Förbättra din handstil med S Pen på Galaxy Book Pro 360

Lär din Galaxy Book pro 360 att känna igen din handstil och förbättra dina S Pen-funktioner. 

 

Förbättra din handstil med S Pen på Galaxy Book Pro 360 Förbättra din handstil med S Pen på Galaxy Book Pro 360
Transkribering: Förbättra din handstil med S Pen på Galaxy Book Pro 360

Öppna Windows-menyn och välj ikonen för inställningar

Klicka på ”Devices” (Enheter)

Välj ”Pen” (Penna) och Windows Ink

I avsnittet ”Pen” (Penna) väljer du vilken hand du ska skriva med

För större noggrannhet ska du välja ”Ignore touch input when I'm using my pen” (Ignorera pekningar när jag använder min penna)

Bläddra ner och klicka på ”Improve recognition” (Förbättra igenkänning)

Välj ditt språk

Om du har specifika problem med vissa ord väljer du ”Target specific recognition errors” (Fokusera på specifika igenkänningsfel)

Om du har problem med allt du skriver ska du välja ”Teach the recogniser your handwriting style” (Lär identifieraren att känna igen din handstil)

Lär identifieraren din handstil med hjälp av S Pen

Följ instruktionerna på de åtta skärmbilderna

Välj Update (Uppdatera) och avsluta

Exemplen på din handstil har sparats

Testa förbättringen på Samsung Notes

Om du vill radera dina handstilsexempel och starta om

 

SAMSUNG

Tryck på knappen skicka nedan för att lämna din feedback. Tack för din medverkan.

Tack för din feedback