Ako naladiť satelit na Samsung TV

Ak máte satelitný príjem televíznych kanálov a nechcete používať set-top box, máte možnosť naladiť kanály priamo na satelitný tuner TV. Satelitný tuner ponúka Samsung vo vyšších sériách, preto si overte, že TV tento tuner skutočne má.

1) Uistite sa, že je kábel od satelitu pripojený (zaskrutkovaný) do satelitného tuneru na zadnej strane TV prípadne One Connect Boxu označeného ako Satellite.

2) V Menu > Vysielanie > Automatické ladenie > v položke Anténa zvoľte „Satelit“.

POZOR: Ak zvolíte možnosť Skylink, nie je možné naladené kanály zoradiť!

3) Ďalej v položke Výber satelitu zvoľte družice, ktoré máte od svojho poskytovateľa odporúčané, napr. Astra 23.5° a dokončite potvrdením „Ladenie“.

4) Po dokončení automatického ladenia máte možnosť upraviť najrôznejšie parametre. V Menu > Vysielanie > Nastavenia pre pokročilých > Satelitný systém, zadajte PIN štyri nuly (0-0-0-0)

5) V tejto záložke potom vyberte položku Výber satelitu a nastavte družicu podľa Vášho poskytovateľa (napr. Astra 19,2 a Astra 23,5).

6) Pokračujte na položku Nastavenie LNB, kde postupne nastavíte Satelit a Transpondér podľa poskytovateľa.

V položke Režim DiSEqC zvoľte postupne 1/4 , 2/4, 3/4 alebo 4/4. Postupne pri každej voľbe kontrolujte na spodnej časti Menu Kvalitu signálu. Následne nastavte Režim DiSEqC na hodnotu s najvyššou kvalitou signálu.

Stlačte 3x Return a prejdite na položku Automatické ladenie.

7) Skontrolujte nastavenie družice v položke Satelit (Astra 19,2 alebo Astra 23,5 alebo iná) a zvoľte Ladenie. Postupne opakujte toto Automatické ladenie pre všetky družice, pre ktoré chcete kanály naladiť.

8) Máte naladené satelitné kanály na svojej TV a zoradiť ich môžete podľa návodu „Radenie kanálov“.

FAQ: Ladenie satelitných kanálov je veľmi špecifické a existuje skutočne veľké množstvo variánt. Preto neváhajte kontaktovať našu bezplatnú infolinku: 0800 726 786

FAQ: Pokiaľ hodnota Transpondéru, ktorú chcete zadať, nie je v prednastavenom zozname, je možné ju manuálne dopísať: