Integritet

Image

Våra åtaganden

Samsung Electronics Co., Ltd., Samsung Electronics (UK) Limited (Personuppgiftsansvarig för EU) och våra dotterbolag ("Samsung" "vi", "oss", "vår") vet hur viktig våra kunders integritet är och vi strävar efter att vara tydliga med hur vi samlar in, använder, överför och lagrar dina personuppgifter. 

Denna Sekretesspolicy gäller för alla Samsung-enheter, webbplatser, kundtjänstplattformar och onlineprogram som hänvisar till eller länkar till Policyn (kollektivt våra "Tjänster"). Den här Sekretesspolicyn gäller oavsett om du använder en dator, mobiltelefon, pekplatta, TV eller någon annan smart enhet för att få tillgång till våra tjänster. 

Nedan hittar du en sammanfattning av huvudpunkterna i vår Sekretesspolicy. Om du vill veta mer om hur vi hanterar din information klickar du på rubrikerna eller fortsätter att läsa nedan.

Information vi samlar in

Vi samlar in flera olika typer av information i anslutning till våra Tjänster, till exempel:

• Information som du själv ger oss;
• Information som vi samlar in gällande din användning av våra Tjänster; och
• Information vi får från tredje part;

Vi kan också komma att fråga efter ditt samtycke för att samla in information eller meddela dig hur vi samlar in personuppgifter på ett sätt som inte beskrivs i den här Sekretesspolicyn när så krävs för vissa tilläggstjänster.

Hur vi använder och delar information

Vi använder insamlad information för att till exempel:

• Tillhandahålla begärda Tjänster;
• Förstå hur du använder våra tjänster så att vi kan förbättra din upplevelse;
• Förstå våra kunder ännu bättre så att vi kan erbjuda den mest relevanta informationen, tjänsterna och upplevelserna; och
• Erbjuda anpassat innehåll och reklam med ditt godkännande där så krävs.

Vi kan dela din information med:

• Dotterbolag – företag kopplade till Samsung Electronics Co., Ltd. genom gemensamt ägande eller kontroll.
• Affärspartners – betrodda företag som kan ge information om produkter och tjänster som kan intressera dig där du har gett ditt godkännande.
• Tjänsteleverantörer – företag som tillhandahåller tjänster för eller på uppdrag av Samsung.
• Rättsväsendet – när vi är skyldiga att göra det eller för att skydda Samsung och dess användare.

Ytterligare information om specifika produkter och tjänster

• Den här Sekretesspolicyn tillämpas på alla våra Tjänster men vi erbjuder också vissa särskilda sekretesstillägg som innehåller ytterligare information om praxis för specifika tjänster där det är nödvändigt. Dessa tillägg gäller för din användning av tjänsterna de täcker.

Kontakta oss

Samsung Electronics (UK) Limited
Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey KT16 0PS
Du kan också kontakta oss på vår supportsida för dataskydd.

 • SAMSUNGS GLOBALA SEKRETESSPOLICY

  Gäller från: 25 maj 2018

  Samsung Electronics Co., Ltd., Samsung Electronics (UK) Limited (Personuppgiftsansvarig för EU), och våra dotterbolag ("Samsung" "vi", "oss", "vår") vet hur viktig våra kunders integritet är och vi strävar efter att vara tydliga med hur vi samlar in, använder, överför och lagrar dina personuppgifter. Den här Sekretesspolicyn förklarar vår informationspraxis. Den här Sekretesspolicyn gäller alla Samsung-enheter, webbplatser, kundtjänst och onlineprogram som hänvisar till eller länkar till Sekretesspolicyn (kollektivt "Tjänster"). Den här Sekretesspolicyn gäller oavsett om du använder en dator, mobiltelefon, pekplatta, TV eller någon annan smart enhet för att få tillgång till våra Tjänster. Den här Policyn omfattar även kundsupport för sådana enheter, webbsidor och onlineprogram.
  Den här Sekretesspolicyn gäller för alla våra Tjänster men vi kommer också i den mån det är nödvändigt, tillhandahålla särskilda sekretesstillägg som innehåller ytterligare information om vår praxis i relation till specifika Tjänster. Sådana tillägg gäller för din användning av Tjänsterna de täcker.
  Det är viktigt att du läser Sekretesspolicyn och särskilda sekretesstillägg från oss noggrant eftersom dokumenten innehåller information om hur dina personuppgifter behandlas när du använder våra Tjänster.

  Det är också viktigt att du regelbundet går tillbaka och läser Sekretesspolicyns uppdateringar. Om vi uppdaterar Sekretesspolicyn kommer vi informera dig i förväg om ändringar vi anser vara väsentliga genom att, notifiera dig via våra tjänster eller skickar ett e-postmeddelande. Den senaste versionen av Sekretesspolicyn hittar du på. Du kan se ett ”gäller från datum” högst upp på sidan och detta avser när Sekretesspolicyn senast uppdaterades.

 • INFORMATION VI SAMLAR IN

  Information som du själv ger oss

  För vissa tjänster kan du ge oss information direkt. Till exempel:

  • Flera av våra Tjänster låter användare skapa konton eller profiler. I anslutning till dessa Tjänster kommer vi att be dig lämna vissa uppgifter om dig själv för att kunna öppna kontot eller profilen. Till exempel ger du oss vissa personuppgifter som ditt namn, födelsedatum och din e-postadress när du öppnar ett Samsung account.
  • Om du beställer en produkt eller betaltjänst från oss kommer vi be om ditt namn, din kontaktinformation, din leverans- och faktureringsadress samt din kreditkortsinformation för att kunna bearbeta din beställning.
  • Om du kontaktar kundtjänst för att diskutera en produkt eller tjänst, göra en förfrågan eller lämna ett klagomål, kommer vi att samla information från dig om den tjänst du efterfrågar från Samsung. I sådan information kommer ditt namn att ingå, och beroende på vilken fråga du ställer kan även adress, telefonnummer, e-postadress och enhetsidentifierare ingå.
  • Via några av våra Tjänster kan du kommunicera med andra personer. Sådan kommunikation sänds via våra system.
  • Om du tillåter delandet av kontakters information med oss, kommer kontakternas telefonnummerren att samlas in av oss för att underlätta fildelning och skickandet av meddelanden till dina kontakter. Du kan stänga av funktionen för fildelning och meddelanden, eller begränsa omfattningen av delningen genom att gå till dina profilinställningar.


  Information som avser din användning av Tjänsterna

  Förutom de uppgifter du ger oss kommer vi att samla in information som avser din användning av våra Tjänster via din enhets programvara samt på andra sätt. Vi kommer att samla in:

  • Enhetsinformation – som hårdvarumodell, enhetens modell, IMEI-nummer och andra unika enhetsidentifierare, telefonnummer, serienummer, försäljningskod, inspelningar, aktuell programvaruversion, mobillandskod, mobilnätverkskod, MAC-adress, IP-adress, cookies, pixlar, prenumerationsinformation, operativsystemversioner och enhetens inställningar du använder för att få tillgång till Tjänsterna.
  • Logginformation – användarinformation, till exempel vid vilken tidpunkt och hur länge du använder Tjänsten, vilka frågor och termer du anger när du söker i Tjänsten och all information som lagras i våra cookies på din enhet. Gå till webbplatsen (http://www.samsung.com/uk/support/mobile-devices/what-are-cookies-and-how-do-i-enable-or-disable-them-on-my-samsung-galaxy-device/) om du vill veta mer om hur cookies fungerar.
  • Platsinformation – till exempel din enhets GPS-signal eller information om närbelägna Wi-Fi-åtkomstpunkter och mobilmaster som kan sändas till oss när du använder vissa tjänster, och hur du aktiverar den här funktionen.
  • Röstinformation – till exempel inspelningar av din som röst som vi gör (och som vi kan spara på våra servrar) när du använder röstkommandon för att styra en tjänst eller när du kontaktar kundtjänst. (Notera att om vi arbetar med en tredjepartsleverantör som levererar tal-till-text-konverteringstjänster på uppdrag av oss, kan leverantören ta emot och lagra vissa röstkommadon i enlighet med kontraktet mellan oss och vår tredjepartsleverantör.)
  • Samsung Tangentbordsinformation – orden du skriver när du aktiverar funktionen "textförutsägelse". Den här funktionen kan erbjudas i samband med ditt Samsung account för att synkronisera data för användning på dina andra mobila enheter från Samsung. Du kan rensa informationen genom att gå till inställningarna för textförutsägelse.
  • Annan information om din användning av Tjänsterna, till exempel vilka appar du använder, vilka webbplatser du besöker och hur du interagerar med innehåll som erbjuds via en Tjänst.


  Information från tredje parts källor

  Vi kan få uppgifter om dig från offentliga och kommersiellt tillgängliga källor (i enlighet med tillämplig lagstiftning) som vi kan kombinera med annan information vi får av eller om dig. Vi kan också få information om dig från tredje parts sociala nätverkstjänster när du väljer att ansluta genom dessa tjänster.


  Annan information vi samlar in

  Vi kan också samla in annan information om dig, om din enhet eller om hur du använder tjänsterna på sätt som vi beskriver för dig vid tidpunkten för insamlingen eller på annat sätt med ditt samtycke när så krävs.
  Du kan välja att inte ge oss viss typ av information (till exempel information vi ber om när du öppnar ett Samsung account) men detta kan påverka dina möjligheter att använda vissa Tjänster. Vi kommer tillhandahålla relevant information vid tiden för informationsinsamlingen för att hjälpa dig att ta ett välgrundat beslut.

 • HUR VI ANVÄNDER DIN INFORMATION

  Vi använder insamlad information i syfte att:

  • registrera dig eller din enhet för en Tjänst,
  • tillhandahålla en begärd tjänst eller funktion,
  • tillhandahålla anpassat innehåll och personliga tjänster baserat på dina tidigare aktiviteter via våra Tjänster med ditt godkännande,
  • anpassa reklam , till exempel tillhandahålla personlig reklam, sponsrat innehåll samt sända dig kampanjmeddelanden med ditt godkännande,
  • för utvärdering och analys av vår marknad, kunder, produkter, annonskampanjer och tjänster för att bättre förstå, genom statistiska processer, våra kunder för att kunna erbjuda de mest relevanta tjänsterna och upplevelserna till dig,
  • för att fråga dig om dina åsikter om våra produkter och tjänster och att genomföra kundenkäter med ditt godkännande,
  • förstå hur personer använder våra Tjänster så att vi kan förbättra dem och utveckla nya produkter och tjänster.
  • erbjuda underhållstjänster och support för din enhet,
  • för att underlätta programvaruuppdateringar,
  • erbjuda kostnadsfria lotterier, tävlingar eller erbjudande i enlighet med gällande lagstiftning, och
  • eller med ditt godkännande.

  Vi kan sammanställa information från eller om dig, mellan olika tjänster eller enheter, i enlighet med syften beskrivna i denna Sekretesspolicy. Vi kan till exempel använda uppgifter från ditt Samsung account på alla Tjänster där ett Samsung account krävs. Vi baserar även våra rekommendationer, anpassat innehåll och personliga funktioner för en förbättrad upplevelse av Tjänsten på informationen som du ger oss direkt, genom att använda Tjänsterna, din användning av vår webbplats eller via information som du gett oss via en betrodd tredjepartsleverantör, för att ge oss en bättre förståelse för våra kunder. När vi använder betrodda tredjepartsleverantörer för att berika vår databas garanterar vi att det finns ett rättsligt verkställbart avtal mellan oss och tredjepartsleverantören för att säkerställa att sammanställd information har inhämtats från dig i enlighet med tillämplig lagstiftning. Beroende på orsaken till att vi sammanställer information samt krav under tillämplig lagstiftning, kommer specifika kontroller av sådana sammanställningar att göras tillgängliga för dig, till exempel via enheternas eller programmens inställningsmenyer eller genom att besöka vår webbplats som tillhandahåller möjligheten att utöva dina rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen. Vänligen besök vår supportsida för dataskydd.


