PRIVACY

SAMSUNG SEKRETESSPOLICY – VIKTIGA PUNKTER

Samsung Electronics vet hur viktig våra kunders integritet är. Vi vill se till att du förstår hur vi samlar in och använder dina personuppgifter på våra Samsung-enheter och tjänster, på allt från mobiltelefoner, surfplattor, TV-apparater, hushållsapparater, till onlinetjänster och mer.

Den här sekretesspolicyn tillämpas på alla våra tjänster men vi tillhandahåller också ytterligare information om dataskydd kopplad till specifika tjänster där så är nödvändigt.

ÖVERSIKT ÖVER PERSONUPPGIFTER

Vi samlar in de personuppgifter som du själv ger oss, information om hur du använder våra tjänster och information från tredje part. Vi använder den här informationen för att tillhandahålla dig tjänster, och förstå hur du använder våra tjänster så att vi kan förbättra och anpassa din upplevelse och för att utveckla mer relevanta appar, teknik och innehåll för våra kunder. Vi använder också personuppgifterför att erbjuda dig reklam som anpassats utifrån dina intressen.

HUR VI DELAR MED OSS AV DINA PERSONUPPGIFTER

Vi kan dela med oss av dina personuppgifter till Samsung Electronics dotterbolag samt till företag som erbjuder tjänster på uppdrag av Samsung Electronics. Vi kan också dela med oss av dina personuppgiftertill betrodda partnerföretag, till exempel mobiloperatörer eller försäkringsbolag, som erbjuder produkter och tjänster som du vill ha och information om produkter och tjänster som du kan vara intresserad av. Vi delar personuppgifter med brottsbekämpande myndigheter i enlighet med gällande lagstiftning eller för att skydda Samsung Electronics och dess användare.

Samsung Rewards

SAMSUNG SEKRETESSPOLICY – SMART TV-TILLÄGG

I Samsungs Smart TV-tjänster ingår en rad funktioner som ger dig utökat videoinnehåll, anpassade TV-upplevelser, filmer, anslutningar till sociala nätverkstjänster och möjligheten att styra och interagera med din Smart TV via röstkommandon. Vi samlar in, delar och lagrar information via din Smart TV och enheter som har anslutits till din Smart TV på de sätt som beskrivs i Samsungs sekretesspolicy. Det här tillägget innehåller ytterligare information avseende sekretesspraxis för några av Smart TV-funktionerna.


Din Smart TV är utformad så att du enkelt kan hitta och få tillgång till videoprogrammering och annat innehåll. Du får till exempel information om direktsända TV-program som sänds via din kabel- eller satellitleverantör samt information om video på begäran från tredje parts innehållsleverantörer via sökbara guider som visas på din Smart TV.
För direktsänd TV fastställer vi vilket innehåll som är tillgängligt för dig delvis utifrån ditt postnummer. Dessutom hjälper din Smart TV dig att hitta och uppleva annat relevant Smart TV-innehåll genom att markera program och innehåll som troligen intresserar dig eller föreslå ytterligare tjänster som kan förbättra din tittarupplevelse. Vi baserar dessa rekommendationer och ytterligare tjänster på:
•      Information om innehåll som du har tittat på, hämtat eller strömmat via Samsung-program på din Smart TV eller andra enheter (läs mer om information om TV-visning i avsnittet "Visningsinformationstjänster" nedan)
•      Information om vilka appar du har använt på din Smart TV
•      Information om hur och när du har klickat på "Gillar", "Ogillar", "Titta på nu" och andra knappar på din Smart TV
•      Vilka söktermer du har angett i sökfunktionerna i Smart TV, till exempel om du har sökt efter visst videoinnehåll
•      Annan användar- och enhetsinformation som avser din Smart TV, till exempel men inte begränsat till, IP-adress, loggdata, information som identifierar din maskinvaru- eller programvarukonfiguration, webbläsarinformation samt information om vilka sidor du har besökt.


Visningsinformationstjänster
Det här sekretessmeddelandet ska läsas i kombination med Samsungs sekretesspolicy, som också gäller för ditt erhållande av personanpassade Smart TV-upplevelser, som finns på https://account.samsung.com/membership/pp.
I syfte att erbjuda dig anpassade och personliga Smart TV-upplevelser använder några av våra funktioner och tjänster din TV-historik och din Smart TV-användningsinformation.
I din TV-historik ingår information om de nätverk, kanaler och webbsidor som du har besökt och de program som du har sett på din Smart TV samt hur länge du har tittat på dem.
Vi kan använda automatisk innehållsigenkänning (ACR) och annan teknik för att samla in den här informationen. Din Smart TV överför videofragment eller TV-inställningsinformation för att fastställa vilka program du har tittat på.
Du kan ändra dina sekretessinställningar när som helst via inställningsmenyn där du kan välja att inaktivera en funktion eller tjänst så att din TV-historik inte längre samlas in från just den funktionen eller tjänsten.


