Kako se koristi HDMI ARC na Samsung Smart TV-u

HDMI je zajednički priključak za zvuk i video-reprodukciju. Svi zvučni uređaji i projektori koriste ovaj standard. Za bolji užitak u zvuku možete da koristite HDMI kabl za sprovođenje zvuka iz Smart TV-a do zvučnog uređaja. ARC (Audio Return Channel – povratni audio kanal) predstavlja posebnu funkciju HDMI sertifikovanih kablova velike brzine preko kojih zvuk takođe može da se šalje natrag u predajnik.

Šta je HDMI ARC?


Većina Samsung TV-a podržava HDMI funkciju koja se naziva Audio Return Channel (Povratni audio kanal). HDMI ARC je osmišljen da smanji broj kablova između televizora i eksternog sistema kućnog bioskopa ili Soundbar zvučnika. Audio signal može da putuje u oba smera – prema zvučnicima i od njih – a na taj način se poboljšava kvalitet zvuka i smanjuje se kašnjenje signala.

 

Drugim rečima, nije vam potreban drugi optički/audio kabl za povezivanje sa zvučnikom kompatibilnim sa HDMI ARC. Za povezivanje televizora sa zvučnikom na kom je omogućen ARC, postarajte se da koristite HDMI kabl 1.4 ili napredniju verziju. Funkcija HDMI-ARC dostupna je samo preko posebnog priključka na televizoru ili kutije za povezivanje One Connect Box, a spoljašnji zvučnici moraju da budu kompatibilni. Takođe možete da obavljate podešavanja spoljašnjih zvučnika za uključivanje HDMI ARC komandi.

Različiti HDMI ARC

Audio formati koje podržava HDMI ARC:

 • PCM (2 kanala)
 • Dolby Digital (do kanala 5.1)
 • DTS Digital Surround (do kanala 5.1)

Napomena: DTS je dostupan samo na modelima objavljenim pre 2018.

Kako se povezuje HDMI kabl

Pratite korake u nastavku za povezivanje Smart TV-a sa zvučnikom:


1. korak 
Pripremite HDMI kabl.
2. korak Povežite kabl sa HDMI IN (ARC) na televizoru.
3. korak Povežite sa priključkom HDMI OUT (TV-ARC) zvučnika koji želite da povežete.
4. korak Uključite zvučnike koji su povezani sa televizorom.
5. korak Zvuk televizora se reprodukuje kroz spoljašnje zvučnike.

Veza preko HDMI kabla

Anynet + (HDMI CEC) se aktivira u fabrici za Samsung Soundbar zvučnik i sistem kućnog bioskopa. Ako imate uređaj koji nije Samsung Soundbar zvučnik ili sistem kućnog bioskopa, morate da se postarate da funkcija Anynet + (HDMI-CEC) bude aktivirana na Smart TV-u.

 

 • Za Smart TV-e serije T/Q, R/Q, N/Q i M/Q (od 2017.)

       Početna > Podešavanja > Opšte > Upravljanje eksternim uređajem > Anynet + (HDMI CEC)

 • Za Smart TV serije K (2016.)

       Početna > Podešavanja > Sistem > Stručna podešavanja > Anynet + (HDMI-CEC)

 • Za Smart TV do serije J (2015.)

       Meni > Sistem > Anynet + (HDMI-CEC)

Napomena:

 • Funkcija Anynet + (HDMI-CEC) mora da se omogući na Smart TV-u za upotrebu eARC.
 • Ukoliko se koristi neodobren kabl, može se javiti greška.
 • HDMI priključak se obeležava oznakom ARC na poleđini televizora ili kutije za povezivanje One Connect Box.
 • Većina kutija za povezivanje One Connect Boxes ima HDMI-ARC priključak (to je obično treći HDMI priključak).

Rešavanje problema kod HDMI povezivanja


Ako postoji problem u radu ARC/eARC, najpre uklonite sve eksterne uređaje (STB, OTT uređaji itd.) koji su povezani sa televizorom, a zatim ponovo pokušajte reprodukovanje. Neki eksterni uređaji ne mogu pravilno da budu usaglašeni sa specifikacijama HDMI povezivanja, što može prouzrokovati probleme. Ako i dalje imate problem, morate dodatno da proverite sledeće metode.

Moraćete da omogućite HDMI-CEC protokole u meniju Podešavanja na televizoru. Samsung televizori nazivaju HDMI-CEC protokol Anynet+.

