Kako se registruje Samsung TV

Da li ste kupili novi Samsung Smart TV? Postarajte se da registrujete televizor da možete da uživate u više usluga koje obezbeđujemo za naše kupce. Objasnićemo prednosti registrovanja proizvoda i način registrovanja. Postoje dva načina na koja možete da registrujete televizor: Direktno na televizoru ili preko aplikacije Samsung Members.

Prednost registrovanja televizora


Registrovanjem proizvoda obezbeđujete bržu podršku i pristup svim uslugama za registrovane proizvode na jednom nalogu. Vaš nalog pruža sledeće dodatne prednosti:

 

 • Detalji o proizvodu su uvek dostupni Samsung korisničkoj službi tako da se dokumenti mogu jednostavno pronaći, a upiti mogu brže da se obrađuju.
 • Preuzmite najnovije priručnike, često postavljana pitanja i uputstva.
 • Pronađite onlajn rešenja za svoje nedoumice tako što ćete sami kreirati zahtev za uslugu.
 • Pratite status usluge onlajn.

Registracija proizvoda na televizoru 2020.


Kada registrujete televizor, više ne morate svaki put da proveravate i da prijavljujete serijski broj. Modeli televizora iz 2020. pružaju novu praktičnu funkciju registracije koja vam omogućava da se direktno registrujete na televizoru. Možda će vam biti potreban serijski broj televizora da postavljate pitanja o televizoru ili da zatražite korisničku podršku. Pratite dolenavedene korake za registrovanje televizora.

1. korak Pritisnite meni Početna na daljinskom upravljaču, a zatim izaberite Samsung nalog.

Meni Samsung nalog

2. korak Prijavite se u Samsung nalogu. Možete da koristite isti Samsung nalog koji ste registrovali na mobilnom uređaju.

Prijava na Samsung nalog

Napomena: Ako nemate Samsung nalog, morate da registrujete nalog da nastavite sa registrovanjem proizvoda.

3. korak Izaberite Registracija televizora u opciji Moj nalog.

Registracija televizora

4. korak Izaberite dugme Prihvati i registruj nakon što pročitate sadržaj na TV ekranu.

Registracija televizora

5. korak Kada se registracija završi, pritisnite dugme za potvrdu da zatvorite.

Registracija televizora

Napomena: Slike ekrana uređaja i meni dati su samo kao uzorak na engleskom jeziku – dostupne su i na jeziku vaše države.

Registrujte proizvod preko aplikacije Samsung Members


Instalirajte aplikaciju Samsung Members i prijavite se na Samsung nalog da registrujete Samsung proizvode. Pratite dolenavedene korake za registrovanje proizvoda.

1. korak Pokrenite aplikaciju Samsung Members i dodirnite Potraži pomoć u dnu ekrana.
2. korak Dodirnite Registruj.

Registracija pomoću aplikacije Samsung Members

3. korak Izaberite način registracije: Skeniraj QR kod, Skeniraj Wi-Fi ili Koristi bar kod. 

Registrovanje proizvoda pomoću skeniranja
 • Skeniraj QR kod: Skenirajte QR kod na uređaju, izaberite vrstu proizvoda, a zatim unesite ili skenirajte broj modela.
 • Skeniraj Wi-Fi: Skenirajte Wi-Fi, dodirnite proizvod koji želite da registrujete, a zatim izaberite vrstu proizvoda.
 • Koristi bar kod: Izaberite vrstu proizvoda, skenirajte bar-kod ili ručno unesite model / serijski broj sa proizvoda.

Napomena: QR kod, bar-kod, broj modela i serijski broj sa nalepnice obično se nalaze na bočnoj ili zadnjoj strani proizvoda ili ambalaže. Takođe možete da proverite QR kod, broj modela i serijski broj pomoću daljinskog upravljača: Početna > Podešavanje > Podrška > Informacije o ovom televizoru.

Neuspešno rešavanje problema sa registracijom

 

 • Korišćenje VPN-a može da izazove problem u povezivanju. Preporučujemo da ne koristite VPN prilikom registrovanja.
 • Ako ne uspete da registrujete proizvod pomoću aplikacije Samsung Members, deinstalirajte i ponovo instalirajte aplikaciju.

 

Napomena:

 • Snimci ekrana uređaja i meni mogu da variraju u zavisnosti od modela uređaja i verzije softvera.
 • Takođe možete da registrujete proizvod na Samsung veb-sajtu.

Zahvaljujemo na povratnim informacijama