  Vi erbjuder dig flera olika alternativ till hur vi ska använda din information. Du kan välja om du vill ta emot kampanjmeddelanden från oss genom att prenumerera och om du ändrar dig följer du instruktionerna för uppsägning av prenumerationen i meddelandet. Du kan dessutom välja genom att ändra dina inställningar för vissa Tjänster när vi ger dig ett "precis i tid"-meddelande eller genom att besöka relevanta webbsidor. Du kan även kontakta oss om du behöver hjälp att göra dina val.
  Samsung hanterar personuppgifter för ovan nämna syften. Samsungs lagliga grund till att behandla personuppgifter inkluderar behandling som är: nödvändig för att avtalet mellan dig och Samsung ska kunna uppfyllas (t.ex. att tillhandahålla dig Tjänsterna samt att identifiera och autentisera dig så att du kan använda vissa Tjänster), nödvändig för att följa juridiska krav (t.ex. att följa tillämpliga redovisningsregler och tillhandahålla obligatoriska upplysningar till brottsbekämpande myndighet), nödvändig för Samsungs legitima intressen (t.ex. att hantera vår relation till dig och förbättra vår kommunikation, upplevelse och kundtjänst) och baseras på våra kunders samtycke (t.ex. kommunicera med dig om våra produkter och tjänster och tillhandahålla dig marknadsföringsinformation), vilket kan dras tillbaka när som helst genom att kontakta oss enligt avsnittet Kontakta oss i detta sekretessmeddelande , utan att påverka lagligheten i den samtyckesbaserade bearbetningen som skedde innan samtycket drogs tillbaka.

 • DELANDET AV DIN INFORMATION

  Vi kan lämna ut information om dig internt, som till exempel till kundtjänst, ekonomiavdelningen, juridiska avdelningen och försäljningsteamet och även till marknadsföringsteamet om du har valt att ta emot marknadsföring. Vi kan även komma att lämna ut information till följande enheter för att kunna utföra tjänsterna:

  • Dotterbolag. Din information kan delas med Samsungs dotterbolag i enlighet med syften beskrivna i denna Sekretesspolicy. Med benämningen ”dotterbolag” avses företag kopplade till Samsung Electronics Co., Ltd., . genom gemensamt ägande eller kontroll. Våra dotterbolag omfattar företag som heter Samsung Electronics. Dotterbolag kan också omfatta andra företag som är sammankopplade genom gemensamt ägande eller kontroll, till exempel Samsung SDS CO., Ltd. Samsung SDS CO., Ltd driver och hanterar, på uppdrag av Samsung Electronics Co., Ltd, ett antal Tjänster, inklusive men inte begränsat till: Samsung account , Samsung Health, Samsung Pay, Hitta min mobila enhet, Anpassningstjänst, Galaxy Apps (köpare), Samsung Pass, Samsung Cloud; Samsung Themes; Samsung Social, Hemlig mapp, E-post, Samsung Focus, Samsung Friends, Säker Wi-Fi.
  • Affärspartners. Vi kan också dela din information med betrodda affärspartners, inklusive och utan begränsningar, mobiloperatörer, återförsäljare och distributörer. Dessa enheter kan använda din information för att ge dig begärda tjänster, för att göra förutsägelser om dina intressen och de kan förse dig med marknadsföring, reklam och annat material om du har gett ditt godkännande.
  • Tjänsteleverantörer. Vi kan även lämna ut information om dig till noga utvalda företag som tillhandahåller tjänster till eller på uppdrag av oss, som till exempel företag som hjälper oss med reparationer, kundtjänst, reklam, marknadsundersökningar, fakturering eller som skickar e-post på uppdrag av oss. Dessa enheter har genom avtalsbestämmelser begränsade möjligheter att använda din information för andra ändamål än att tillhandahålla tjänster åt oss.
  • Andra parter i enlighet med gällande lagstiftning eller om det är nödvändigt för att skydda våra Tjänster. I vissa fall kan vi lämna ut din information till andra parter: för att följa gällande lagstiftning eller för att ge upplysningar i en obligatorisk juridisk process (till exempel beslut om husrannsakan eller ett annat domstolsbeslut),
   för att säkerställa eller upprätthålla efterlevnaden av de riktlinjer som styr våra tjänster, samt
   för att skydda Samsung och våra respektive dotterbolags, affärspartners eller kunders rättigheter, egendom eller säkerhet.
  • Andra parter i samband med företagstransaktioner. Vi kan lämna ut din information till tredje part som en del av en sammanslagning eller överlåtelse, förvärv eller försäljning eller i händelse av konkurs.
  • Andra parter med ditt samtycke eller enligt dina instruktioner. Förutom att vi kan lämna ut information på det sätt som beskrivs i denna Sekretesspolicy kan vi dela information om dig med tredje part när du godkänner det eller när du så begär.

 • HUR VI SÄKERSTÄLLER DIN INFORMATIONS SÄKERHET

  Vi skyddar din information och har inrättat lämpliga fysiska och tekniska åtgärder för att skydda information som vi samlar in i samband med våra Tjänster. Observera dock att trots att vi vidtar rimliga åtgärder för att skydda din information är ingen webbsidainternetöverföring, datasystem eller trådlös anslutning helt säker.

  INTERNATIONELL ÖVERFÖRING AV DATA

  När du använder Tjänsterna kommer det att innebära överföring, lagring och bearbetning av din information utanför det land du bor i enlighet med denna Sekretesspolicy. Dessutom innebär ditt användande av tjänsterna att din information överförs till samt lagras och bearbetas i andra länder, t.ex. länder i EES och USA, samt länder som Kina, Singapore, Vietnam, Indien, Kanada, Filippinerna och Japan. Observera att dataskyddslagstiftning och andra lagar i de länder utanför EES som din information kan överföras till, i vissa fall kan vara mindre omfattande än lagstiftningen i ditt land. Vi kommer att vidta lämpliga åtgärder i enlighet med tillämplig lagstiftning för att säkerställa att dina personuppgifter förblir skyddade. Sådana åtgärder innebär även användning av standardklausuler används för att skydda informationsöverföring utanför EES. För mer information eller för att erhålla en kopia av gällande avtal, vänligen kontakta oss genom att besöka vår supportsida för dataskydd.

 • Dina rättigheter

  Du har rätt till att begära information om vår behandling av dina personuppgifter, och protestera mot behandlingen av dina personuppgifter eller begära att den korrigeras eller begränsas, samt att begära åtkomst till, borttagning av och förflyttning av din information. Om din begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig, t.ex. för att förfrågan sker orimligt ofta har vi rätt att neka din begäran. Vidare har vi rätt att neka en begäran om att få tillgång till information om vi enligt lag eller dylikt inte får dela informationen med dig. Om du vill göra en begäran om att få tillgång till dina personuppgifter, vänligen besök vår supportsida för dataskydd.
  Om du begär borttagning av personuppgifter godkänner du att du inte kommer ha åtkomst till eller kunna, använda Affärstjänster och att övriga personuppgifter kan finnas kvar i Samsungs register och arkiv under en viss tid , i enlighet med tillämplig lagstiftning, men Samsung kommer inte att använda den informationen för kommersiella ändamål. Du förstår att, oavsett din begäran om borttagning, förbehåller sig Samsung rätten att behålla dina personuppgifter eller en relevant del av den i enlighet med nedanstående avsnitt om "Datalagring" och tillämplig lagstiftning. Samsung kan upphäva, begränsa eller avsluta din åtkomst till webbplatsen med anledning av att du brutit mot Samsungs Användarvillkor, när det är nödvändigt för att skydda Samsungs eller något av våra dotterbolags, affärspartners, anställdas eller kunders rättigheter.

 • DATALAGRING

  Vi kommer inte behålla dina personuppgifter längre än nödvändigt för det syfte som informationen samlades in. Det innebär att informationen kommer att förstöras eller raderas i våra system när den inte behövs längre.
  Vi kommer att vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att informationen vi hanterar om dig hanteras baserad på följande resonemang:
  1. åtminstone den tid informationen används för att tillhandahålla en tjänst;
  2. som krävs enligt lag, kontrakt eller lagstadgade skyldigheter, eller
  3. endast så länge det är nödvändigt för det ändamål för vilket de samlades in och bearbetas eller längre om så krävs enligt kontrakt, enligt tillämplig lagstiftning eller för statistiska ändamål, med förbehåll för lämpliga skyddsåtgärder.

 • TREDJEPARTSLÄNKAR OCH PRODUKTER I VÅRA TJÄNSTER

  Våra Tjänster kan länka till tredje partswebbsidor och tjänster som är utom vår kontroll. Vi ansvarar inte för säkerhet eller sekretess för några uppgifter som samlats in på webbplatser eller av andra tjänster. Var försiktig och läs igenom sekretesspolicyn som gäller för tredje parts webbplatser och tjänster du använder.
  Vi kan också erbjuda dig vissa produkter och tjänster (till exempel appar tillgängliga via Galaxy Apps eller Apps) som utvecklats av tredje part. Samsung ansvarar inte för dessa tredje parts produkter eller tjänster.
  Tredje part som tillhandahåller innehåll, reklam eller funktioner på våra tjänster
  En del innehåll, reklam och funktioner på våra tjänster kan tillhandahållas av en tredje part som inte är knuten till oss. Under sådana omständigheter har vi ingått avtal med tredje part. Till exempel:

  • Du kan titta på videoinnehåll som tillhandahålls av innehållsleverantörer
  • Appar utvecklade av tredje part som finns i tillgängliga via Galaxy Apps eller Apps;
  • Tredje part kan tillhandahålla reklam eller registrera vilken reklam användare ser, hur ofta de ser denna reklam och vad användare gör som ett resultat av den och
  • Vi ger dig möjlighet att dela visst material på Tjänsterna med andra via sociala nätverkstjänster, till exempel Facebook, Twitter, Google + och LinkedIn.

  Dessa tredje parter kan samla in eller ta emot viss information som avser din användning av Tjänsterna, till exempel genom att använda cookies, pixlar, pixeltaggar och liknande teknik. Den här informationen kan samlas in under en längre tidsperiod och kan kombineras med information som samlas in via flera olika webbplatser och onlinetjänster. Samsung kontrollerar inte dessa företags datainsamling och användningspraxis. Några av dessa företag deltar i industriutvecklade program som utformats för att ge konsumenter valmöjligheten om de vill ta emot riktad reklam eller ej. Besök webbplatserna som drivs av Network Advertising Initiative (NAI) "http://networkadvertising.org" och av Digital Advertising Alliance (DAA) "http://www.aboutads.info/" för mer information. Var försiktig och läs igenom sekretesspolicyn som gäller för tredje parts webbplatser och tjänster du använder.
  Ansluter du till en social nätverkstjänst kan vi ta emot och lagra autentiseringsinformation från den tjänsten så att du kan logga in, liksom övrig information som du tillåter att vi får när du ansluter till dessa tjänster.
  Observera dessutom att om du väljer att ansluta till en social nätverkstjänst via en enhet som också används av andra personer kan dessa användare också se information som lagras eller visas i anslutning till ditt konto på de sociala nätverkstjänsterna du ansluter till. Vi rekommenderar att du loggar ut från sådana webbplatser och endast delar information med personer du litar på.

 • COOKIES, PIXELTAGGAR OCH LIKNANDE TEKNIK

  Vi samt tredje part som tillhandahåller innehåll, reklam eller andra funktioner på våra tjänster kan använda cookies, pixlar, pixeltaggar och annan teknik för vissa tjänster, som förklaras i mer detalj nedan.

  Cookies

  Cookies är små filer som lagrar information på din dator, TV, mobiltelefon eller på andra enheter. De gör det möjligt för den som placerar en cookie på din enhet att känna igen dig på olika webbplatser, tjänster, enheter och/eller när du söker på webben. Cookies är användbara på många sätt. Till exempel:

  • Cookies kommer ihåg dina inloggningsdetaljer så att du inte behöver ange dessa uppgifter varje gång du loggar in på en tjänst.
  • Cookies gör så att vi och tredje part kan förstå vilka av våra tjänster som är de mest populära eftersom de hjälper oss att se vilka sidor och funktioner besökare använder och hur mycket tid de tillbringar på dessa sidor. Genom att studera sådan typ av information kan vi lättare anpassa våra tjänster och erbjuda dig en bättre upplevelse.
  • Cookies gör så att vi och tredje part kan förstå vilken reklam du har sett så att du inte får samma reklam varje gång du använder en tjänst.
  • Cookies gör så att vi och tredje part kan ge dig relevant innehåll och reklam genom att samla in information som avser din användning av våra tjänster och andra webbplatser och appar.
  När du använder en webbläsare för åtkomst av tjänsterna kan du konfigurera din webbläsare så att den accepterar alla cookies, blockerar alla cookies eller meddelar dig när en cookie skickas. Alla webbläsare är olika så gå till din webbläsares Hjälpmeny för mer information om hur du ändrar dina cookie-inställningar. Din enhets operativsystem kan innehålla ytterligare kontroller för cookies..
  Observera dock att en del tjänster kan ha utformats så att de fungerar genom att använda cookies och om du inaktiverar cookies kan dina möjligheter att använda dessa tjänster eller delar av dem påverkas.

