Zjednodušenie prístupu k mobilným zariadeniam Galaxy

Zobrazí sa ponuka „Zjednodušenie prístupu“. Tá zahŕňa možnosti pre „Čítačka obrazovky“, „Zlepšenia viditeľnosti“, „Vylepšenia pre osoby s poškodením sluchu“ a „Interakcia a zručnosť'. Zobrazí sa ponuka „Zjednodušenie prístupu“. Tá zahŕňa možnosti pre „Čítačka obrazovky“, „Zlepšenia viditeľnosti“, „Vylepšenia pre osoby s poškodením sluchu“ a „Interakcia a zručnosť'.

Voice Assistant
a Kurz aplikácie Voice Assistant

Aplikácia Voice Assistant dokáže pri používaní telefónu nahradiť váš zrak. Jej funkcie vám dávajú maximálnu kontrolu nad telefónom, aj keď ho nevidíte. Keď je funkcia Voice Assistant zapnutá, telefón poskytuje hovorenú odozvu pre nevidiacich a slabozrakých používateľov. Napríklad popisuje, čoho sa dotýkate, čo vyberáte a aktivujete. Pomocou známych gest potiahnutím a ťuknutím môžete tiež upravovať text alebo meniť rôzne nastavenia, ako je hlasitosť a rýchlosť reči.

* Obrázky zariadení sú simulované na ilustračné účely.