Kako da ažurirate najnoviji softver za svoj mobilni uređaj Galaxy

Samsung povremeno objavljuje ažuriranja softvera. Ažuriranja softvera pružaju nove funkcije i veću sigurnost za vaš uređaj. Samsung preporučuje da softver svog uređaja ažurirate i da napravite kopije svih važnih podataka pre ažuriranja softvera.

Proveri da li ima novih ažuriranja softvera


Korak 1
. Idite u Podešavanja > kucnite na Ažuriranje softvera.
Korak 2. Kucnite na Preuzmi i instaliraj.

kako ažurirati softver

Korak 3. Ako je dostupan novi softver, možete odabrati Instaliraj sadaPlaniraj instalaciju ili Kasnije
 

Ako već imate ažuriran softver, prikazaće se sledeće informacije o ažuriranju.

informacije o najnovijem ažuriranju
Proverite da li postoje bezbednosna ažuriranja

Bezbednosna ažuriranjem povećavaju bezbednost vašeg uređaja i štite vaše lične podatke. Za bezbednosna ažuriranja za vaš model posetite security.samsungmobile.com.
 

Korak 1. Idite u Podešavanja > kucnite na Biometrija i bezbednost
Korak 2. Kucnite na Bezbednosno ažuriranje

Kako proveriti da li postoje bezbednosna ažuriranja

Možete da pogledate verziju softvera vašeg uređaja i proverite da li postoje ažuriranja. 

Napomena: web lokacija podržava samo neke jezike. 

Ažuriranje softvera putem Smart Switch

Smart Switch nije samo odličan za prenos podataka, već obezbeđuje i jednostavno ažuriranje softvera vašeg uređaja. Kada otvorite Smart Switch na PC-u ili Mac-u, videćete opciju za preuzimanje najnovijeg ažuriranja softvera ako je dostupno. 


Korak 1.
 Povežite vaš uređaj sa računarom pomoću USB kabla koji ste dobili uz uređaj.
Korak 2. Otvorite Smart Switch na računaru.
Korak 3. Ako je dostupno ažuriranje softvera, Smart Switch će automatski zatražiti da ažurirate softver ili vam ponuditi opciju za ažuriranje.
Korak 4. Kucnite na Ažuriraj i sledite uputstva na ekranu da bi preuzeli potrebne fajlove i dovršili postupak ažuriranja. 

Napomena:

  • Proverite da je baterija telefona ili tableta napunjena najmanje 20 posto pre nego što nastavite.
  • Nemojte iskopčavati USB kabl ili koristiti dok se ažuriranje ne završi.
  • Telefon ili tablet mogu da se uključe i isključe tokom procesa ažuriranja.

Napomena:

  • Uverite se da je baterija dovoljno napunjena pre ažuriranja.
  • Na nekim telefonima može da piše „Ažuriranje sistema“ umesto „Ažuriranje softvera“.
  • U zavisnosti od verzije softvera, možda će biti potrebno da se ovaj proces ponovi nekoliko puta.
  • Snimke ekrana uređaja i meni mogu da se razlikuju u zavisnosti od modelu uređaja i verzije softvera.

Ako primetite neobično ponašanje Samsung mobilnih telefona, tableta ili nosivih uređaja, možete nam poslati izvještaj o grešci ili nam postaviti pitanje preko aplikacije Samsung Members.
 

To nam omogućava da bolje pogledamo šta se dešava. Podaci su anonimni i čuvaju se samo tokom istraga. Saznajte više o tome kako da se pošalje izvještaj o grešci u uputstvima Kako se koristi aplikacija Samsung Members.

Kliknite na dugme "POŠALJI" da biste poslali povratnu informaciju. Hvala Vam na učešću.

Zahvaljujemo na povratnim informacijama