  Vi använder följande typer av cookies på vår webbplats:

  Viktiga cookies som gör det möjligt för dig att beställa produkter och ta emot tjänster från vår webbplats;

  Prestanda cookies som gör det möjligt för oss att analysera vår webbplats prestanda och utformning och upptäcka fel. Till exempel låter den här typen av cookies oss att få information om att du har besökt vår webbplats tidigare och vilka delar av vår webbplats om är mest populär genom att tillåta oss att se vilka sidor som besökare går till mest och hur mycket tid de spenderar på varje sida. Vi använder, utan begränsningar, Google Analytics, Adobe och liknande analys-cookies för att uppnå detta..
  Till exempel, informationen som genererats från cookien om hur webbplatsen använts lagras vanligtvis på en Google-server i USA. Men om du befinner dig i EU eller ESS kommer din IP-adress att kortas ned av Google i förväg. I exceptionella fall kommer hela adressen att överföras till en Google-server i USA och förkortas där. På vårt uppdrag använder Google informationen med syfte att producera rapporter om vår webbplatsaktivitet och andra tjänster som relateras till webbplatsaktivitet och internetanvändning. IP-adressen som överförs från din webbläsare som en del av Google Analytics kommer inte kopplas ihop med övrig data som lagrats av Google. Du kan förhindra att dina data (+ din IP-adress) som genererats av cookien att överföras till Google och bearbetas där, om du laddar ned och installerar denna webbläsarplugin (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en).

  För mer information om andra tjänsteleverantörer, vänligen kontakta oss genom att besöka vår supportsida för dataskydd.

  Funktionella cookies som tillåter oss att leverera en bättre användarupplevelse. Den här typen av cookies säkerställer till exempel att informationen som visas på vår webbplats matchar dina preferenser, eller ditt Samsung account från vilket du länkade till vår webbplats, eller det faktum att du länkade till vår webbplats via ett e-postmeddelande som skickats till dig från Samsung eller en av våra betrodda tredjepartsleverantörer som kontaktat dig på uppdrag av oss.

  Reklamcookies som möjliggör att vi och våra utvalda partners kan leverera annonsmaterial till dig, eller kontakta dig direkt där du har godkänt sådan kommunikation, vilka matchar dina intressen, till exempel insamling av information om produkter du har tittat på eller beställt på vår webbplats. Till exempel, och utan begränsningar, använder vi marknadsföringstaggar från Google för att tillåta våra återförsäljningsparters att annonsera produkter som du har tittat på när du besökt vår webbplats. Om du vill vet mer om hur marknadsföringstaggar från Google fungerar klickar du här: http://www.google.co.uk/think/products/newremarketing-tag.html.
  Vår webbplats kan även visa innehåll från en tredje parts webbplats eller tjänst, som kan resultera i att cookies från en tredje part kan lagas på din hårddisk eller webbläsare. Vi styr inte hur dessa cookies lagras. Läs mer om detta i sekretesspolicyn hos tredje part.

  Annan lokal lagring

  Vi och tredje part kan använda andra typer av lokal lagringsteknik, till exempel Lokalt delade objekt (kallas också Flash-cookies) och lokal HTML5-lagring, i anslutning till våra tjänster. Denna teknik liknar de cookies som beskrivs ovan och lagras också på din enhet och kan användas för att lagra viss information om dina aktiviteter och inställningar. Denna teknik kan dock använda sig av andra delar i enheten än vanliga cookies så du kanske inte kan kontrollera dem med webbläsarens standardverktyg och inställningar. Du kan läsa mer om hur du kan inaktivera eller radera information som lagrats i Flash-cookies om du klickar här "http://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html".

  Pixeltaggar och/eller pixlar

  Vi och tredje part kan använda en teknik som kallas pixeltaggar eller pixlar som överför information från din enhet till en server. Pixeltaggar och pixlar kan bäddas in i onlineinnehåll, videor och e-post och kan tillåta en server att läsa viss information från din enhet för information om när du ser ett visst innehåll eller ett e-postmeddelande, fastställa vilken tid och vilket datum du tittade på pixeltaggen eller pixeln samt din enhets IP-adress. Vi och tredje part använder pixeltaggar och pixlar för olika ändamål till exempel för att analysera information avseende användningen av våra tjänster och (i samband med cookies) för att kunna tillhandahålla innehåll och reklam som är relevant för dig.
  När du använder våra Tjänster, förutom vår webbplats från tredje part , kommer du att uppmanas att lämna ditt godkännande för lagring av cookies (där även lokala lagringstekniker, pixeltaggar och annan information på dina enheter ingår) från oss. Du uppmanas även till att ge ditt godkännande till åtkomst av sådana cookies (där ingår även lokal lagringsteknik, pixeltaggar, pixlar och information) från oss och från tredje part som nämnts ovan. Din upplevelse av vår webbplats/tjänster kan påverkas om du inte godkänner cookies och ytterligare information tillhandahålls då vi frågar dig om detta specifika godkännande.

 • PLUGINPROGRAM FÖR SOCIALA NÄTVERK

  Vår Tjänst använder pluginprogram för sociala nätverk ("Plugins"). När du använder en tjänst som innehåller pluginprogram kan information skickas vidare från din enhet till det sociala nätverkets leverantör. Vi kan inte påverka de data som samlas in av Pluginen. Om du är inloggad på det sociala nätverket kan användningen av Tjänsten refereras till ditt konto på det social nätverket. Om du interagerar med pluginprogrammet, exempelvis genom att klicka på "Gilla", "Följ" eller "Dela" eller skriver en kommentar, kan informationen automatiskt visas i din profil på ditt sociala nätverk. Även om du inte längre är inloggad på ditt konto på det sociala nätverket är det möjligt att pluginprogrammet skickar din IP-adress till det sociala nätverkets leverantör. Vänligen ha detta i åtanke när du använder våra tjänster.
  Mer information om sociala nätverksleverantörer med pluginprogram som används i våra Tjänster ("Leverantörer") finns nedan:

  Leverantörer med pluginprogram som används i våra Tjänster Om du är medlem i ett eller flera av följande sociala nätverk och inte vill att Leverantören ska koppla ihop data gällande din användning av våra Tjänster tillsammans med din medlemsdata som redan lagrats av leverantören ska du logga ut från det sociala nätverket innan du använder våra tjänster.

  Facebook Dataregistrering: Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, 2 Dublin, Ireland ("Facebook"). Mer information finns i Facebooks sekretesspolicy på "https://www.facebook.com/about/privacy/".

  Google+ Dataregistrering: Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Mer information finns i Googles sekretesspolicy på "https://www.google.com/privacy".

  LinkedIn Dataregistrering: LinkedIn Irland, Gardner House, Wilton Place, Wilton Plaza, Dublin 2, Irland ("LinkedIn"). Mer information finns i LinkedIns sekretesspolicy på "http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv".

  Twitter Dataregistrering: Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA ("Twitter"). Mer information finns i Twitters sekretesspolicy på "https://twitter.com/privacy".

 • Kontakta oss

  Om du har frågor kan du kontakta oss (personuppgiftsansvarig för EU) på:
  European Data Protection Officer
  Samsung Electronics (UK) Limited
  Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey KT16 0PS

  Om du vill kontakta oss för att utöva dina rättigheter, vänligen besök vår supportsida för dataskydd.

  Du kan skicka in ett klagomål till relevant myndighet om du anser att vår bearbetning av dina personuppgifter bryter mot tillämplig lag. Kontaktinformation till alla EU-myndigheter hittar du här (http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080).

 • Sekretessmeddelande för Anpassningstjänst

  Vi på Samsung bryr oss om våra kunders integritet. Med anledning av att vi bryr oss har vi tagit de steg som krävs för att alla våra produkter och tjänster utformas enligt principen om inbyggt dataskydd. Alla uppgifter vi insamlar används för att göra våra produkter och tjänster till de bästa möjliga. Vid genomförandet av detta försäkrar vi att dina personuppgifter är skyddade och enbart används när det är nödvändigt för oss att bistå dig med en tjänst eller produkt. Vi förstår flödet av dina personuppgifter för att försäkra att flödet är säkert, tryggt och efterlever tillämplig dataskyddslagstiftning.

  Vi välkomnar de ändringar som kommer med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Som en del av vår GDPR-förberedelse har vi skapat supportsidan för dataskydd. Denna sida är en plattform utformad för att göra det så enkelt som möjligt för våra kunder att utöva sina sex rättigheter enligt GDPR. Vänligen klicka på länken nedan för att förflyttas till supportsidan för dataskydd; alla förfrågningar på denna sida kommer att hanteras av vårt utsedda dataskyddskontor.

 • Ytterligare information om specifika produkter och tjänster

  Sekretessmeddelande för Anpassningstjänst

  Ikraftträdandedatum: 2018-05-25

  Samsung Electronics (UK) Limited (”Samsung” eller ”Vi”) och dess dotterbolag tar din integritet på största allvar. Detta Sekretessmeddelande gäller de personuppgifter som vi samlar in via Anpassningstjänsten. Det gäller inte personuppgifter som samlas in av andra appar, webbplatser eller tjänster som tillhandahålls av Samsung eller dess samarbetspartner.

  Vad är Anpassningstjänsten?

  Samsungs enheter, appar och tjänster (separat en ”Tjänst” och gemensamt ”Tjänsterna”) är utformade för att ge dig anpassade tjänster genom att ge stöd för dina önskningar och behov på ett smart och intelligent sätt. Samsungs Anpassningstjänst ger en förbättrad användarupplevelse med anpassat innehåll och rekommendationer som baseras på informationen som vi erhåller om dig och din användning av Tjänsterna. Anpassningstjänsten kan till exempel förbättra din användarupplevelse i Tjänsterna genom att erbjuda tips och information som anpassats för dig när du använder Samsungs röstigenkänningstjänst, eller genom att komma ihåg musik du ofta lyssnar på när det regnar och rekommendera den vid ett senare tillfälle. Vidare kan Anpassningstjänsten, om du anger kommandot ”Påminn mig om att köpa en flaska vatten när jag är på väg hem”, komma ihåg kommandot och påminna dig om att köpa en flaska vatten när du är på väg hem.

  Om du vill använda Anpassningstjänsten behöver du ett Samsung account. Vår Sekretesspolicy, som finns på https://account.samsung.com/membership/pp (”Samsungs Sekretesspolicy”), gäller för din användning av ditt Samsung account och Anpassningstjänsten. I detta Sekretessmeddelande finns ytterligare information om hur din personuppgifter används i anslutning till Anpassningstjänsten, och meddelandet ska läsas i kombination med Samsungs Sekretesspolicy som ger dig mer information om hur vi behandlar personuppgifter. Om det förekommer inkonsekvenser eller motstridigheter mellan villkoren i detta Sekretessmeddelande och Samsungs Sekretesspolicy ska villkoren i detta Sekretessmeddelande gälla.


  I detta Sekretessmeddelande beskriver vi vilken typ av personuppgifter som samlas in via Anpassningstjänsten, hur vi kan använda informationen, hur länge vi får behålla informationen, vilka vi får dela den med och vilka alternativ du har angående vår användning av informationen och om du vill utöva dina rättigheter. Vi beskriver även vilka åtgärder vi vidtar för att skydda personuppgifterna och informerar om hur du kan kontakta oss angående våra sekretessrutiner. Samsung är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter inom ramen för Anpassningstjänsten.