Endast för personer bosatta inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)


När du använder våra tjänster kommer det att innebära att dina personuppgifter överförs, lagras och bearbetas utanför det land du bor (till Republiken Korea) i enlighet med den här sekretesspolicyn. Dessutom innebär ditt användande av tjänsterna att din information överförs till samt lagras och bearbetas i andra länder i EES, USA och Kanada. Observera att gällande dataskyddslagstiftning och andra lagar i de länder utanför EES som din information kan överföras till i vissa fall kan vara mindre omfattande än lagstiftningen i ditt land. Vi kommer att vidta lämpliga åtgärder i enlighet med tillämplig lagstiftning för att säkerställa att dina personuppgifter förblir skyddade. Sådana åtgärder innebär användning av standardklausuler som används för att skydda informationsöverföring utanför EES. Om du vill ha mer information om, eller om du vill ha en kopia av gällande avtal kan du kontakta oss via vår dataskydds-support på (https://www.samsung.com/request-desk).
Kom ihåg att ditt sekretessval kan påverka tillgängligheten av eller kvaliteten på den specifika visningsinformationsbaserade tjänsten.


Tjänster för intressebaserad reklam
IBA-tjänsten (Tjänsten för intressebaserad reklam) är utformad för att göra det möjligt att erhålla och visa användbara, interaktiva och intressebaserade annonser om produkter och tjänster från Samsung och tredje part på din Samsung Smart TV eller på olika plattformar eller enheter från Samsung och tredje part, inklusive linjär reklam på webben, mobila enheter och surfplattor.


För att göra annonserna på dina enheter mer relevanta för dig använder sig IBA-tjänsten av din TV-historik (bland annat information om de nätverk, kanaler och webbsidor som du har besökt och de program som du har sett på din Samsung Smart TV, samt hur länge du har tittat på dem), användarinformation för Samsung Smart TV och andra statistiska data som erhållits från tillförlitliga tredjepartskällor. Vi kan använda automatisk igenkänning av innehåll (ACR) och andra tekniker för att samla in din TV-historik.


Utifrån informationen ovan skapar vi grupper av Samsung Smart TV-innehavare med liknande intressen, och använder dessa grupper för IBA-tjänsten. Informationen ovan används för att fastställa vilka grupper som din Samsung Smart TV tillhör, och på så sätt vilka annonser som ska visas på dina enheter.


Du kan när som helst inaktivera IBA-tjänsten via inställningsmenyn på din Samsung Smart TV.


Observera att sekretessinställningen för IBA-tjänsten inte påverkar annan reklam och marknadsföring som du får eller inte får och som inte baseras på din TV-historik eller Samsung Smart TV-användningsinformation. Sådan typ av reklam och marknadsföring baseras på annan information, till exempel allmän geografisk plats och annan uppskattad eller antydd information. Den kan vara mindre relevant för dig eftersom den inte baseras på dina intressen.


Mer detaljerad information om IBA-tjänsten finns i IBA-tjänstens sekretessmeddelande längst ned i det här tillägget.


PSID
Visningshistorik och användningsinformation som samlats in för din Smart TV i syfte att erbjuda intressebaserad reklam kopplas till en slumpmässig, icke-beständig och återställningsbar enhetsidentifierare som kallas ID för personliga tjänster eller "PSID".
Du kan återställa ditt PSID när som helst via menyn Inställningar på din Smart TV och när du återställer den bortkopplas all användningsinformation på Smart TV:n och din Smart TVs visningshistorik avseende intressebaserad reklam från föregående PSID. Kom ihåg att om du återställer ditt PSID kan kvaliteten på anpassad och intressebaserad reklam inte finjusteras.


