Ako na Samsung TV naladiť kanály

Keď po prvýkrát zapnete televízor, spustí sa vyhľadávanie televíznych staníc na pripojených tuneroch. Ak však potrebujete preladiť existujúce kanály alebo ste si pripojili novú anténu, nasledujúci postup je práve pre Vás.

1) Tri tunery: Uistite sa, že ste pripojili anténu do správnej koncovky na zadnej strane televízora prípadne One Connect Boxu. Rozlišujeme:

a) DVB-T / T2 – terestriálny tuner, pre príjem všetkých dostupných digitálnych televíznych staníc v dosahu Vašej antény. V televízore je označený ako Anténa (AIR).

b) DVB-C – káblový tuner pre príjem káblovej televízie. V TV označený ako Kábel (Cable)

c) DVB-S2 – satelitný tuner pre príjem staníc vysielaných pomocou satelitu. V TV označený ako o Satelit (Sattelite)

2) V Menu >Vysielanie > Automatické ladenie a ešte raz potvrďte položku Automatické ladenie. Spustí sa sprievodca automatického ladenia, v ktorom zvolíte, pre aký tuner chcete programy naladiť. Po potvrdení tlačidlom Ladenie, sprievodca vyhľadá všetky kanály a automaticky ich uloží.

3) Ak máte pripojený viac než jeden tuner, je nutné tento postup opakovať a v sprievodcovi Automatického ladenia vybrať príslušný tuner, teda napr. pre pripojený DVB-T a DVB-S tuner zvoliť postupne v sprievodcovi Anténa a po naladení programov vybrať Satelit.

4) Medzi tunermi môžete prepínať takým spôsobom, že dlhšie podržíte tlačidlo CH na diaľkovom ovládači a vyvoláte zoznam kanálov. Šípkou vľavo sa presuniete na ikonu Satelitu, v ktorej môžete prepínať medzi tunermi

FAQ: Pre zoradenie kanálov prosím prejdite na návod „Ako zoradiť kanály na Samsung Smart TV“