  Klicka på någon av länkarna nedan för att gå till det angivna avsnittet:

  Vad är Anpassningstjänsten?
  Information som vi erhåller
  Hur vi använder informationen vi erhåller
  Anpassade annonser och direktmarknadsföring
  Delning av information
  Internationella dataöverföringar
  Bibehållande av personuppgifter
  Hur kan jag radera information som Anpassningstjänsten samlar in?
  Vad händer om jag raderar information som samlas in av Anpassningstjänsten eller avslutar Anpassningstjänstens insamling av viss information?
  Dina alternativ (bl.a. hur du kan dra tillbaka ditt samtycke till användningen av Anpassningstjänsten)
  Dina rättigheter
  Hur vi skyddar personuppgifter
  Uppdateringar av vårt Sekretessmeddelande
  Så kontaktar du oss

  Information som vi erhåller

  Ju mer Anpassningstjänsten förstår och lär sig om dig, desto snabbare och korrektare blir det anpassade innehållet och informationen som tjänsten tillhandahåller. Anpassningstjänsten är utformad för att kunna förstå dina intressen, inställningar och din plats, och den samlar in och analyserar information om dig på olika sätt, bland annat följande:

  • Enhetsinformation. Anpassningstjänsten samlar in din enhets unika identifieringsinformation, information om inställningar (som språk och låsinställningar), statusinformation (som anslutningar till andra enheter) och annan information om dina enheter. Anpassningstjänsten kontrollerar även vilka appar som är installerade eller körs på din enhet. Vidare kan Anpassningstjänsten samla in information om hur, när och hur länge du använder enheterna som är anslutna till ditt Samsung account, inklusive din användning av Tjänsterna samt appar och tjänster från tredje part på enheterna (t.ex. en lista över apparna på dina enheter, musik som spelats upp på dina enheter, vilka webbplatser du har besökt och vad du har sökt efter).
  • Information om din musik och dina foton. Anpassningstjänsten samlar in och analyserar information som titlar, genrer och artister för musik du tidigare har spelat upp eller sparat, samt information om dina foton, t.ex. vid vilka tidpunkter och på vilka platser du har tagit dina sparade foton.
  • Data om kontakter och kommunikation. Anpassningstjänsten får åtkomst till din kontaktlista och samlar in och analyserar historik för ingående/utgående samtal och textmeddelanden i syfte att tillhandahålla dig tjänster, t.ex. avgöra vilken relation du har till andra (t.ex. familj och vänner), vilka dina viktigaste kontakter är, vem som kontaktar dig oftast och hur du helst kontaktar dem, visa information om dina viktigaste kontakter (t.ex. missade samtal), samt hitta kontakter du nämner när du använder röstigenkänning.
  • Kalenderinformation. Anpassningstjänsten får åtkomst till kalendern på din enhet och samlar in och analyserar kalenderdata för att få information om dina inställningar, registrera särskilda händelser och identifiera din plats.
  • Webbläsarhistorik. Anpassningstjänsten får åtkomst till, samlar in och analyserar webbläsarhistoriken (t.ex. webbplatser du har besökt, sökord och bokmärken) i syfte att få information om dina intressen och inställningar, kunna visa mer relevanta sökresultat och tillhandahålla den lämpligaste informationen i olika sammanhang samt tillhandahålla dig andra tjänster, enligt detta Sekretessmeddelande. Historiken över sökningar du gjort när du använt internet i hemligt läge (”inkognitoläge” eller sekretessläge) samlas inte in.
  • Platsinformation. Anpassningstjänsten får åtkomst till, samlar in och analyserar din enhets exakta plats och annan information som är kopplad till din plats regelbundet via Bluetooth- och Wi-Fi-signaler, kalenderhändelser och annan teknik och data för specifika syften, t.ex. att tillhandahålla dig platsrelaterade aviseringar eller information som du begär. Platsinställningar måste vara aktiverade på din enhet för att Anpassningstjänsten ska kunna samla in platsinformation. I vissa fall begär Anpassningstjänsten därför att du aktiverar Platsinställningar.
  • Samsung account, Min profil och data om Samsung-tjänster. Anpassningstjänsten samlar in och analyserar information som lagras i eller kopplas till ditt Samsung account (t.ex. ditt Samsung account-ID, kontaktuppgifter, namn, födelsedatum och kön) och information som registrerats i Min profil. Anpassningstjänsten samlar också in och analyserar information kopplad till din användning av Tjänsterna, t.ex. din användningshistorik för Samsung-appar, röstkommandon du gjort via röstigenkänningstjänsten, aviseringar du har ställt in i Reminder och väderdata som tillhandahålls dig.
  • Kundtjänstdata. Anpassningstjänsten får åtkomst till, samlar in och analyserar data som erhålls genom dina interaktioner med Samsungs kundtjänst, t.ex. reparationer och poster för kundinteraktioner med Kundtjänstpersonalen, din köphistorik i Samsungs butiker och information om kampanjer som du har deltagit i.
  • Information relaterad till appar och tjänster från tredje part. Genom att tillåta att Anpassningstjänsten ansluter till en app eller tjänst från tredje part kan du låta Anpassningstjänsten använda data om din användning av sådana appar och tjänster från tredje part samt tillhandahålla dig anpassade funktioner.

  Genom Anpassningstjänsten kan vi samla in personuppgifter om dina onlineaktiviteter över tid på enheter där Anpassningstjänsten är aktiverad. Vi samlar även in information som blir tillgänglig via plattformar och appar från tredje part (t.ex. plattformar för sociala medier online), genom onlinedatabaser eller -kataloger eller som vi på annat sätt är behöriga att erhålla. Informationen regleras av det eller de sekretessmeddelanden som tillhandahållits av den tredje parten vid tidpunkten för insamling. Exempel på information som vi får innefattar: ditt köp och/eller din användningsstatus (t.ex. aktiv/inaktiv) för tjänster från tredje part och hur du använder tjänster från tredje part.


  Anpassningstjänsten ger dig alternativ angående hur Anpassningstjänsten använder och analyserar vissa typer av personlig information, t.ex. din samtals- och textmeddelandehistorik, platsdata eller webbläsarhistorik.


  Hur vi använder informationen vi erhåller

  Anpassningstjänsten kombinerar och analyserar informationen som anges ovan och skickar analyserade data till Tjänsterna och tredjepartsappar som du har auktoriserat för att:

  • tillhandahålla dig anpassat innehåll och anpassad information
  • analysera metoder som kan ge dig bättre Tjänster
  • förbättra och utveckla Tjänsterna
  • visa anpassade annonser om produkter och tjänster som kan vara intressanta för dig
  • kommunicera med dig, med separat samtycke från dig, via e-post och push-meddelanden om produkter och tjänster som erbjuds av Samsung och tredje part och som är anpassade efter dina intressen.

  Samsung behandlar personuppgifter för de syften som beskrivs ovan. Samsungs lagliga grund för att behandla personuppgifter innefattar behandling som:

  • grundar sig på ditt samtycke till att använda Anpassningstjänsten
  • är nödvändig för Samsungs legitima intressen (t.ex. för att hantera vår relation med dig och förbättra Tjänsterna), och
  • grundar sig på att vi får ett separat samtycke från dig (för att kommunicera med dig angående våra produkter och tjänster och förse dig med marknadsföringsinformation).

  Anpassade annonser och direktmarknadsföring

  Anpassningstjänsten samlar in, analyserar och delar information om din användning av Tjänsterna och dina onlineaktiviteter över tid och på webbplatser och appar från tredje part, samt på olika enheter, i syfte att kunna visa dig annonser och direktmarknadsföring (gemensamt ”Annonser”) om produkter och tjänster som Samsung och tredje part erbjuder och som är anpassade efter dina intressen. Vi inhämtar ditt samtycke för behandling av dina personuppgifter i direktmarknadsföringssyfte. När du har gett ditt samtycke kan du välja bort Anpassningstjänstens användning av denna information för anpassade Annonser via menyn Sekretess > Anpassningstjänst > Hantera alla enheter i ditt Samsung account, där du slår av ”Annonsering med Anpassningstjänsten”.
  Observera att alla Annonser från Samsung kanske inte slutar visas när du inaktiverar alternativet (inklusive anpassade Annonser). Du kan fortsätta få Annonser från Samsung om du har samtyckt till att få dem från andra Tjänster. Gå till menyn Inställningar i berörd Tjänst för mer information om hur du väljer bort sådana Annonser från andra Tjänster.


  Delning av information

  Vi lämnar inte ut dina personuppgifter via Anpassningsjänsten utöver vad som beskrivs i detta Sekretessmeddelande. Vissa utvalda medlemmar i Anpassningstjänst-teamet på Samsung kan komma åt och på andra sätt behandla personuppgifter i anslutning till deras arbetsuppgifter eller avtalsskyldigheter. Vi delar dina personuppgifter med våra dotterbolag och samarbetspartner och med betrodda tjänsteleverantörer som utför Tjänster åt oss baserat på rättsligt verkställbara avtal, vilka har ingåtts för att skydda din information. Vi godkänner inte att våra tjänsteleverantörer använder eller lämnar ut informationen utöver vad som krävs för att utföra Tjänsten å våra vägnar eller för att uppfylla juridiska krav.


  Internationella dataöverföringar

  Viss personal samt vissa samarbetspartners och tredjepartsleverantörer av tjänster finns utanför EES, däribland i länder som kanske inte tillhandahåller samma nivå av dataskydd som våra kunders hemländer gör, inklusive, men inte begränsat till, Republiken Korea, USA och Indien. Samsung vidtar lämpliga åtgärder för att säkerställa att sådana mottagare är bundna av sekretess och Samsung vidtar lämpliga rutiner i enlighet med tillämplig lag, som användning av standardklausuler för dataskydd i avtal, för att se till att alla personuppgifter som överförs är skyddade och säkra. Du kan erhålla en kopia av dessa klausuler genom att kontakta oss på det sätt som beskrivs i avsnittet Så kontaktar du oss i detta Sekretessmeddelande.

  När du använder Anpassningstjänsten för att komma åt eller interagera med appar och tjänster från tredje part kan vi skicka vissa personuppgifter till leverantörerna av sådana appar och tjänster från tredje part för att tillhandahålla dig Tjänsten du begär. Sådana tredje parter kan också samla in vissa personuppgifter direkt från dina enheter via Anpassningstjänsten. Samsung ansvarar inte för sekretess- eller säkerhetsrutinerna hos dessa tredjepartsleverantörer. Sekretess- och säkerhetsrutinerna hos de relevanta leverantörerna, inklusive detaljer om informationen som de får av oss eller samlar in om dig, lyder under dessa parters sekretessmeddelanden, och vi rekommenderar starkt att du läser dem.

  Samsung, våra dotterbolag och filialer och våra tredjepartsleverantörer av tjänster kan också lämna ut information om dig (1) om det krävs att vi gör det enligt lag eller rättsligt förfarande (t.ex. ett domstolsbeslut eller en stämning), (2) som svar på förfrågningar från myndigheter, t.ex. brottsbekämpande myndigheter, (3) för att fastställa, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter, (4) när vi anser att det är nödvändigt eller lämpligt att lämna ut information för att förhindra fysisk eller annan skada eller ekonomisk förlust, (5) i samband med en undersökning angående misstänkt eller faktiskt olaglig aktivitet, (6) om vi säljer eller överlåter hela eller delar av vår verksamhet eller våra tillgångar (inklusive i händelse av sammanslagning, förvärv, försäljning, överlåtelse, omorganisation, upplösning eller likvidation) eller (7) på annat sätt med ditt separata medgivande.


  Bibehållande av personuppgifter

  Vi vidtar rimliga åtgärder för att säkerställa att informationen om dig endast sparas utifrån följande resonemang:

  • åtminstone så länge som informationen används för att tillhandahålla dig Tjänsten,
  • den tid som krävs enligt gällande lagstiftning, ett avtal eller vad som krävs med hänsyn till våra lagstadgade förpliktelser, eller
  • endast så länge det är nödvändigt för det ändamål för vilket de samlades in, behandlas eller längre om så krävs enligt avtal, enligt gällande lagstiftning eller för statistiska ändamål, med förbehåll för lämpliga skyddsåtgärder.


  Hur kan jag radera information som Anpassningstjänsten samlar in?

  Information som samlas in och analyseras av Anpassningstjänsten raderas när du har raderat ditt Samsung account. Du kan när som helst också begära att data som har samlats in och analyserats av Anpassningstjänsten raderas, även innan du raderar ditt Samsung account, via menyn Sekretessinställningar i ditt Samsung account. Observera att det i vissa fall kan ta omkring 48 timmar innan informationen som sparats på våra servrar raderas helt.


  Vad händer om jag raderar information som samlas in av Anpassningstjänsten eller avslutar Anpassningstjänstens insamling av viss information?

  Om du raderar information som samlats in kan korrektheten och/eller kvaliteten på det anpassade innehållet som Anpassningstjänsten levererar till dig minska. Vidare kan vissa anpassningsfunktioner kräva åtkomst till information som du har raderat eller som du nekat Anpassningstjänsten åtkomst till, och det kanske endast är möjligt att använda dessa funktioner genom att ge Anpassningstjänsten tillstånd att samla in och använda den berörda informationen igen.