Röstigenkänning
Du kan styra din Smart TV och använda många av dess funktioner med röstkommandon.
När du aktiverar Röstigenkänning kan du interagera med din Smart TV med rösten. En förutsättning för Röstigenkänning är att dina röstkommandon (samt information om din enhet och enhetsidentifierare) överförs till oss, vi konverterar sedan dina röstkommandon till text så att vi kan erbjuda dig de olika funktionerna i Röstigenkänningen. Dessutom kan Samsung samla in röstkommandon och tillhörande texter i syfte att utvärdera och förbättra funktionerna. Samsung samlar in dina röstkommandon när du gör en specifik begäran till Smart TV:n genom att klicka på aktiveringsknappen på fjärrkontrollen eller på skärmen eller när du säger ett väckningskommando (t.ex. "Hi, Bixby") och talar i mikrofonen på fjärrkontrollen eller på din Smart TV.
Om du inte aktiverar Röstigenkänning kan du inte använda funktionerna för Röstigenkänning.
Du kan inaktivera röstigenkänningens datainsamling när som helst via Inställningsmenyn. Det här medför dock att du inte kan använda vissa röstigenkänningsfunktioner.


Mer detaljerad information om funktionen Röstigenkänning finns i röstigenkänningstjänstens sekretessmeddelande längst ned i det här tillägget.


Tredje part
Observera att när du ser på en video eller öppnar appar eller innehåll som tillhandahålls av tredje part kan den leverantören samla in eller ta emot information om din Smart TV (t.ex. TV:ns IP-adress och enhetsidentifierare), begärda transaktioner (t.ex. att du vill köpa eller hyra en video) och om din användning av appen eller tjänsten. Samsung ansvarar inte för dessa leverantörers sekretess eller säkerhetspraxis. Var försiktig och läs igenom sekretesspolicyn som gäller för tredje parts webbplatser och tjänster som du använder.


Landsspecifika funktioner
Observera att en eller flera av de funktioner som beskrivs i det här Smart TV-tillägget kanske inte finns tillgängliga där du bor.

 


SEKRETESSMEDDELANDE FÖR RÖSTIGENKÄNNING


Gäller från: 4 juni 2019


Samsung Electronics och dess samarbetspartners respekterar din integritet. Det här sekretessmeddelandet gäller de personuppgifter som vi samlar in via tjänsten Röstigenkänning ("Röstjänst").


Rösttjänsten är en tjänst med funktioner som gör att användare kan hitta till och titta på innehåll och hantera innehåll på Samsung-produkter endast med hjälp av sin röst. Funktionerna omfattar användning av naturligt språk för att söka efter innehåll och kontrollera Samsung Smart TV, internet, väder och andra tjänster som användare förväntar sig från sin Samsung Smart TV.


Beroende på vilket språk du valt kan du använda den förbättrade funktionen Bixby för röstigenkänning. När Bixby är aktiverad kan du bekräfta det med hjälp av ikoner, banners eller andra kännetecken på Samsung Smart TV-skärmen.


Sekretessmeddelandet ger ytterligare och specifik information om hur dina personuppgifter används i samband med Rösttjänsten och ska läsas i kombination med Samsungs sekretesspolicy, som också gäller för ditt erhållande av Rösttjänsten och som finns på https://account.samsung.com/membership/pp.


I det här sekretessmeddelandet beskriver vi vilka slags uppgifter som samlas in via Rösttjänsten, hur vi kan använda informationen och vilka valmöjligheter du har angående vår användning av informationen. Samsung är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter.


VILKEN INFORMATION SAMLAR VI IN?
Genom Rösttjänsten kan vi erhålla information om dig på olika sätt. Vi erhåller flera typer av personuppgifter, bland annat följande:


•      Samsung-kontoinformation (valfritt). När du loggar in på ditt Samsung-konto på din Smart TV kan vi komma att samla in information som är kopplad till det Samsung-konto som användes för åtkomst till Rösttjänsten, till exempel ditt namn, din e-postadress och ditt Samsung-konto-ID.


•      Interaktion med Rösttjänsten. Vi kan komma att samla in information som du utbyter med Rösttjänsten när du interagerar med tjänsterna, däribland inspelningar av dina röstkommandon (t.ex. frågor, begäranden och instruktioner), dina bilder och annan inmatning samt informationen du får från tjänsterna (t.ex. svar och innehåll). Vi kan även erhålla annan information som är kopplad till din användning av Rösttjänsten, däribland uppgifter (t.ex. information kopplad till appar du använder, webbplatser du besöker, bilder, musik, kalenderhändelser, bokmärken samt innehåll och data från andra appar, webbplatser och tjänster från Samsung och tredje part) som vi får via appar och tjänster från Samsung och tredje part som Rösttjänsten har åtkomst till eller använder för att kunna tillhandahålla dig tjänsterna (t.ex. musikströmning och väder).


