa aplikacijom SmartThings i možete da koristite svoj uređaj kao drugi daljinski za televizor. Takođe možete da koristite Smart View za preslikavanje fotografija, filmova i muzike sa uređaja.

7. korak Dodirnite povezani televizor i dodirnite Više opcija.
8. korak Izaberite Preslikaj ekran (Smart View).

Preslikavanje pomoću SmartThings 2. korak

Napomena: Postarajte se da telefon bude u blizini televizora tako da mogu da se povežu. 

Aplikacija Samsung Smart View omogućava vam da uživate u sadržaju uskladištenom na mobilnom telefonu i računaru na Samsung Smart televizoru. Takođe možete da upravljate televizorom, koristeći uređaj kao drugi daljinski upravljač.

1. korak Povežite uređaj/računar i televizor sa istom Wi-Fi mrežom.
2. korak Listajte nadole u brzom panelu na telefonu i uključite Smart View.
3. korak Prikazuju vam se svi dostupni uređaji. Dodirnite televizor.

Preslikavanje pomoću Smart View

Napomena: Ako ne vidite televizor, dodirnite simbol za osvežavanje za ponovnu pretragu. Ako i dalje ne vidite televizor, proverite da li je uključen i povezan sa istom Wi-Fi mrežom ako i vaš uređaj.

4. korak Izaberite Moje fotografije, Moji video-sadržaji ili Moja muzika.
5. korak Izaberite sadržaj koji želite da reprodukujete na televizoru.

Vaš uređaj i televizor su sada povezani. Ovo povezivanje se pamti i svaki put se uspostavlja kada otvorite aplikaciju Smart View. Sada možete da upravljate televizorom preko aplikacije Smart View i da reprodukujete sadržaj sa uređaja.

Ako je preslikana slika mala na ekranu, možete da promenite odnos stranica.

1. korak Idite u Smart View > dodirnite Više opcija (tri vertikalne tačke).
2. korak Dodirnite Podešavanja > Odnos stranica telefona.
3. korak Izaberite Prikaz preko celog ekrana na povezanom uređaju da obezbedite prikaz preko celog ekrana.

Napomena: U zavisnosti od vašeg uređaja, od vas će se tražiti da omogućite povezivanje ili da unesete PIN kod.

Prikazivanje fotografija i video-sadržaja pomoću AirPlay

1. korak Otvorite aplikaciju Fotografije.
2. korak Pronađite fotografiju ili video-sadržaj koji želite da podelite.
3. korak Dodirnite ikonicu za deljenje u donjem levom delu ekrana.
4. korak Dodirnite AirPlay.
5. korak Dodirnite televizor sa kojim želite da se povežete.
6. korak Ukoliko se od vas zatraži, unesite kod prikazan na televizoru na vaš Apple uređaj.

Reprodukcija zvuka preko AirPlay

1. korak Otvorite muzički plejer na Apple uređaju.
2. korak Izaberite pesmu.
3. korak Dodirnite ikonicu Airplay.
4. korak Dodirnite televizor sa kojim želite da se povežete.
5. korak Ukoliko se od vas zatraži, unesite kod prikazan na televizoru na vaš Apple uređaj.

Pronalaženje podešavanja AirPlay

1. korak Idite na Podešavanja.
2. korak Idite u Opšte.
3. korak Izaberite podešavanja Apple AirPlay.

Napomena: Vaš televizor i Apple uređaj moraju da se povežu sa istom Wi-Fi mrežom.

Funkcija Tap View je nova funkcija iz 2020. Jednostavno dodirnite televizor pomoću telefona i preslikaće se. 

Podešavanja koja se pripremaju unapred

Proverite da li je funkcija Smart View na televizoru uključena (Podešavanja > Opšte > Upravljač eksternih uređaja > Upravljač za povezivanje uređaja > Obaveštenje o pristupu). 

Kako se podešava Tap View na telefonu

1. korak Na telefonu otvorite mobilnu aplikaciju SmartThings, a zatim dodirnite ikonicu Meni. (tri horizontalne linije)
2. korak Dodirnite ikonicu Podešavanja, a zatim idite u Kucnite za prikaz, Kucnite za zvuk. Dodirnite prekidač da uključite.
3. korak Primaknite telefon televizoru, a zatim dodirnite obaveštenje za omogućavanje detekcije prisustva telefona kada se pojavi na ekranu telefona.

Preslikavanje pomoću Tap View

Napomena:

  • Dostupni su samo modeli televizora TU7000 i noviji modeli (uključujući Lifestyle/Outdoor TV) i Samsung Galaxy modele. (Android 8.1 i novije serije)
  • Da biste mogli da koristite Tap View, ažurirajte aplikaciju SmartThings na verziju 1.745 ili noviju verziju. Dostupna je za preuzimanje u prodavnici Google Play Store ili Apple App Store.
  • Kada pokrenete preslikavanje, morate da otkažete režim uštede energije u režimu Napajanje. 

Ako imate poteškoća sa bežičnim povezivanjem, možete da probate da koristite HDMI adapter za povezivanje uređaja sa televizorom. Zvanični Samsung HDMI adapteri prodaju se zasebno i pružaju podršku za uređaje sa USB-C priključcima.

Ako koristite stariji uređaj bez USB-C priključka, možda ćete moći da pronađete kompatibilan adapter treće strane, ali njegove performanse se ne mogu garantovati.

1. korak Povežite HDMI kabl sa HDMI adapterom.
2. korak Povežite drugi kraj HDMI kabla sa HDMI priključkom na televizoru.
3. korak Povežite HDMI adapter sa USB priključkom na uređaju.
4. korak Uključite televizor i prebacite ulaz na HDMI priključak koji koristite.

Neke aplikacije kao što su Netflix i YouTube imaju ugrađenu funkciju emitovanja sadržaja ekrana koja pojednostavljuje deljenje sadržaja koji se gleda između velikog i malog ekrana.

1. korak Povežite uređaj i televizor sa istom Wi-Fi mrežom.
2. korak Preuzmite kompatibilnu aplikaciju na uređaj i televizor.
3. korak Prijavite se ili napravite nalog. Prijavite se na isti nalog na televizoru i uređaju.
4. korak Otvorite sadržaj koji želite da gledate preko uređaja.
5. korak Dodirnite ikonicu Emitovanje sadržaja ekrana.

Napomena: Lokacija ikonice za emitovanje sadržaja ekrana razlikuje se u zavisnosti od aplikacije koju koristite i orijentisanosti telefona.

6. korak Izaberite uređaj na kom želite da gledate sadržaj.

Zahvaljujemo na povratnim informacijama