  Hur vi skyddar personlig information

  Vi upprätthåller lämpliga administrativa, tekniska och fysiska säkerhetsåtgärder som är utformade för att skydda personuppgifter som vi erhåller genom Tjänsterna mot oavsiktlig, olaglig eller obehörig förstörelse, störning, förlust, förändring, åtkomst, utlämning eller användning. Samsung upprätthåller även rimliga rutiner för att säkerställa att sådan data är pålitlig och kan användas på avsett sätt, samt är korrekt, fullständig och aktuell.


  Dina alternativ (bl.a. hur du kan dra tillbaka ditt samtycke till användningen av Anpassningstjänsten)

  Samsung respekterar valen du gör och strävar efter att ge dig många olika sätt att kontrollera din information. Du kan när som helst inaktivera Anpassningstjänsten via alternativet ”Anpassningstjänst” i menyn Inställningar i ditt Samsung account. Då slutar Samsung att tillhandahålla dig anpassat innehåll och anpassad information och Anpassningstjänsten slutar samla in, kombinera och analysera din information. Om du dessutom ändrar inställningarna som beskrivs i avsnittet ”Anpassade annonser och direktmarknadsföring” ovan kommer information som samlas in och analyseras av Anpassningstjänsten inte längre att användas i annonseringssyfte.
  Därutöver kan du ange vilka informationskategorier som Anpassningstjänsten kan samla in och analysera samt vilket stöd Anpassningstjänsten ska ha för vissa Tjänster. Om information redan har samlats in, kombinerats och analyserats av Anpassningstjänsten påverkas dock inte denna information av senare val, och om du inaktiverar Anpassningstjänsten raderas inte information som Anpassningstjänsten redan har samlat in, kombinerat och analyserat. Även om du inaktiverar Anpassningstjänsten kan du använda standardfunktionerna som varje Tjänst tillhandahåller. Du kan välja flera olika alternativ enligt vad som anges nedan:


  • Så här ändrar du inställningarna för Anpassningstjänsten på varje enhet som registrerats i ditt Samsung account:
   - Smartphone/surfplatta: Inställningar > Moln och konton > Konton > Samsung account > Sekretess > Anpassningstjänst
   - Kroppsburna enheter: Inställningar > Konto > Anpassningstjänst
  • Så här ändrar du inställningarna för Anpassningstjänsten på alla enheter som registrerats i ditt Samsung account:
   - Webbplatsen: https://account.samsung.com > Inställningar för personlig information
   - Smartphone/surfplatta: Inställningar > Moln och konton > Konton > Samsung account > Sekretess > Anpassningstjänst > Hantera alla enheter

  De specifika inställningarna som anges ovan kan ändras när enheter uppdateras eller nya enhetsmodeller med stöd för Anpassningstjänsten lanseras. Observera även att din anpassade användarupplevelse kan förändras om du inaktiverar Anpassningstjänsten.

  Dina rättigheter

  Du har rätt att begära detaljerad information om vår behandling av dina personuppgifter och begära att vi korrigerar felaktigheter i informationen, att motsätta dig behandlingen eller begära att den begränsas, att begära åtkomst till informationen eller att den raderas eller överförs. Om din begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig, t.ex. för att förfrågan sker orimligt ofta har vi rätt att neka din begäran. Vidare har vi rätt att neka en begäran om att få tillgång till information om vi enligt lag eller dylikt inte får dela informationen med dig . Om du vill göra en begäran om att få tillgång till dina personuppgifter, vänligen besök vår supportsida för dataskydd. Du kan också radera och/eller hämta (data från de 30 senaste dagarna) din information på smartphones/surfplattor: Inställningar > Moln och konton > Konton > Samsung account > Sekretess > Anpassningstjänst. Detta gäller andra data än Kundtjänstdata.
  Om du begär att din personliga information ska raderas bekräftar du att du inte kan få åtkomst till eller använda Affärstjänsterna och att resterande personlig information kan ligga kvar i Samsungs register och arkiv under en viss tid , i enlighet med gällande lagstiftning. Samsung kommer dock inte att använda den informationen för kommersiella ändamål. Du är införstådd med att Samsung trots din begäran om radering förbehåller sig rätten att behålla din personliga information, eller en relevant del av den, enligt vår policy för datalagring och gällande lagstiftning, om Samsung har avbrutit, begränsat eller upphävt din tillgång till webbplatsen för brott mot Samsungs Användarvillkor, när så behövs för att skydda Samsungs rättigheter, egendom eller säkerhet, eller någon av våra respektive dotterbolags, affärspartners, anställdas eller kunders rättigheter, egendom eller säkerhet.


  Hur vi skyddar personlig information

  Vi upprätthåller lämpliga administrativa, tekniska och fysiska säkerhetsåtgärder som är utformade för att skydda personuppgifter som vi erhåller genom Tjänsterna mot oavsiktlig, olaglig eller obehörig förstörelse, störning, förlust, förändring, åtkomst, utlämning eller användning. Samsung upprätthåller även rimliga rutiner för att säkerställa att sådan data är pålitlig och kan användas på avsett sätt, samt är korrekt, fullständig och aktuell.


  Uppdateringar av vårt Sekretessmeddelande

  Detta Sekretessmeddelande kan uppdateras från tid till annan för att återspegla ändringar i våra rutiner gällande personuppgifter i förhållande till Tjänsterna eller förändringar av tillämplig lag. Vi publicerar ett meddelande på vår webbplats och/eller din enhet för att i förväg meddela dig om väsentliga ändringar i Sekretessmeddelandet, och anger högst upp i meddelandet när det uppdaterades senast.


  Så kontaktar du oss

  Om du har specifika frågor kan du kontakta oss (Personuppgiftsansvarig för EU) på:
  European Data Protection Officer
  Samsung Electronics (UK) Limited
  Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey KT16 0PS

  Du kan också kontakta oss på vår supportsida för dataskydd.
  Du kan skicka in ett klagomål till en tillsynsmyndighet om du anser att vår behandling av dina personuppgifter bryter mot tillämplig lag.
  SAMSUNGS GLOBALA SEKRETESSPOLICY – TILLÄGG FÖR SMART TV

  I Samsungs Smart TV-tjänster ingår en rad funktioner som ger dig utökat videoinnehåll, anpassade TV-upplevelser, filmer, anslutningar till sociala nätverkstjänster och möjligheten att styra och interagera med din Smart TV via röstkommandon. Vi samlar in, delar och lagrar information via din Smart TV och enheter som är anslutna till din Smart TV på de sätt som beskrivs i Samsungs globala sekretesspolicy. Detta tillägg innehåller ytterligare information avseende sekretesspraxis för några av Smart TV-funktionerna.

  Din Smart TV är utformad så att du enkelt kan hitta och få tillgång till videoprogrammering och annat innehåll. Du får till exempel information om direktsända TV-program som sänds via din kabel- eller satellitleverantör samt information om video på begäran från utomstående innehållsleverantörer via sökbara guider som visas på din Smart TV.
  För direktsänd TV fastställer vi vilket innehåll som är tillgängligt för dig delvis utifrån ditt postnummer. Dessutom hjälper din Smart TV dig att hitta och uppleva annat relevant Smart TV-innehåll genom att markera program och innehåll som troligen intresserar dig eller föreslår ytterligare tjänster som kan förbättra din tittarupplevelse. Vi baserar dessa rekommendationer och ytterligare tjänster på:

  • Information om innehåll som du har tittat på, hämtat eller strömmat via Samsung-program på din Smart TV eller andra enheter (läs mer om information om TV-visning i avsnittet "Visningsinformationstjänster" nedan)
  • Information om vilka program du har använt på din Smart TV
  • Information om hur och när du har klickat på ”Gillar”, ”Ogillar”, ”Titta på nu” och andra knappar på din Smart TV
  • Vilka söktermer du angett i sökfunktionerna i Smart TV, till exempel om du har sökt efter visst videoinnehåll
  • Annan användar- och enhetsinformation som avser din Smart TV, exempelvis, men inte begränsat till, IP-adress, loggdata, information som identifierar din maskinvaru- eller programvarukonfiguration, webbläsarinformation samt information om vilka sidor du besökt.


  Visningsinformationstjänster

  I syfte att erbjuda dig anpassade och personliga Smart TV-upplevelser använder några av våra funktioner och tjänster din TV-visningshistorik och din Smart TV-användningsinformation.
  I din TV-historik ingår information om de nätverk, kanaler och webbsidor som du har besökt och de program som du har tittat på på din Smart TV, samt hur länge du har tittat på dem.
  Vi kan använda automatisk innehållsigenkänning (ACR) och annan teknik för att samla in den här informationen. Din Smart TV överför videofragment eller TV-inställningsinformation för att fastställa vilka program du tittat på.
  Du kan ändra dina sekretessinställningar när som helst via inställningsmenyn där du kan välja att inaktivera en funktion eller tjänst så att din TV-visningshistorik inte längre samlas in från just den funktionen eller tjänsten.
  När du använder tjänsterna kommer det att innebära överföring, lagring och bearbetning av din information utanför det land du bor i enlighet med denna sekretesspolicy. Dessutom innebär ditt användande av tjänsterna att din information överförs till samt lagras och bearbetas i andra länder i EES, USA och Kanada. Observera att gällande dataskyddslagstiftning och andra lagar i de länder utanför EES som din information kan överföras till, i vissa fall kan vara mindre omfattande än lagstiftningen i ditt land. Vi kommer att vidta lämpliga åtgärder i enlighet med tillämplig lagstiftning för att säkerställa att dina personuppgifter förblir skyddade. Sådan åtgärder innebär även användning av standardklausuler för att skydda informationsöverföring utanför EES. För mer information eller för att erhålla en kopia av gällande avtal, vänligen kontakta oss genom att besöka vår supportsida för dataskydd.
  Kom ihåg att ditt sekretessval kan påverka tillgängligheten av eller kvaliteten på den specifika visningsinformationsbaserade tjänsten.


  Tjänster för intressebaserad reklam

  IBA-tjänsten (Tjänster för intressebaserad reklam) är utformad för att göra det möjligt att erhålla och visa användbara, interaktiva och intressebaserade annonser om produkter och tjänster från Samsung och tredje part på din Samsung Smart TV eller på olika plattformar eller enheter från Samsung och tredje part, inklusive linjär reklam på webben, mobila enheter och surfplattor.

  För att göra annonserna på dina enheter mer relevanta för dig använder sig IBA-tjänsten av din TV-historik (bland annat information om de nätverk, kanaler och webbsidor som du har besökt och de program som du har sett på din Samsung Smart TV, samt hur länge du har tittat på dem), användarinformation för Samsung Smart TV och andra statistiska data som erhållits från tillförlitliga tredjepartskällor. Vi kan använda automatisk igenkänning av innehåll (ACR) och andra tekniker för att samla in din TV-historik.

  Utifrån informationen ovan skapar vi grupper av Samsung Smart TV-apparater med liknande intressen, och använder dessa grupper för IBA-tjänsten. Informationen ovan används för att fastställa till vilka grupper som din Samsung Smart TV tillhör, och på så sätt vilka annonser som visas på dina enheter.

  Du kan när som helst inaktivera IBA-tjänsten via inställningsmenyn på din Samsung Smart TV.

  Observera att sekretessinställningen för IBA-tjänsten inte påverkar annan reklam och marknadsföring som du tar emot och som inte baseras på din TV-historik eller Samsung Smart TV-användningsinformation. Sådan typ av reklam och marknadsföring baseras på annan information, såsom allmän geografisk plats och annan uppskattad eller antydd information. Den kan vara mindre relevant för dig eftersom den inte baseras på dina intressen.

  Ytterligare information om IBA-tjänsten finns i IBA-tjänstens sekretessmeddelande längst ned i det här tillägget.


  PSID

  Visningshistorik och användningsinformation som samlats in för din Smart TV i syfte att erbjuda intressebaserad reklam kopplas till en slumpmässig, icke-beständig och återställningsbar enhetsidentifierare som kallas ID för personliga tjänster eller "PSID".
  Du kan återställa din PSID när som helst via menyn Inställningar på din Smart TV och när du återställer den bortkopplas all användningsinformation på din Smart TV och din Smart TVs visningshistorik avseende intressebaserad reklam från föregående PSID. Kom ihåg att om du återställer din PSID kan kvaliteten på anpassad och intressebaserad reklam inte finjusteras.


