Vodiči za popravku
i rezervni delovi

Vodiči za popravku i rezervni delovi

Samsung je posvećen produženju veka trajanja proizvoda i smanjenju elektronskog otpada. Stoga uvodimo korake da bismo olakšali popravku i recikliranje naših proizvoda.

Evropski propisi o ekološkom dizajnu Evropski propisi o ekološkom dizajnu

Evropski propisi o ekološkom dizajnu


Novo zakonodavstvo Evropske komisije stupa na snagu 2021. godine, sa namerom ciljem da promoviše popravljivosti i produži životni vek uređaja.

To se posebno odnosi na frižidere, veš mašine i mašine za sudove, ali i na elektronske uređaje s displejem poput televizora i monitora za računare.

Kako to utiče na vas? Kako to utiče na vas?

Kako to utiče na vas?


Kompanija Samsung je uspostavila principe za smanjenje uticaja na životnu sredinu dizajnirajući proizvode koji troše manje energije i efikasnije koriste resurse.

Neprekidno težimo poboljšanju ekoloških performansi svih naših proizvoda, a produžavanje životnog veka proizvoda je takođe deo toga.

Da bi podržali dugotrajnije proizvode, rezervni delovi biće dostupni tokom dužeg vremenskog perioda i isporučeni u kratkim rokovima. Ovi delovi se takođe mogu lako ukloniti i zameniti da bi se povećala popravljivost naših proizvoda.