Saveti kako produžiti vek trajanja baterije vašeg uređaja

Trajanje baterije – Podešavanja ekrana

Dug vremenski period pre gašenja ekrana ili visoka osvetljenost ekrana povećavaju potrošnju baterije. Savetujemo da postavite gašenje ekrana na 30 sekundi i osvetljenost ekrana na ‘Auto’.

Trajanje baterije – Podešavanja ekrana

Trajanje baterije – Pokretanje aplikacija i sinhronizacija

Aplikacije koje vrše automatsku sinhronizaciju podataka u pozadini takođe troše bateriju – npr. društvene mreže, instant poruke, vesti, vidžeti itd. Možete proveriti podešavanja za sinhronizaciju/osvežavanje u meniju za podešavanja svake aplikacije. 

(Primer) 
Proverite sinhronizaciju/osvežavanje za aplikaciju vremenske prognoze u meniju za podešavanja.

Trajanje baterije – Pokretanje aplikacija i sinhronizacija

Što je više aplikacijia pokrenutno u pozadini to je potrošnja baterije veća. Ove aplikacije možete zatvoriti u Menadžeru zadataka pomoću funkcija ‘Aktivne aplikacije’ i ‘Menadžer Radna memorija.

Pritisnite i držite taster "Meni" > Menadžer zadataka > Aktivne aplikacije / Radna memorija

Pritisnite i držite taster "Meni" >Menadžer zadataka > Aktivne aplikacije / RAM

Trajanje baterije – Korišćenje mulitimedije

Korišćenje bilo kojih aplikacija ili sadržaja zbog kojih je uređaj aktivan duži vremenski period dovodi do brzog trošenja baterije – npr. čitanje knjiga, igranje igrica, gledanje filmova itd.

Trajanje baterije – Jačina signala mreže

Koliko linija jačine signala obično vidite na uređaju dok ste na poslu ili kod kuće? Korišćenje mobilnih podataka na mestima gde je slab signal dovodi do prekomerne potrošnje baterije i to bi trebalo izbegavati. 

Primer dobre jačine signala:

Trajanje baterije – Jačina signala mreže

Trajanje baterije – Najnoviji softver

Samsung stalno nastoji da poboljša radni vek baterije putem optimizacije softvera. Vi možete poboljšati učinak ukoliko instalirate poslednju verziju softvera. 

Verziju softvera možete proveriti u delu Podešavanja > (Prikaži još) > O telefonu. 

Poslednju verziju softvera možete sami preuzeti ili preko SMART-a u prodavnici Samsung Experience ili preko Software Over The Air nadogradnje (FOTA).

Trajanje baterije – Funkcije povezivanja

Funkcije povezivanja obično koriste dodatne HW komponente, kao što su antene, da bi komunicirale sa spoljnim pristupnim tačkama, što dovodi do veće potrošnje baterije.

Padajući meni vam omogućava da uključujete i isključujete Wi-Fi, Bluetooth i GPS, što je potrebno da bi se izbegla nepotrebna potrošnja baterije. Isključite ove funkcije ukoliko ih ne koristite.

Trajanje baterije – Funkcije povezivanja

Trajanje baterije - Povezivanje i mobilna pristupna tačka

Ove funkcije vam omogućavaju da delite svoje mobilne pristupne veze sa drugima. Isključite ove funkcije ukoliko ih ne koristite kako biste štedeli bateriju.

Trajanje baterije - Povezivanje i mobilna pristupna tačka

Trajanje baterije – Probne verzije aplikacija (reklame)

Neke aplikacije koje su dostupne preko Google Play prodavnice ili Samsung Apps mogu se preuzeti besplatno, ali da iz razloga što su besplatne sadrže reklame koje se uvek vide ili iskaču povremeno u različitim periodima.

Ove vrste aplikacija mogu dovesti do veće potrošnje baterije jer moraju da se povezuju na server projektanta aplikacije ili zbog reklama.

Ukoliko niste sigurni u vezi sa određenom aplikacijom nemojte je instalirati i proveravajte trajanje baterije tokom perioda od jednog dana.

Pre preuzimanja aplikacija sa Google Play prodavnice ili Samsung Apps pročitajte mišljenja drugih ljudi kako biste utvrdili kvalitet aplikacija.

Trajanje baterije – Android grafikon potrošnje baterije

Android grafikon potrošnje energije vam pokazuje istoriju aktivnosti nivoa baterije i detaljnu potrošnju baterije. 

Da biste pristupili grafikonu potrošnje baterije, idite na Podešavanja > Baterija. 

Dodirnite grafikon ili bilo koju stavku na listi da biste videli detalje.

Trajanje baterije – Android grafikon potrošnje baterije

Grafikon vam prikazuje sumirane podatke o signalu mobilne mreže, vreme aktivnosti, vreme rada ekrana i punjenje jer su to glavni faktori koji utiču na dužinu trajanja baterije. 

Oznake za signal mobilne mreže 
Crvena: Nema signala, Žuta: 2G, Zelena: 3G/4G 

Baterija se više troši kada nema signala. To je iz razloga što uređaj tada stalno traži optimalni signal mreže. 

Ukoliko je telefon ‘budan’ duži vremenski period, a ekran je ugašen, to znači da aplikacije koje su pokrenute u pozadini troše bateriju. 

Trajanje baterije – Režim štednje energije

Pored toga, trajanje baterije možete produžiti ukoliko koristite režim uštede energije. 

Aplikacije > Podešavanja >(Moj uređaj ili Opšte)> Ušteda energije.

Trajanje baterije – Režim štednje energije

Kliknite na dugme "POŠALJI" da biste poslali povratnu informaciju. Hvala Vam na učešću.

Zahvaljujemo na povratnim informacijama