 

Putanja menija za uključivanje Anynet+ izgledaće otprilike kao što je navedeno u nastavku:

1. korak Pritisnite dugme Početni ekran na daljinskom upravljaču televizora kompanije Samsung, a zatim izaberite Podešavanja.

Meni Početna podešavanja

2. korak Na ekranu Podešavanja izaberite meni Opšte i Upravljač eksternih uređaja.

Opšti Upravljač eksternim uređajima

3. korak Idite u Anynet+ (HDMI-CEC) u meniju Upravljač eksternih uređaja i pritisnite taster za potvrdu na daljinskom upravljaču da uključite Anynet+.

Anynet HDMA-CEC

Ako koristite Soundbar zvučnik treće strane ili sistem kućnog bioskopa, proverite da li je funkcija HDMI CEC ili ARC aktivirana. Zatim prebacite ulazni izvor na HDMI ARC na zvučniku.

U zavisnosti od serije, obavite sledeća podešavanja na Smart TV-u tako da zvuk zatim može da se reprodukuje sa zvučnika:

 • Smart TV iz 2017. (serije T / Q, R / Q, N / Q i M / Q)

       Otvorite Početna > Podešavanja > Zvuk > Reprodukcija zvuka. Izaberite Prijemnik (HDMI) sa liste.
 

 • Smart TV iz 2016. (serija K)

       Otvorite podešavanja Početna > Podešavanja > Zvuk > Zvučnik. Izaberite Prijemnik (HDMI) sa liste. 
 

 • Smart TV iz 2015. (serija J)

       Otvorite Meni > Zvuk > Lista zvučnika. Izaberite Prijemnik (HDMI) sa liste.

 

 • Smart TV iz perioda od 2013. do 2014. (serija F / H)

       Otvorite podešavanja Meni > Zvuk > Zvučnik. Podesite reprodukciju zvuka televizora na prijemniku.

 

 • Smart TV iz perioda od 2011. do 2012. (serija D / E)

       Otvorite Meni > Sistem > Anynet + (HDMI-CEC). Podesite funkciju Prijemnik na Uključeno. 

Kada nema zvuka na vašem televizoru, ili se zvuk isprekidano smanjuje, a slušate nešto sa uređaja povezanog sa HDMI kablom, jedan od najjednostavnijih potencijalnih uzroka problema je loš kvalitet kabla. Pošto zamena kabla kablom višeg kvaliteta nije uvek jednostavna ili praktična, modeli Samsung Smart TV-a imaju podešavanje koje može da se koristi za podešavanje načina na koji televizor tumači HDMI signal i unapređuje kompatibilnost sa kablom.

Idite u Meni > Podrška > Samostalna dijagnostika > Informacije o signalu > Istorija signala > Nivo HDMI kašnjenja i izaberite jednu od opcija:

(Od modela za 2020: Meni > Podrška > Održavanje uređaja > Samostalna dijagnostika > Informacije o signalu > Istorija signala > Nivo kašnjenja kod HDMI)
 

 • Osnovno: Ovo je podrazumevano podešavanje za normalan rad.
 • Usporavanje 1: Ovim se dodaje blago kašnjenje pre utvrđivanja da HDMI kabl ne šalje signal.
 • Usporavanje 2: Ovim se dodaje značajno kašnjenje.
   

Podešavanjem ove opcije na Usporavanje 1 ili Usporavanje 2 poboljšava se kvalitet zvuka sa lošeg HDMI kabla, ali sporedan efekat je to što se kašnjenje takođe javlja prilikom promene izvora.

Ako povežete HDMI ARC kabl sa Soundbar zvučnikom i sva podešavanja su ispravna, ali on ne radi, takođe možete da resetujete Soundbar zvučnik prateći korake navedene u nastavku.

1. korak 
Isključite televizor i Soundbar zvučnik. (Režim mirovanja)
2. korak Pritisnite i zadržite dugmad Povećavanje jačine zvuka (+) i Smanjenje jačine zvuka (-) na daljinskom upravljaču duže od 5 sekundi dok se ne prikaže INIT.
3. korak Uključite televizor i Soundbar zvučnik.
4. korak Pritisnite dugme Početna na daljinskom upravljaču televizora Izaberite Podešavanja i prebacite reprodukciju zvuka na Soundbar zvučnik.
5. korak Na prednjem ekranu se pojavljuje obaveštenje TV ARC, a zatim se reprodukuje zvuk televizora.

Napomena: Slike ekrana uređaja i meni dati su samo kao uzorak na engleskom jeziku – dostupne su i na jeziku vaše države.

Zahvaljujemo na povratnim informacijama