•      Platsdata. Vi kan komma att ta emot din enhets platsdata och annan information som är förknippad med din plats genom postnummeruppgifter som lagrats på TV:n, vilka kan erhållas via din IP-adress eller när du matar in uppgifter för särskilda anledningar, till exempel för att kunna ta del av tjänsterna.


•      Enhets- och appinformation. Vi kan komma att samla in information automatiskt om dina enheter där Rösttjänsten är aktiverad, t.ex. enhetsmodeller, operativsystemsversioner, enheternas konfigurationer och inställningar, IP-adresser samt enhetsidentifierare och andra unika identifierare. Vi kan dessutom erhålla information om hur, när och hur länge du använder dina enheter där Rösttjänsten är aktiverad, inklusive din användning av Rösttjänsten samt appar och tjänster från Samsung och tredje part på enheterna (t.ex. en lista över apparna på dina enheter, musik som spelats upp på dina enheter, vilka webbplatser du besöker och vad du söker efter).


HUR ANVÄNDER VI DIN INFORMATION?
Vi kan komma att använda informationen som vi erhåller via Rösttjänsten för att:


•      Tillhandahålla dig tjänsterna, t.ex. svara på begäranden, frågor och instruktioner som du skickar oss via Rösttjänsten
•      Identifiera och autentisera dig så att du kan använda Rösttjänsten
•      Förbättra och anpassa din upplevelse av Rösttjänsten, t.ex. tillhandahålla innehåll och svar som är anpassade efter våra användare och hur de interagerar med Rösttjänsten
•      Med separat samtycke från dig: Kommunicera med dig om våra produkter och tjänster och tillhandahålla aviseringar, innehåll, varningar, erbjudanden, kampanjer, marknadsföringsinformation, meddelanden och annonser
•      Svara på dina begäranden och frågor
•      Driva, utvärdera och förbättra vår verksamhet (bland annat utveckla nya produkter, förbättra våra produkter och tjänster, hantera vår kommunikation, analysera våra produkter, vår kundbas och våra tjänster, genomföra marknadsundersökningar, analysera data och genomföra redovisning, granskning och andra interna funktioner)
•      Låta dig interagera med och använda vissa appar och tjänster från tredje part
•      Skydda mot, identifiera och förhindra bedrägeri och annan brottslig aktivitet, eller anspråk och annat ansvar
•      Efterleva och upprätthålla gällande lagkrav, relevanta branschstandarder och våra policyer inklusive det här sekretessmeddelandet, sekretesspolicyn för Samsung-konton.


Genom Rösttjänsten kan vi komma att samla in personuppgifter om dina onlineaktiviteter över tid på enheter där Rösttjänsten är aktiverad och i appar, webbplatser och andra onlinetjänster från tredje part. Vi kan använda analystjänster från tredje part i våra tjänster. Leverantörerna som administrerar dessa analystjänster hjälper oss att analysera din användning av tjänsterna och förbättra våra tjänster. Informationen vi erhåller kan lämnas ut till eller samlas in direkt av dessa leverantörer och annan relevant tredje part som använder informationen i syfte att t.ex. utvärdera användningen av tjänsterna, bidra till att tillhandahålla tjänsterna och felsöka tekniska problem.


Samsung behandlar personuppgifter för de syften som beskrivs ovan. Samsungs rättsliga grund till att behandla personuppgifter inkluderar behandling som är nödvändig för att avtalet mellan dig och Samsung ska kunna uppfyllas (t.ex. för att tillhandahålla dig tjänsterna samt identifiera och autentisera dig så att du kan använda vissa tjänster), för att rättsliga krav ska efterlevas (t.ex. följa tillämpliga redovisningsregler och tillhandahålla upplysningar till brottsbekämpande myndighet när så erfordras), för Samsungs berättigade intressen (t.ex. hantera vår relation till dig och förbättra tjänsterna) och baseras på våra kunders samtycke (t.ex. till att kommunicera med dig om våra produkter och tjänster och tillhandahålla dig marknadsföringsinformation), vilket kunden kan återkalla när som helst genom att kontakta oss enligt anvisningarna i avsnittet Kontakta oss i Samsungs sekretesspolicy utan att påverka lagligheten i den samtyckesbaserade behandling som skedde innan samtycket drogs tillbaka.


Innan ett avtal ingås måste du ge oss dina personuppgifter för behandling i enlighet med ovanstående beskrivning. Om du inte ger oss dina personuppgifter kan vi inte erbjuda dig alla funktioner som är tillgängliga via Rösttjänsten.


DINA VAL
Du kan när som helst inaktivera Rösttjänsten via inställningsmenyn, men det kan dock förhindra din användning av Rösttjänsten.


Vi erbjuder dig också att göra vissa val kopplat till de personuppgifter vi erhåller om dig. Du kan uppdatera dina inställningar, begränsa vilka meddelanden du får av oss eller skicka in en begäran genom att kontakta oss enligt vad som anges i avsnittet Kontakta oss i Samsungs sekretesspolicy.


UPPDATERING AV VÅRT SEKRETESSMEDDELANDE
Det här sekretessmeddelandet kan uppdateras då och då för att återspegla förändringar i våra personuppgiftsrutiner gällande tjänsterna eller ändringar i tillämplig lag. Vi lägger upp ett meddelande på vår webbplats och/eller din enhet för att meddela dig om alla väsentliga ändringar i vårt sekretessmeddelande och anger högst upp i meddelandet när det uppdaterades senast.

 


SEKRETESSMEDDELANDE OM INTRESSEBASERAD ANNONSTJÄNST


Gäller från: 4 juni 2019


Samsung Electronics och dess samarbetspartners respekterar din integritet. Det här sekretessmeddelandet gäller de personuppgifter som vi samlar in via de intressebaserade annonstjänsterna ("IBA-tjänsten").


Sekretessmeddelandet ger ytterligare och specifik information om hur dina personuppgifter används i samband med IBA-tjänsten och ska läsas i kombination med Samsungs sekretesspolicy, som också gäller för ditt erhållande av IBA-tjänsten och som finns på https://account.samsung.com/membership/pp.


I det här sekretessmeddelandet beskriver vi de typer av information som används via intressebaserade annonser, hur vi använder informationen, hur länge vi lagrar den, vem/vilka vi lämnar ut den till, vilka valmöjligheter du har när det gäller vår användning av informationen samt hur du utövar dina rättigheter. Samsung är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter.


VAD ÄR IBA-TJÄNSTEN?
IBA-tjänsten är utformad för att göra det möjligt att erhålla och visa användbara, interaktiva och intressebaserade annonser om produkter och tjänster från Samsung och tredje parter på din Samsung Smart TV eller på olika plattformar eller enheter från Samsung och tredje part, inklusive linjär reklam på webben, mobila enheter och surfplattor.


För att göra annonserna på dina enheter mer relevanta för dig använder sig IBA-tjänsten av din TV-historik (bland annat information om de nätverk, kanaler och webbsidor som du har besökt och de program som du har sett på din Samsung Smart TV, samt hur länge du har tittat på dem), användarinformation för Samsung Smart TV och andra statistiska data som erhållits från tillförlitliga tredjepartskällor. Vi kan använda automatisk igenkänning av innehåll (ACR) och andra tekniker för att samla in din TV-historik.


Utifrån informationen ovan skapar vi grupper av Samsung Smart TV-innehavare med liknande intressen, och använder dessa grupper för IBA-tjänsten. Informationen ovan används för att fastställa vilka grupper som din Samsung Smart TV tillhör, och på så sätt vilka annonser som ska visas på dina enheter.


PSID
Information om din enhetsanvändning som samlas in i syfte att tillhandahålla IBA-tjänsten kopplas till en slumpmässig, icke-beständig och återställningsbar enhetsidentifierare som heter PSID. Du kan återställa din PSID enligt anvisningarna i avsnittet Dina val i det här sekretessmeddelandet.


VILKEN INFORMATION SAMLAR VI IN?
Genom IBA-tjänsten erhåller vi på olika sätt information om dina enheter. De typer av information som vi erhåller är bland annat:
•      Enhetsinformation. Vi samlar in information som till exempel enhetsmodell, operativsystemversion, enhetens konfigurationer och inställningar, IP-adress, enhetsidentifierare och andra identifierare.
•      Enhetsanvändning och logginformation. Vi samlar in information om hur, när och hur länge du använder dina enheter, inklusive hur du interagerar med IBA-tjänsten och appar och tjänster från Samsung och tredje part på enheterna (till exempel information om vilka appar som finns på dina enheter).
•      Visningsinformation. Vi samlar in din TV-historik. I din TV-historik ingår information om de nätverk, kanaler och webbplatser som du har besökt och de program som du har sett på din Samsung Smart TV, samt hur länge du har tittat på dem. Vi kan använda ACR och andra tekniker för att samla in den här TV-historiken.
•      Statistisk information. Vi kan använda statistisk information om dig och dina enheter, såsom allmän geografisk plats och uppskattad åldersgrupp. Vi erhåller den här statistiska informationen från kommersiellt tillgängliga källor (så som är tillåtet enligt gällande lag), till exempel våra tredjeparts-tjänstleverantörer. Vi samarbetar endast med tredjeparts-tjänstleverantörer som kan garantera att den här informationen har erhållits i enlighet med gällande lagstiftning och får lämnas ut till oss för användning.