  Röstigenkänning

  Du kan styra din Smart TV och använda många av dess funktioner med röstkommandon.
  När du aktiverar röstigenkänning kan du interagera med din Smart TV med rösten. En förutsättning för Röstigenkänning är att dina röstkommandon (samt information om din enhet och enhetsidentifierare) överförs till oss, vi konverterar sedan dina röstkommandon till text så att vi kan erbjuda dig de olika funktionerna i röstigenkänningen. Dessutom kan Samsung samla in röstkommandon och tillhörande texter i syfte att utvärdera och förbättra funktionerna. Samsung samlar endast in dina röstkommandon när du ställer en specifik sökfråga till Smart TV:n genom att klicka på aktiveringsknappen på fjärrkontrollen eller på skärmen och sedan tala i fjärrkontrollens mikrofon.
  Om du inte aktiverar Röstigenkänning kan du inte använda funktionerna för röstigenkänning.
  Du kan inaktivera röstigenkänningens datainsamling när som helst via menyn Inställningar. Detta medför dock att du inte kan använda vissa röstigenkänningsfunktioner.

  Ytterligare information om röstigenkänning finns i röstigenkänningstjänstens sekretessmeddelande längst ned i det här tillägget.


  Tredje part

  Observera att när du ser på en video eller öppnar program eller innehåll som tillhandahålls av tredje part kan den leverantören samla in eller ta emot information om din Smart TV (t.ex. IP-adress och enhetsidentifierare), begärda transaktioner (t.ex. när du vill köpa eller hyra en video) och om din användning av programmet eller tjänsten. Samsung ansvarar inte för dessa leverantörers sekretess eller säkerhetspraxis. Var försiktig och läs igenom sekretesspolicyn som gäller för tredje parts webbplatser och tjänster du använder.


  Landspecifika funktioner

  Observera att en eller flera av de funktioner som beskrivs i det här tillägget för denna Smart TV kanske inte finns tillgängliga där du bor.

  Sekretessmeddelande för röstigenkänning

  Gäller från: 25 maj 2018

  Samsung Electronics UK Limited ("Samsung" eller "Vi") och dess samarbetspartner respekterar din integritet. Detta sekretessmeddelande gäller de personuppgifter som vi samlar in via Röstigenkännings-tjänsten ("Röstjänst").

  Rösttjänsten är en tjänst med funktioner som gör att användare kan hitta till och titta på innehåll och hantera dess Samsung-produkter genom att enbart använda sin röst. Funktionerna innefattar användning av naturligt språk för att söka efter innehåll och styra Samsung Smart TV, internet, väder och andra tjänster som användare förväntar sig från sin Samsung Smart TV.

  Beroende på vilket språk du valt kan du använda den förbättrade funktionen Bixby för röstigenkänning. När Bixby är aktiverad kan du bekräfta det med hjälp av ikoner, banners eller andra markeringar på skärmen på Samsung Smart TV.

  Sekretessmeddelandet ger ytterligare och mer specifik information om hur dina personuppgifter används i samband med Rösttjänsten och ska läsas tillsammans med Samsungs globala sekretesspolicy, som också gäller för ditt erhållande av Rösttjänsten och som finns på https://account.samsung.com/membership/pp.

  I detta Sekretessmeddelande beskriver vi vilka typer av information som samlas in via Rösttjänsten, hur vi kan använda informationen, hur länge vi får behålla informationen, vilka vi får dela den med och vilka alternativ du har angående vår användning av informationen och om du vill utöva dina rättigheter. Vi beskriver även vilka åtgärder vi vidtar för att skydda informationen och informerar om hur du kan kontakta oss angående våra sekretessrutiner. Samsung är registreringsansvarig för behandlingen av personuppgifter.

  Information vi erhåller

  Genom Rösttjänsten kan vi erhålla information om dig på olika sätt. Vi erhåller flera typer av personlig information, bland annat följande:

  • Samsung accountinformation (valfritt). När du loggar in på ditt Samsung account på din Smart TV kan vi komma att samla in information som är kopplad till det Samsung account du använde för åtkomst till Rösttjänsten, som namn, e-postadress och ditt Samsung account-ID.
  • Interaktion med Rösttjänsten. Vi kan komma att samla in information som du utbyter med Rösttjänsten när du interagerar med Tjänsterna, däribland inspelningar av dina röstkommandon (t.ex. frågor, begäranden och instruktioner), dina bilder och annan inmatning, samt informationen du får från Tjänsterna (t.ex. svar och innehåll). Vi kan även erhålla annan information som är kopplad till din användning av Rösttjänsten däribland information (t.ex. information kopplad till apparna du använder, webbplatserna du besöker, bilder, musik, kalenderhändelser, bokmärken samt innehåll och data från andra appar, webbplatser och tjänster från Samsung och tredje part) som vi får via appar och tjänster från Samsung och tredje part som Rösttjänsten bereder sig åtkomst till eller använder för att kunna tillhandahålla dig tjänsterna (t.ex. musikströmning och väder).
  • Platsdata. Vi kan komma att ta emot din enhets platsdata och annan information som är förknippad med din plats genom postkodsuppgifter som lagrats på TV:n, vilken kan hämtas från din IP-adress eller om du matar in det för särskilda anledningar, som för att ta del av Tjänsterna.
  • Enhets- och appinformation. Vi kan komma att samla in information automatiskt om dina enheter där Rösttjänsten är aktiverad, t.ex. enhetsmodeller, operativsystemsversioner, konfigurationer och inställningar på enheterna, IP-adresser samt enhetsidentifierare och andra unika identifierare. Vidare kan vi erhålla information om hur, när och hur länge du använder dina enheter där Rösttjänsten är aktiverad, inklusive din användning av Rösttjänsten samt appar och tjänster från Samsung och tredje part på enheterna (t.ex. en lista över apparna på dina enheter, musik som spelats upp på dina enheter, vilka webbplatser du besöker och vad du söker efter).

  Samsungs servrar kan komma att ta emot information när du interagerar med Rösttjänsten, till exempel information om hur du interagerar med Rösttjänsten, din plats och vilka enheter du använder för att komma åt Rösttjänsten.

  Så här använder vi informationen vi erhåller

  Vi kan komma att använda informationen som vi erhåller via Rösttjänsten för att:

  • tillhandahålla dig Tjänsterna, t.ex. att svara på begäranden, frågor och instruktioner du skickar via Rösttjänsten
  • identifiera och autentisera dig så att du kan använda vissa Rösttjänster;
  • förbättra och anpassa din upplevelse av Rösttjänsten, t.ex. tillhandahålla innehåll och svar som är anpassade efter våra användare och hur de interagerar med Rösttjänsten;
  • med separat samtycke från dig: kommunicera med dig om våra produkter och tjänster och tillhandahålla dig aviseringar, innehåll, larm, erbjudanden, kampanjer, marknadsföringsinformation, meddelanden och annonser;
  • svara på dina begäranden och frågor;
  • driva, utvärdera och förbättra vår verksamhet (bland annat utveckla nya produkter, förbättra våra produkter och tjänster, hantera vår kommunikation, analysera våra produkter, vår kundbas och våra tjänster, genomföra marknadsundersökningar, analysera data och genomföra redovisning, granskning och andra interna funktioner);
  • låta dig interagera med och använda vissa appar och tjänster från tredje part
  • skydda mot, identifiera och förhindra bedrägeri och annan kriminell aktivitet, anspråk och annat ansvar
  • efterleva och upprätthålla gällande lagkrav, relevanta branschstandarder och våra policyer, inklusive detta sekretessmeddelande och sekretesspolicyn för Samsung account.

  Genom Rösttjänsten kan vi komma att samla in personlig information om dina onlineaktiviteter över tid på enheter där Rösttjänsten är aktiverad och i appar, webbplatser och andra tjänster från tredje part. Vi kan använda analystjänster från tredje part i våra Tjänster. Leverantörerna som administrerar dessa analystjänster hjälper oss att analysera din användning av Tjänsterna och förbättra våra Tjänster. Informationen vi erhåller kan lämnas ut till eller samlas in direkt av dessa leverantörer och annan relevant tredje part som använder informationen i syfte att t.ex. utvärdera användningen av Tjänsterna, bidra till att tillhandahålla Tjänsterna och felsöka tekniska problem.

  Samsung hanterar personuppgifter för ovan nämda syften. Samsungs lagliga grund till att behandla personuppgifter inkluderar behandling som är: nödvändig för att avtalet mellan dig och Samsung ska kunna uppfyllas (t.ex. att tillhandahålla dig Tjänsterna samt att identifiera och autentisera dig så att du kan använda vissa Tjänster), nödvändig för att följa juridiska krav (t.ex. att följa tillämpliga redovisningsregler och tillhandahålla obligatoriska upplysningar till brottsbekämpande myndighet), nödvändig för Samsungs legitima intressen (t.ex. att hantera vår relation till dig och förbättra Tjänsterna) och baseras på våra kunders samtycke (t.ex. kommunicera med dig om våra produkter och tjänster och tillhandahålla dig marknadsföringsinformation), vilket när det har getts kan dras tillbaka när som helst genom att kontakta oss enligt avsnittet Kontakta oss i detta Sekretessmeddelande, utan att påverka lagligheten i den samtyckesbaserade bearbetningen som skedde innan samtycket drogs tillbaka.

  Det krävs att du tillhandahåller oss personliga data för bearbetning enligt vad som beskrivs ovan för att kunna ingå kontraktet. Om du inte tillhandahåller oss med personuppgifter kan vi inte tillhandahålla dig alla funktioner som är tillgängliga via Rösttjänsten.

  Delning av information

  Vi lämnar inte ut personlig information om dig via Rösttjänsten utöver vad som beskrivs i detta Sekretessmeddelande. Ett begränsat antal medlemmar ur teamet för Rösttjänsten hos Samsung har åtkomst till och kan på annat sätt behandla personuppgifter i samband med deras arbetsuppgifter eller avtalsmässiga skyldigheter. Vi kan lämna ut dina personuppgifter till våra dotterbolag och samarbetspartner samt till tjänsteleverantörer som utför tjänster åt oss. Vi godkänner inte att våra tjänsteleverantörer använder eller lämnar ut informationen utöver vad som krävs för att utföra tjänster å våra vägnar eller för att följa rättsliga krav.

  När du använder Rösttjänsten för att komma åt eller interagera med appar och tjänster från tredje part kan vi skicka viss personlig information till leverantörerna av sådana appar och tjänster från tredje part för att tillhandahålla dig tjänsterna du begär. Exempel på sådan information kan innefatta röstkommandona du använder för att styra apparna och tjänsterna, din plats och annan platsdata samt annan data som bidrar till att förmedla tjänsterna du begär. Sådana tredje parter kan också samla in viss personlig information direkt från dina enheter via Rösttjänsten. Samsung ansvarar inte för sekretess- eller säkerhetsrutinerna hos dessa tredjepartsleverantörer. Sekretess- och säkerhetsrutinerna hos de relevanta leverantörerna, inklusive detaljer om informationen som de får av oss eller samlar in om dig, lyder under dessa parters sekretessmeddelanden, och vi rekommenderar starkt att du läser dem.

  Samsung, våra dotterbolag, samarbetspartner och tredjepartsleverantörer av tjänster kan även lämna ut information om dig (1) om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller en rättslig process (såsom ett domstolsbeslut eller en stämning); (2) som svar på begäran från myndigheter, såsom brottsbekämpande organ; (3) för att fastställa, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter; (4) när vi anser att yppandet är nödvändigt eller lämpligt för att förhindra fysisk skada eller annan skada eller ekonomisk förlust; (5) i samband med en utredning av misstänkt eller faktiskt brottslig aktivitet; (6) i händelse av att vi säljer eller överför hela eller delar av vår verksamhet eller våra tillgångar (till exempel i händelse av fusion, uppköp, omorganisation, upplösning eller likvidation); eller (7) om du ger ditt godkännande till det.

  INTERNATIONELL ÖVERFÖRING AV DATA

  När du använder tjänsterna kommer det att innebära överföring, lagring och bearbetning av din information utanför det land där du bor i enlighet med denna sekretesspolicy. Dessutom innebär ditt användande av tjänsterna att din information överförs till samt lagras och bearbetas i andra länder i EES och USA. Observera att gällande dataskyddslagstiftning och andra lagar i de länder utanför EES som din information kan överföras till, i vissa fall kan vara mindre omfattande än lagstiftningen i ditt land. Vi kommer att vidta lämpliga åtgärder i enlighet med tillämplig lagstiftning för att säkerställa att dina personuppgifter förblir skyddade. Sådan åtgärder innebär även användning av standardklausuler används för att skydda informationsöverföring utanför EES. För mer information eller för att erhålla en kopia av gällande avtal, vänligen kontakta oss genom att besöka vår supportsida för dataskydd.

