Tävlingsvillkor Lotteri

1. För att delta i lotteriet måste du vara över 18 år och bosatt i Danmark, Finland, Norge eller Sverige. Varje tävlande kan bara vinna ett 1 pris men får lämna fler än ett tävlingsbidrag ifall tävlingsdeltagaren recenserar olika TV apparater från Samsung. Tävlingsdeltagen måste äga samtliga produkter själv. Tävlingen arrangeras av Samsung Electronics Nordic AB (“Samsung”). Anställda hos Samsung liksom deras familjemedlemmar får inte delta i tävlingen.


2. För att delta i tävlingen måste du skriva en recension via länken på sidan www.samsung.se/tv-review på en Samsung 2021 modell som ingår i TV kategorin som du själv äger. Recensioner som inte lämnas via länken från sidan kommer inte att räknas som ett bidrag till tävlingen. För att recensionen ska räknas som ett tävlingbidrag måste det bli godkänt utifrån de parametrar som framgår av punkten nedan.


3. Tävlingen börjar den 26 april och avslutas den 30 november 2021. 1 vinnare kommer att dras för vart och ett av länderna Danmark, Finland, Norge och Sverige.


4. Priset består av en HW-Q710A/XE. Priset har ett värde av 6990 SEK. Priset kan inte bytas mot kontanter eller andra produkter.


5. Vinnarna kommer att kontaktas av Samsung via den e-post som angavs i samband med tävlingsbidraget i december 2021 och kommer då behöva ange kontaktuppgifter för att priset ska kunna levereras till vinnaren. De tävlande ger Samsung rätt att publicera det angivna smeknamnet på vinnarna och de vinnande bidragen på Samsung.se, på andra webbsidor inom Samsung-koncernen samt i marknadsföring som Samsung gör.


6. Den tävlande garanterar att denne själv har skrivit tävlingsbidraget. Varje tävlande ansvarar själv för alla bilder och text som denne laddar upp samt att det finns erforderliga rättigheter, tillstånd och medgivanden till uppladdning på samsung.com samt till Samsungs användning av bilderna. Föreställer bilderna exempelvis personer skall deras tillstånd till publicering ha inhämtats av den tävlande. Samsung avråder tävlande från att ladda upp bilder till vilka de inte har samtliga rättigheter, tillstånd och medgivanden. Samsung ansvarar inte i något avseende för bilderna och dessas eventuella rasistiska, våldsamma, sexistiska, stötande eller på annat sätt olämpliga innehåll eller dessas brott mot tillämplig lag eller Samsungs policies eller varumärkesvärderingar. Samsung förbehåller sig rätten att ta bort allt material som (i) på något sätt utgör eller kan befaras göra intrång i tredje mans immateriella rättigheter, (ii) på något sätt är olagligt eller i strid med Samsungs policies eller varumärkesvärderingar, (iii) i något avseende bryter mot dessa tävlingsvillkor, eller (iv) Samsung efter eget gottfinnande anser vara olämpligt.


7. De tävlande ger Samsung och andra bolag inom Samsung-koncernen en fullständig, oinskränkt och exklusiv rätt att använda tävlingsbidraget i sin marknadsföring under en obegränsad tid oavsett medium och geografisk marknad. Detta innebär att Samsung får en obegränsad rätt att framställa exemplar av bidraget, redigera bidraget och göra det tillgängligt för allmänheten.


8. För att delta i tävlingen måste de tävlande lämna vissa personuppgifter till Samsung. Dessa personuppgifter samlas in och behandlas av Samsung endast i syfte att administrera tävlingen (inklusive att kontakta vinnarna). Dessutom måste vinnarna på Samsungs begäran lämna sitt personnummer till Samsung för att Samsung ska kunna fullgöra sina skyldigheter gentemot skattemyndigheterna. Samsung Electronics Nordic AB, Box 1235, 164 28 Kista, Sverige, är personuppgiftsansvarig för deltagarnas personuppgifter. Samsung tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandlingen av personuppgifterna. Du har rätt enligt lag att få information om vilka personuppgifter om dig som Samsung behandlar, samt att få felaktiga personuppgifter rättade. Kontakta gärna Samsung på dataprotection.sena@samsung.com om du har några frågor kring om/hur vi behandlar dina personuppgifter. För information om behandlingen av personuppgifter i samband med Bazaarvoice, vänligen se Samsungs sekretesspolicy, här: https://www.samsung.com/se/info/privacy/


9. Samsung förbehåller sig rätten att diskvalificera varje tävlande som inte följer dessa tävlingsvillkor samt de dokument som det hänvisas till när recensionen skrivs.