Samsungs servrar tar emot information när du interagerar med IBA-tjänsten, till exempel information om hur du interagerar med IBA-tjänsten, var du befinner dig och vilka enheter du använder för att erhålla IBA-tjänsten.


HUR ANVÄNDER VI DIN INFORMATION?
Vi använder informationen som vi erhåller via IBA-tjänsten för att:


•      Tillhandahålla dig IBA-tjänsten
•      Förbättra och anpassa din upplevelse av IBA-tjänsten
•      Med ett separat godkännande av dig, kommunicera med dig via e-post och push-notiser om produkter och tjänster från Samsung och tredje parter som är skräddarsydda utifrån dina intressen
•      Svara på dina begäranden och frågor
•      Driva, utvärdera och förbättra vår verksamhet (bland annat utveckla nya produkter, förbättra våra produkter och tjänster, hantera vår kommunikation, analysera våra produkter, vår kundbas och våra tjänster, genomföra marknadsundersökningar, analysera data och genomföra redovisning, granskning och andra interna funktioner) 
•      Skydda mot, identifiera och förhindra bedrägeri och annan brottslig aktivitet, anspråk och annat ansvar
•      Efterleva och upprätthålla gällande lagkrav, relevanta branschstandarder och våra policyer inklusive det här sekretessmeddelandet, samt sekretesspolicyn för Samsung-konton.


Samsung hanterar personuppgifter för de syften som beskrivs ovan. Samsungs rättsliga grund till att behandla personuppgifter inkluderar behandling som är: nödvändig för att fullgöra avtalet mellan dig och Samsung (till exempel för att tillhandahålla IBA-tjänsten åt dig och kunna identifiera och autentisera dig); nödvändig för att efterleva rättsliga krav (till exempel för att efterleva gällande redovisningsregler och lämna ut information till brottsbekämpande myndigheter när så erfordras); nödvändig för Samsungs berättigade intressen (till exempel för att vårda vår relation till dig och förbättra IBA-tjänsten); baserad på kundernas godkännande (till exempel för att kommunicera med dig om våra produkter och tjänster samt för att förse dig med marknadsföringsinformation) och som sedan när som helst kan återkallas genom att gå till inställningsmenyn enligt anvisningarna i avsnittet Dina val i det här sekretessmeddelandet utan att påverka lagligheten på den behandling som genomförts baserat på godkännandet innan det återkallades.


För att erhålla IBA-tjänsten måste du ge oss personuppgifter för behandling enligt ovan. Om du inte ger oss dina personuppgifter kan vi inte erbjuda dig alla funktioner som är tillgängliga via IBA-tjänsten.


DINA VAL
Du kan när som helst återställa din PSID via inställningsmenyn. När den har återställts kopplas all din TV-historik och Smart TV-användningsinformation bort från dess föregående PSID. Kom ihåg att kvaliteten på IBA-tjänsten kan påverkas om du återställer din PSID.


Dessutom kan du när som helst inaktivera IBA-tjänsten via inställningsmenyn på din Samsung Smart TV.


Observera att sekretessinställningen för IBA-tjänsten inte påverkar annan reklam och marknadsföring som du får eller inte får och som inte baseras på din TV-historik eller Samsung Smart TV-användningsinformation. Sådan typ av reklam och marknadsföring baseras på annan information, till exempel allmän geografisk plats och annan uppskattad eller antydd information. Den kan vara mindre relevant för dig eftersom den inte baseras på dina intressen.


UPPDATERING AV VÅRT SEKRETESSMEDDELANDE
Det här sekretessmeddelandet kan uppdateras då och då för att återspegla förändringar i våra rutiner för personuppgifter som rör IBA-tjänsten eller förändringar av tillämplig lag. Vi lägger upp ett meddelande på vår webbplats och/eller din enhet för att meddela dig om alla väsentliga ändringar i vårt sekretessmeddelande och anger högst upp i meddelandet när det uppdaterades senast.