  DATALAGRING

  Vi kommer inte behålla dina personuppgifter längre än nödvändigt för det syfte som informationen samlades in. Det innebär att informationen kommer att förstöras eller raderas i våra system när den inte behövs längre.
  Vi kommer att vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att informationen vi hanterar om dig hanteras baserad på följande resonemang:
  1. åtminstone den tid informationen används för att tillhandahålla en tjänst;
  2. som krävs enligt lag, kontrakt eller lagstadgade skyldigheter, eller
  3. endast så länge det är nödvändigt för det ändamål för vilket de samlades in och bearbetas eller längre om så krävs enligt kontrakt, enligt gällande lagstiftning eller för statistiska ändamål, med förbehåll för lämpliga skyddsåtgärder.

  Dina val

  Du kan inaktivera Rösttjänsten när du vill genom inställningsmenyn. Dock kan detta förhindra användningen av Rösttjänsten.

  Vi erbjuder dig också att göra vissa val kopplat till den personliga information vi erhåller om dig. Du kan uppdatera dina inställningar, begränsa vilka meddelanden du får av oss eller skicka in en begäran genom att kontakta oss enligt vad som anges i avsnittet Kontakta oss i detta Sekretessmeddelande.

  Dina rättigheter

  Du har rätt att begära detaljerad information om vår behandling av dina personuppgifter och begära att vi korrigerar felaktigheter i informationen, att motsätta dig behandlingen eller begära att den begränsas, att begära åtkomst till informationen eller att den raderas eller överförs. Om din begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig, t.ex. för att förfrågan sker orimligt ofta har vi rätt att neka din begäran. Vidare har vi rätt att neka en begäran om att få tillgång till information om vi enligt lag eller dylikt inte får dela informationen med dig . Om du vill göra en begäran om att få tillgång till dina personuppgifter, vänligen besök vår supportsida för dataskydd. Du kan också radera och/eller hämta (data från de 30 senaste dagarna) din information på smartphones/surfplattor: Inställningar > Moln och konton > Konton > Samsung account > Sekretess > Anpassningstjänst. Detta gäller andra data än Kundtjänstdata.
  Om du begär borttagning av personlig information godkänner du att du inte kommer ha åtkomst till eller kunna använda tjänster och att övrig personlig information kan finnas kvar i Samsungs register och arkiv under en viss tid , i enlighet med tillämplig lagstiftning, men Samsung kommer inte att använda den informationen för kommersiella ändamål. Du förstår att, oavsett din begäran om borttagning, förbehåller sig Samsung rätten att behålla dina personuppgifter eller en relevant del av den i enlighet med nedanstående avsnitt om "Datalagring" och tillämplig lagstiftning. Samsung kan upphäva, begränsa eller avsluta din åtkomst till webbplatsen med anledning av att du brutit mot Samsungs Användarvillkor, när det är nödvändigt att skydda Samsungs eller något av våra dotterbolags, affärspartners, anställdas eller kunders rättigheter.

  Så här skyddar vi dina personuppgifter

  Vi upprätthåller administrativa, tekniska och fysiska säkerhetsåtgärder som är utformade för att skydda de personuppgifter som vi erhåller genom IBA-tjänsten mot oavsiktlig, olaglig eller ej auktoriserad förstörelse, störning, förlust, förändring, åtkomst, utlämning eller användning. Samsung vidtar även rimliga åtgärder för att säkerställa att sådana data är tillförlitlig för dess avsedda användning och att den är korrekt, fullständig och aktuell.

  Uppdateringar av vårt sekretessmeddelande

  Detta sekretessmeddelande kan uppdateras då och då för att återspegla förändringar i våra rutiner för personuppgifter som rör IBA-tjänsten eller förändringar av tillämplig lag. Vi lägger upp ett meddelande på vår webbplats och/eller din enhet för att meddela dig om väsentliga ändringar i sekretessmeddelandet, och anger högst upp i meddelandet när det uppdaterades senast.

  Kontakta oss

  Om du har frågor kan du kontakta oss (personuppgiftsansvarig för EU) på:
  European Data Protection Officer
  Samsung Electronics (UK) Limited
  Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey KT16 0PS
  Om du vill kontakta oss för att utöva dina rättigheter, vänligen besök vår supportsida för dataskydd.

  Du kan skicka in ett klagomål till relevant myndighet om du anser att vår bearbetning av dina personuppgifter bryter mot tillämplig lag. Kontaktinformation till alla EU-myndigheter hittar du här (http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080).

  Sekretessmeddelande om intressebaserad annonstjänst

  Gäller från: 25 maj 2018

  Samsung Electronics UK Limited ("Samsung" eller "Vi") och dess samarbetspartner respekterar din integritet. Detta sekretessmeddelande gäller de personuppgifter som vi samlar in via de intressebaserade annonstjänsterna ("IBA-tjänsten").

  Sekretessmeddelandet ger ytterligare och mer specifik information om hur dina personuppgifter används i samband med IBA-tjänsten och ska läsas tillsammans med Samsungs globala sekretesspolicy, som också gäller för ditt erhållande av IBA-tjänsten och som finns på https://account.samsung.com/membership/pp.

  I detta sekretessmeddelande beskriver vi de typer av information som används via intressebaserade annonser, hur vi använder informationen, hur länge vi lagrar den, vem/vilka vi lämnar ut den till, vilka valmöjligheter du har när det gäller vår användning av informationen samt hur du utöver dina rättigheter. Vi beskriver även vilka åtgärder vi vidtar för att skydda informationen och informerar om hur du kan kontakta oss angående våra sekretessrutiner. Samsung är registreringsansvarig för behandlingen av personuppgifter.


  Vad är IBA-tjänsten?

  IBA-tjänsten är utformad för att göra det möjligt att erhålla och visa användbara, interaktiva och intressebaserade annonser om produkter och tjänster från Samsung och tredje parter på din Samsung Smart TV eller på olika plattformar eller enheter från Samsung och tredje part, inklusive linjär reklam på webben, mobila enheter och surfplattor.

  För att göra annonserna på dina enheter mer relevanta för dig använder sig IBA-tjänsten av din TV-historik (bland annat information om de nätverk, kanaler och webbsidor som du har besökt och de program som du har sett på din Samsung Smart TV, samt hur länge du har tittat på dem), användarinformation för Samsung Smart TV och andra statistiska data som erhållits från tillförlitliga tredjepartskällor. Vi kan använda automatisk igenkänning av innehåll (ACR) och andra tekniker för att samla in din TV-historik.

  Utifrån informationen ovan skapar vi grupper av Samsung Smart TV-apparater med liknande intressen, och använder dessa grupper för IBA-tjänsten. Informationen ovan används för att fastställa till vilka grupper som din Samsung Smart TV tillhör, och på så sätt vilka annonser som visas på dina enheter.


  PSID

  Information om din enhetsanvändning som samlas in i syfte att tillhandahålla IBA-tjänsten kopplas till en slumpmässig, icke-beständig och återställningsbar enhetsidentifierare som heter PSID. Du kan återställa din PSID enligt anvisningarna i avsnittet Dina val i detta sekretessmeddelande.


  Information vi erhåller

  Genom IBA-tjänsten erhåller vi på olika sätt information om dina enheter. De typer av information som vi erhåller är bland annat:

  • Enhetsinformation. Vi samlar till exempel in information som enhetsmodell, operativsystemversion, enhetskonfigurationer och -inställningar, IP-adress, enhetsidentifierare och andra identifierare.
  • Enhetsanvändning och logginformation. Vi samlar in information om hur, när och hur länge du använder dina enheter, inklusive hur du interagerar med IBA-tjänsten och appar och tjänster från Samsung och tredje part på enheterna (till exempel en lista över apparna på dina enheter).
  • Visningsinformation. Vi samlar in din TV-historik. I din TV-historik ingår information om de nätverk, kanaler och webbsidor som du har besökt och de program som du har sett på din Samsung Smart TV, samt hur länge du har tittat på dem. Vi kan använda ACR och andra tekniker för att samla in den här TV-historiken.
  • Statistisk information. Vi kan använda statistisk information om dig och dina enheter, såsom allmän geografisk plats och uppskattad åldersgrupp. Vi erhåller denna statistiska information från kommersiellt tillgängliga källor (såsom är lovligt enligt lag), såsom tredjepartsleverantörer av tjänster. Vi arbetar tillsammans med tredjepartsleverantörer av tjänster som garanterar att denna information har erhållits i enlighet med gällande lagstiftning och får lämnas ut till oss för användning och yppande.

  Samsungs servrar tar emot information när du interagerar med IBA-tjänsten, till exempel information om hur du interagerar med IBA-tjänsten, var du befinner dig och vilka enheter du använder för att erhålla IBA-tjänsten.


  Så här använder vi informationen vi erhåller

  Vi använder informationen som vi erhåller via IBA-tjänsten för att:

  • tillhandahålla IBA-tjänsten åt dig;
  • förbättra och anpassa din upplevelse av IBA-tjänsten;
  • med ett separat godkännande av dig, kommunicera med dig via e-post och pushnotiser om produkter och tjänster från Samsung och tredje parter, meddelanden som är skräddarsydda utifrån dina intressen;
  • svara på dina begäranden och frågor;
  • driva, utvärdera och förbättra vår verksamhet (bland annat utveckla nya produkter, förbättra våra produkter och tjänster, hantera vår kommunikation, analysera våra produkter, vår kundbas och våra tjänster, genomföra marknadsundersökningar, analysera data och genomföra redovisning, granskning och andra interna funktioner);
  • skydda mot, identifiera och förhindra bedrägeri och annan kriminell aktivitet, anspråk och annat ansvar
  • efterleva och upprätthålla gällande lagkrav, relevanta branschstandarder och våra policyer, inklusive detta sekretessmeddelande och sekretesspolicyn för Samsung account.

  Samsung hanterar personuppgifter i ovan nämna syften. Samsungs lagliga grund till att behandla personuppgifter inkluderar behandling som är: nödvändig för att fullgöra avtalet mellan dig och Samsung (till exempel för att tillhandahålla IBA-tjänsten åt dig och kunna identifiera och autentisera dig); nödvändig för att efterleva rättsliga krav (till exempel för att efterleva gällande redovisningsregler och lämna ut information till brottsbekämpande organ när så erfordras); nödvändig för Samsungs legitima intressen (till exempel för att vårda vår relation till dig och förbättra IBA-tjänsten); baserad på kundernas godkännande (till exempel för att kommunicera med dig om våra produkter och tjänster samt för att förse dig med marknadsföringsinformation) och som sedan när som helst kan återkallas genom att gå till inställningsmenyn enligt anvisningarna i avsnittet Dina val i detta sekretessmeddelande utan att påverka lagligheten på den behandling som genomförts baserat på godkännandet innan det återkallades.

  För att erhålla IBA-tjänsten måste du tillhandahålla oss med personuppgifter för behandling enligt ovan. Om du inte tillhandahåller oss med personuppgifter kan vi inte tillhandahålla alla funktioner som är tillgängliga via IBA-tjänsten åt dig.


  Delning av information

  Vi lämnar inte ut dina personuppgifter via IBA-tjänsten, förutom så som beskrivs i detta sekretessmeddelande och i Samsungs globala sekretesspolicy. Ett begränsat antal medlemmar ur annonstjänsteteamet hos Samsung har åtkomst till och kan på annat sätt behandla personuppgifter i samband med deras arbetsuppgifter eller avtalsmässiga skyldigheter. Vi kan lämna ut dina personuppgifter till våra dotterbolag och samarbetspartner samt till tjänsteleverantörer som utför tjänster åt oss. Vi godkänner inte att våra tjänsteleverantörer använder eller lämnar ut informationen utöver vad som krävs för att utföra tjänster å våra vägnar eller för att följa rättsliga krav.

  Samsung, våra dotterbolag och samarbetspartner och våra tredje parts tjänsteleverantörer kan också lämna ut information om dig (1) om det krävs att vi gör det enligt lag eller rättsligt förfarande (t.ex. rättsligt avgörande eller stämning), (2) som svar på förfrågningar från myndigheter, t.ex. brottsbekämpande myndighet, (3) för att fastställa, utöva eller försvara våra lagliga rättigheter, (4) när vi anser att det är nödvändigt eller lämpligt att lämna ut information för att förhindra fysisk eller annan skada, (5) i anslutning till en undersökning angående misstänkt eller faktiskt olaglig aktivitet, (6) om vi säljer eller för över hela eller delar av vår verksamhet eller våra tillgångar (inklusive i händelse av sammanslagning, förvärv, omorganisation, upplösning eller likvidation) eller (7) på annat sätt med ditt samtycke.


