Kako da otklonite problem na Samsung TV-u koji se stalno sam uključuje

Najčešći razlozi zbog kojih se televizor sam uključuje su prisustvo strane materije oko dugmeta za pokretanje na daljinskom upravljaču, eksternim uređajima povezanim sa televizorom i dugmadi za podešavanja. Ako je dugme za pokretanje zaglavljeno, očistite daljinski upravljač. Da biste proverili spojeve eksternih uređaja, pratite dolenavedene korake. 

Proverite opciju Evidencija događaja

Nekada se javi abnormalno uključivanje zbog eksternih uređaja ili CEC komande. U tom slučaju, proverom funkcije istorije televizora, možete da pronađete uzrok zbog kog se televizor sam uključuje.

1. korak Idite u Meni i izaberite Podrška.

meni podrška na televizoru

2. korak Kliknite na Informacije o televizoru i proverite opciju Evidencija događaja.

meni informacije o televizoru

Napomena: 

  • Opcija Informacije o televizoru dostupna je samo kod proizvoda proizvedenih od 2019. godine nadalje.
  • Proverite da li je firmver televizora ažuriran na najnoviju verziju.

1. „Razlog uključivanja” se pojavljuje u istoriji evidencije

Ako se Razlog uključivanja pojavi u opciji Evidencija događaja, možete da proverite razlog uključivanja televizora. Televizor mogu da uključuju mobilne aplikacije, senzori, Bluetooth i glas. Ovaj problem možete da otklonite tako što ćete prekinuti vezu ili deaktivirati povezane uređaje koji pokreću televizor.

provera razloga uključivanja

  • YouTube – Aplikacije kao što su YouTube ili SmartThings na uređaju povezanom sa istom pristupnom tačkom mogu da budu razlog uključivanja televizora.
  • Senzor – Detektuje se i pokreće preko senzora osvetljenja podešenog u Ambijentalnom režimu.
  • WOL – Uključuje se preko funkcije eMac phy (Magic Packet).
  • BLE - Uključuje se preko funkcije Buđenje na Bluetooth uređaju. 

2. „CEC komanda” se pojavljuje u istoriji evidencije

CEC funkcija vam omogućava da upravljate povezanim HDMI uređajima pomoću jednog daljinskog upravljača. Kada se HDMI uređaj aktivira, može da dovede do uključivanja televizora. Možete da otklonite problem deaktiviranjem te funkcije.

Početna > Podešavanja> Opšte> Upravljač eksternih uređaja> Anynet + (HDMI CEC)

provera cec komande

3. „Jedna nevidljiva veza” pojavljuje se u istoriji evidencije

Ponekad se televizor uključuje/isključuje automatski kada je veza loša (AOC nagib). U tom slučaju temeljno proverite sve spojeve kablovima između televizora OCB.

provera jedne nevidljive veze

Resetujte televizor na originalne postavke

Ako gorenavedene metode ne daju rezultate, postoji i fabričko resetovanje koje vam omogućava da vratite originalne postavke televizora.

Početna strana > Podešavanja > Opšte > Resetovanje

Napomena: 

  • Slike ekrana uređaja i meni dati su samo kao uzorci na engleskom jeziku – dostupni su i na jeziku vaše države.
  • Ako se problem ne otkloni, obratite se Servisnom centru kompanije Samsung za pomoć obučenih tehničara.

Kliknite na dugme "POŠALJI" da biste poslali povratnu informaciju. Hvala Vam na učešću.

Zahvaljujemo na povratnim informacijama