Zjednodušenie prístupu k mobilným zariadeniam Galaxy

Zobrazí sa ponuka „Zjednodušenie prístupu“. To zahŕňa možnosti pre „Čítačka obrazovky“, „Zlepšenia viditeľnosti“, „Vylepšenia pre osoby s poškodením sluchu“ a „Interakcia a zručnosť'. Zobrazí sa ponuka „Zjednodušenie prístupu“. To zahŕňa možnosti pre „Čítačka obrazovky“, „Zlepšenia viditeľnosti“, „Vylepšenia pre osoby s poškodením sluchu“ a „Interakcia a zručnosť'.

Univerzálny prepínač

Univerzálny prepínač umožňuje priradiť k niektorým dotykom alebo gestám funkciu ovládania konkrétnych akcií v telefóne. Môžete nastaviť jeden prepínač alebo viacero prepínačov vrátane hardvérového zariadenia rozhrania Bluetooth, predného fotoaparátu alebo dotykovej obrazovky. Môžete nastaviť toľko nastavení univerzálneho prepínača, koľko potrebujete.

*Obrázky zariadení sú simulované na ilustračné účely.