  INTERNATIONELL ÖVERFÖRING AV DATA

  När du använder tjänsterna kommer det att innebära överföring, lagring och bearbetning av din information utanför det land du bor i enlighet med denna sekretesspolicy. Dessutom innebär ditt användande av tjänsterna att din information överförs till samt lagras och bearbetas i andra länder i EES, USA och Kanada. Observera att gällande dataskyddslagstiftning och andra lagar i de länder utanför EES som din information kan överföras till, i vissa fall kan vara mindre omfattande än lagstiftningen i ditt land. Vi kommer att vidta lämpliga åtgärder i enlighet med tillämplig lagstiftning för att säkerställa att dina personuppgifter förblir skyddade. Sådan åtgärder innebär även användning av standardklausuler används för att skydda informationsöverföring utanför EES. Om du vill ha mer information om, eller om du vill ha en kopia av gällande avtal kontaktar du oss på supportsida för dataskydd.


  DATALAGRING

  Vi kommer inte behålla dina personuppgifter längre än nödvändigt för det syfte som informationen samlades in. Det innebär att informationen kommer att förstöras eller raderas i våra system när den inte behövs längre.
  Vi kommer att vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att informationen vi hanterar om dig hanteras baserad på följande logik:
  1. åtminstone den tid informationen används för att tillhandahålla en tjänst;
  2. som krävs enligt lag, kontrakt eller lagstadgade skyldigheter, eller
  3. endast så länge det är nödvändigt för det ändamål för vilket de samlades in och bearbetas eller längre om så krävs enligt kontrakt, enligt gällande lagstiftning eller för statistiska ändamål, med förbehåll för lämpliga skyddsåtgärder.


  Dina val

  Du kan när som helst återställa din PSID via inställningsmenyn. När den har återställts kopplas all din TV-historik och Smart TV-användningsinformation bort från dess föregående PSID. Kom ihåg att kvaliteten på IBA-tjänsten kan påverkas om du återställer din PSID.

  Dessutom kan du när som helst inaktivera IBA-tjänsten via inställningsmenyn på din Samsung Smart TV.

  Observera att sekretessinställningen för IBA-tjänsten inte påverkar annan reklam och marknadsföring som du tar emot och som inte baseras på din TV-historik eller Samsung Smart TV-användningsinformation. Sådan typ av reklam och marknadsföring baseras på annan information, såsom allmän geografisk plats och annan uppskattad eller antydd information. Den kan vara mindre relevant för dig eftersom den inte baseras på dina intressen.


  Så här skyddar vi dina personuppgifter

  Vi upprätthåller administrativa, tekniska och fysiska säkerhetsåtgärder som är utformade för att skydda de personuppgifter som vi erhåller genom IBA-tjänsten mot oavsiktlig, olaglig eller ej auktoriserad förstörelse, störning, förlust, förändring, åtkomst, utlämning eller användning. Samsung vidtar även rimliga åtgärder för att säkerställa att sådana data är tillförlitlig för dess avsedda användning och att den är korrekt, fullständig och aktuell.


  Uppdateringar av vårt sekretessmeddelande

  Detta sekretessmeddelande kan uppdateras då och då för att återspegla förändringar i våra rutiner för personuppgifter som rör IBA-tjänsten eller förändringar av tillämplig lag. Vi lägger upp ett meddelande på vår webbplats och/eller din enhet för att meddela dig om väsentliga ändringar i sekretessmeddelandet, och anger högst upp i meddelandet när det uppdaterades senast.


  Kontakta oss

  Om du har frågor kan du kontakta oss (dataregisteransvarig för EU) på:
  European Data Protection Officer
  Samsung Electronics (UK) Limited
  Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey KT16 0PS
  Om du vill kontakta oss för att utöva dina rättigheter, vänligen besök vår supportsida för dataskydd.

  Du kan skicka in ett klagomål till relevant myndighet om du anser att vår bearbetning av dina personliga data bryter mot tillämplig lag. Kontaktinformation till alla EU-myndigheter hittar du här (http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080).

  SAMSUNGS GLOBALA SEKRETESSPOLICY – TILLÄGG FÖR MOBIL ENHET

  Samsungs mobila enheter, kroppsburna och annan liknande teknik samt andra liknande tjänster (kollektivt våra ”mobila enheter”) erbjuder ett brett utbud av funktioner, till exempel funktioner som gör det möjligt för användare att övervaka och förbättra sin kondition och hälsa, förbättra sin användarupplevelse, göra betalningar via mobilen och styra sina mobila enheter med röstkommandon. När du använder våra mobila enheter samlar vi in, använder, delar och lagrar din information på de sätt som beskrivs i Samsungs sekretesspolicy. Detta tillägg innehåller ytterligare information om hur vi använder de uppgifterna för att erbjuda våra mobila funktioner.


  Standardinformation om din mobila enhet

  När du aktiverar din mobila enhet eller använder enhetens internetanslutningsfunktion samlas information in. Detta inkluderar information om din mobila enhet, till exempel din IP-adress, OS-version, region och dina språkinställningar samt IMEI:er och andra unika enhetsidentifierare. Där ingår dessutom information om hur, när och hur länge du använder din mobila enhet.
  I enlighet med sekretesspolicyn använder vi standardinformation om din mobila enhet för funktions-, underhålls- och förbättringsändamål. Vi kan dela standardinformation om din mobila enhet med affärspartners, till exempel med mobiloperatörer eller tjänsteleverantörer, som tillhandahåller tjänster på uppdrag av oss.


  Tredje part

  Observera att när du använder en funktion som tillhandahålls av tredje part, inklusive din mobiloperatör, kan den leverantören samla in eller ta emot information om din mobila enhet (t.ex. IP-adress och enhetsidentifierare), begärda transaktioner (t.ex. när du vill köpa eller hyra innehåll) och om din användning av program eller tjänster. Samsung ansvarar inte för dessa leverantörers sekretess eller säkerhetspraxis. Var försiktig och läs igenom sekretesspolicyn som gäller för tredje parts webbplatser och tjänster du använder.


  Specifika funktioner

  Observera att en eller flera av de funktioner som beskrivs i det här tillägget kanske inte är tillgängliga för dig beroende på din modellversion, tjänsteleverantör och var du bor.


  Samsung Health

  Samsung Health-programmet, anslutna program samt tillbehör (kollektivt "Samsung Health") är en allt-i-ett-följeslagare som utformats för att uppmuntra till en hälsosam livsstil. Med Samsung Health kan du registrera dina vardagsaktiviteter, bli coachad för att nå dagliga träningsmål och delmål samt mäta din puls, SpO2- och stressnivåer.
  Syftet med databehandling för Samsung Health är att ge dig de tjänster och funktioner du vill ha inklusive säkerhetskopierings- och synkroniseringstjänster för användare med Samsung-konto, att erbjuda dataanalys och statistik så att du kan förbättra din hälsa samt att förbättra själva Samsung Health och dess funktioner. Data kan samlas in antingen via sensorer på din mobila enhet eller när du själv skriver in din information i din mobila enhet eller i ett relaterat program eller tillbehör.
  Ytterligare information om hur vi behandlar din information beskrivs i Samsung Healths sekretessmeddelande som du hittar i Samsung Health-programmets inställningsmeny.


  Samsung Social

  Samsung Social (tidigare kallat Utökade funktioner) är en kombinerad uppsättning av tjänster som utformats för att förenkla och förbättra hur du kan dela med och ansluta till dina vänner.
  Med de utökade funktionerna som finns tillgängliga nu kan du till exempel dela din profil och visa bilder från dina vänner samt enkelt dela filer och innehåll med vänner i dina kontakter.
  För att de här funktionerna ska kunna erbjudas måste vi registrera ditt namn, telefonnummer, information från din adresslista samt få åtkomst till innehåll som du vill dela med dina vänner.
  Du kan välja att inaktivera de här funktionerna helt eller välja vilka tjänster du vill använda i inställningarna för ditt Samsung-konto på den mobila enheten eller i programmen som använder Samsung Social-funktioner.
  Dessutom kan du, beroende på hur du väljer att använda Samsung Social, välja vilken typ av data du vill dela samt vilka vänner du vill dela med.


  Samsung Pay

  Samsung Pay är ett enkelt och säkert sätt att göra kontokorts- och kreditkortsköp via din kompatibla mobila enhet. När du använder Samsung Pay och påbörjar kortregistreringsprocessen skickas identifierings- och verifieringsdata till din bank från din mobila enhet. Detta inkluderar information om ditt Samsung-konto och användningsdata för Samsung Pay, enhetsinformation, platsinformation (t.ex. var du är när du registrerar ditt kort) om platsinställningar har aktiverats samt din kortinformation och faktureringsadress som skickas till kortutgivaren via våra servrar. Den här informationen krypteras av din mobila enhet och skickas till din bank via Samsung-servrar. Vi kommer aldrig åt några kort eller bankuppgifter.
  När din mobila enhet har registrerats överförs alla transaktionsdata säkert mellan din mobila enhet, din kortutgivare och din bank. Din transaktionshistorik är tillgänglig på din mobila enhet och kan ses endast av dig, din bank och din kortutgivare. Vi samlar inte in någon information om dina transaktioner eller om enheten eller kontot som används för transaktionen. Vi kan dock samla in och avpersonifiera information om köp via Samsung Pay för att förstå hur personer använder Samsung Pay så att vi kan förbättra funktionen genom att göra den enkel och användbar för våra kunder.
  Ytterligare information om hur vi behandlar din information beskrivs i Samsung Pays sekretessmeddelande som du hittar i Samsung Pay-programmets inställningsmeny.


  Rösttjänster

  Du kan styra din mobila enhet och använda många av dess funktioner med röstkommandon.
  Beroende på din modell och region kan du säga vissa kommandon till din mobila enhet för att aktivera funktioner, till exempel för att spela låtar från en spellista eller för att söka på webben med S-röst. Dessutom kan du styra allt du gjort med pek-gränssnitt med ditt röstkommando via Bixby. Du kan dessutom få röstöversättningssupport via S-översättaren, diktera anteckningar via Röstanteckningar eller aktivera funktioner när du kör i trafik genom att tala till din mobila enhet i Bil-läge.
  För att vi ska kunna erbjuda rösttjänster kan några av dina röstkommandon (samt information om din enhet, hur du använder den och enhetsidentifierare) överföras till en tredje parts tjänsteleverantör som konverterar dina röstkommandon till text. Dessutom kan Samsung samla in och din enhet kan spela in röstkommandon och tillhörande texter så att vi kan erbjuda dig våra rösttjänster och utvärdera och förbättra funktionerna.


  Samsung reklam-ID

  I syfte att göra innehåll och reklam på din mobila enhet mer relevant för dig samlar vi in information som avser din användning av din mobila enhet och tjänster.
  Information som avser din användning av din mobila enhet som samlas in i syfte att tillhandahålla anpassad marknadsföring kopplas till en slumpmässig, icke-beständig och återställningsbar enhetsidentifierare som heter Samsung reklam-ID. Du kan återställa ditt Samsungs reklam-ID när som helst via menyn Inställningar på din mobila enhet och när du återställer den bortkopplas all din tidigare användningsinformation avseende anpassad marknadsföring och tas bort från ditt Samsungs reklam-ID. Men observera att om du återställer ditt Samsungs reklam ID kan den anpassade marknadsföringen inte anpassas till dina personliga intressen. Du kan också när som helst välja att inte få anpassad marknadsföring via inställningsmenyn i programmet för relevant Samsung-tjänst på din mobila enhet.
  Observera dock att även om du väljer att inte få anpassad reklam så påverkas inte annan reklam och marknadsföring du får på dina mobila enheter. Den enda skillnaden är att reklamen inte längre baseras på din mobila enhets användningsinformation.
  Observera att Samsung kan fortsätta samla in information som avser användningen av din mobila enhet för andra syften i enlighet med beskrivningen sekretesspolicyns huvudtext.

Kontakta oss

Samsung Electronics (UK) Limited
Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey KT16 0PS
Du kan också kontakta oss på vår supportsida för dataskydd.