Kako koristiti funkciju preslikavanja ekrana na SMART TV uređaju

Preslikavanje ekrana (prikazivanje slike sa ekrana mobilnih uređaja na televizoru) 
Bežičnim putem povežite mobilni uređaj koji ima omogućenu funkciju preslikavnja sa televizorom i reprodukujete video i muziku koji se nalaze na mobilnom uređaju. Preslikavanje ekrana se odnosi na funkciju koja omogućava istovremenu reprodukciju video i audio datoteka koje se nalaze na mobilnom uređaju na televizoru i na mobilnom uređaju. 


Meni: Mreža > Preslikavanje ekrana 
Da biste koristili funkciju Preslikavanje ekrana, mobilni uređaj mora da podržava funkciju preslikavanja, kao što su All Share Cast, WiDi(verzija iznad 3.5) ili Miracast. Da biste proverili da li vaš mobilni uređaj podržava funkciju preslikavanja ekrana molimo vas da posetite internet stranicu proizvođaća mobilnog uređaja. 
Može doći do povremenih prekida u reprodukciji audio i video datoteka u zavisnosti od statusa mreže.

Povezivanje preko mobilnog uređaja

1 Pokrenite Preslikavanje ekrana na mobilnom uređaju. Mobilni uređaj će pretražiti dostupne uređaje na koje može da se poveže.
2 U rezultatima pretrage izaberite TV. Na vrhu TV ekrana će se prikazati upit.
3 Izaberite opciju Dozvoli da bi se TV povezao sa mobilnim uređajem.

Svi mobilni uređaju kojima je ranije bio odobren pristup će se automatski povezati, bez ponovnog odobrenja. 
Ukoliko izaberete Zabrani uređaj neće moći da se poveže. Osim toga, ukoliko izaberete Zabrani, uređaj neće ni ubuduće moći da se poveže ukoliko ne promenite status povezivanja. 

Da biste promenil status povezivanja uređaju kome je zabranjen pristup, idite na Mreža > Preslikavanje ekrana > Upravljanje uređajem, izaberite uređaj a zatim izaberite Dozvoli. 
Mobilni uređaj možda neće uspeti da pronađe TV. U tom slučaju, molimo vas da pogledate 'Uređaj ne pretražuje dostupne TV...'

Uređaj ne pretražuje dostupne TV

1 Idite na Mreža > Preslikavanje ekrana i izaberite Preslikavanje ekrana.

Pokreće se funkcija Preslikavanje ekrana. Ovu funkciju takođe možete da pokrente ako pritisnete taster SOURCE na daljinskom upravljaču a zatim izaberete Preslikavanje ekrana sa liste na vrhu ekrana.

2 Pokrenite Preslikavanje ekrana na svom mobilnom uređaju. Uređaj će pretražiti dostupne uređaje.
3 Sa liste uređaja izaberite TV. TV automatski dozvoljava povezivanje i uređaj će se povezati.

Ukoliko mobilni uređaj ne može da se poveže, pokušajte da isključite i ponovo uključite TV.

Upravljanje statusom povezivanja prethodno povezanih mobilnih uređaja.

Ova funkcija je dostupna samo ukoliko je uređaj ranije bio povezan na TV ili je pokušano sa povezivanjem ali je odbijeno.

1 Idite na Mreža > Preslikavanje ekrana > Upravljanje uređajem. TV će prikazati listu uređaja koji su ranije bili povezani na TV ili je pokušanu sa povezivanjem ali su bili odbijeni. Prikazaće se i status povezivanja (Dozvoli/Zabrani).
2 U prozoru koji se pojavi možete izabrati Dozvoli ili Izbriši uređaj sa liste.

Zahvaljujemo na povratnim informacijama

Niste pronašli ono što ste tražili? Tu smo da bismo vam pomogli.

Putem interneta

Možete nas kontaktirati na različite načine: ćaskanje uživo, e-pošta, Twitter, Facebook Messenger itd.

Pozovite

Razgovarajte sa jednim od naših stručnih timova.SAZNAJ VIŠE

Potrebna vam je popravka?

Mi smo tu da vam pomognemo, bez obzira da li je garantni rok vašeg uređaja istekao ili ne.

Kontaktirajte Nas