Vad går det att göra med den nya Luftkommando-funktionen?

Luftkommando är Note-funktionen som låter dig få ut det mesta av din S Pen. Funktionen hjälper dig välja specifika funktioner och appar snabbt och enkelt.

Starta Luftkommando

Funktionen Luftkommando kan startas på tre olika sätt.

  • Om S Pen har redan har konfigurerats, öppnas menyn Luftkommando automatiskt när du tar ut S Pen från telefonen.
  • Håll S Pen nära skärmen och tryck på knappen på S Pen.
  • Tryck på ikonen ”Luftkommando” med din S Pen.
Hemskärm
Aktivera och inaktivera ikonen Luftkommando

Om ikonen Luftkommando inte syns på skärmen ska du göra följande för att säkerställa att den alltid visas på skärmen.

1

Öppna Inställningar.

2

Tryck på Avancerade funktioner.

Tryck på Avancerade funktioner
3

Tryck på S Pen.

4

Under Luftkommando drar du reglaget för att aktivera Flytande ikon. Då kommer ikonen Luftkommando alltid att visas på skärmen när du tar ut S Pen från telefonen.

Tryck på S Pen och tryck på reglaget för att aktivera Flytande ikon

Dölj ikonen Luftkommando genom att följa samma steg och dra reglaget Flytande ikon till avstängt läge. Du kan även trycka på ikonen Luftkommando på hemskärmen och dra den till papperskorgen som visas. Ikonen Luftkommando försvinner då från skärmen.

 För att radera S Pen-ikonen genom att flytta den till papperskorgen

Observera: Du kan placera ikonen Luftkommando var du vill längs skärmens kanter. Gör detta genom att hålla ikonen intryckt och dra den till önskad position.

 Flytta S Pen-ikonen runt skärmen
Anpassa Luftkommando

När du startar Luftkommando visas den flytande menyn på skärmen tillsammans med olika genvägsalternativ och appfunktioner. Du kan anpassa dessa genvägar för att komma åt dina favoritfunktioner och appar direkt.

Du kan redigera genvägarna på Luftkommando-menyn genom att välja Lägg till genvägar, ikonen Inställningar eller via menyn Inställningar.

Redigera genvägar för Luftkommando-menyn

Redigera genvägar via Lägg till genvägar

1 Starta funktionen Luftkommando.
2

Tryck på Lägg till genvägar.

Tryck på Lägg till genvägar
3 Välj de funktioner, appar eller funktioner som ska visas på Luftkommando-menyn genom att trycka på dem. Dessa läggs automatiskt till i sidofältet. I sidofältet kan du ta bort oanvända genvägar genom att trycka på minus-symbolen (-).
Välj de funktioner eller appar som ska visas på Luftkommando-menyn

Redigera genvägar från inställningsikonen

1 Tryck på ikonen ”Inställningar”.
Tryck på ikonen ”Inställningar”
2

Tryck på Genvägar.

3 Välj de funktioner, appar eller funktioner som ska visas på Luftkommando-menyn genom att trycka på dem. Dessa läggs automatiskt till i sidofältet. I sidofältet kan du ta bort oanvända genvägar genom att trycka på minus-symbolen (-).
Välj de funktioner, appar eller funktioner som ska visas på Luftkommando-menyn genom att trycka på dem

Redigera genvägar från Inställningar

1

Öppna Inställningar.

2

Tryck på Avancerade funktioner.

3

Välj S Pen.

4

Tryck på Genvägar under Luftkommando.

5 Välj de funktioner, appar eller funktioner som ska visas på Luftkommando-menyn genom att trycka på dem. Dessa läggs automatiskt till i sidofältet. I sidofältet kan du ta bort oanvända genvägar genom att trycka på minus-symbolen (-).

Tryck på knappen skicka nedan för att lämna din feedback. Tack för din medverkan.

Tack för din feedback