Ako nainštalovať moju práčku

Vyberte vhodné umiestnenieKliknutím Rozbaliť

Pred inštaláciou práčky skontrolujte:

 

  • Či je miesto dobre vetrané.
  • Či je povrch tvrdý a vyrovnaný.
  • Či nie je miesto vystavené priamemu slnečnému svetlu.
  • Či nie je v blízkosti žiadny zdroj tepla.
Demontujte upevňovacie skrutky použité pri prepraveKliknutím Rozbaliť
  • Odmontujte upevňovacie skrutky (potrebujete dodaný kľúč).
  • Uzavrite otvory po skrutkách pomocou dodaných plastových krytov.
  • Zavrite všetky otvory na zadnej strane práčky.

Upozornenie: Obalové materiály môžu byť nebezpečné pre deti. Uchovávajte ich mimo dosah detí.

Nastavte vyrovnávaciu patkuKliknutím Rozbaliť
  • Umiestnite práčku na miesto.
  • Manuálne nastavte vyrovnávacie patky.
  • Utiahnite poistné matice kľúčom.
Pripojte hadicu na voduKliknutím Rozbaliť

Dodaný adaptér hadice sa môže líšiť v závislosti na modeli. Pokiaľ máte skrutkový adaptér, pokračujte krokom 7.

 

1 Vyberte adaptér z potrubia prívodu vody.
2 Skrutkovačom uvoľnite 4 skrutky na adaptéri.
3 Uchopte adaptér a otočte diel C po smere šípky, aby ste ho uvolnili o 5 mm (*).
Uvoľnite adaptér pre pripojenie vodnej hadice
4 Zasuňte adaptér do vodovodného kohútika a uťahujte skrutky pri dvíhaní adaptéra.
5 Otáčaním časti C po smere šípky ho pritiahnite.
Utiahnite adaptér pre pripojenie vodnej hadice
6 Podržte časť E smerom nadol a pripojte prívodnú hadicu k adaptéri. Potom uvoľnite časť E. Hadica zapadne do adaptéra s cvaknutím.
Pripojte prívodnú hadicu k adaptéru
7 Pokiaľ používate štandardný vodovodný kohútik, použite priložený skrutkovací adaptér k pripojeniu vodovodného kohútika podľa obrázku.
Pripojte hadicu k vodovodnému kohútiku
8 Druhý koniec prívodnej hadice pripojte k ventilu prívodu vody na zadnej strane práčky. Utiahnite hadicu po smere hodinových ručičiek. Uistite sa, že je spoj na oboch koncoch pripojený.
9 Otvorte vodovodný kohútik a skontrolujte, či netečie voda mimo. V prípade úniku vody, opakujte predchádzajúce kroky.

Upozornenie: V prípade úniku vody, zastavte práčku, odpojte napájanie a kontaktujte zákaznicky servis Samsung.

Pre modely vybavené prídavným zdrojom teplej vody:

1 Koniec prívodného potrubia teplej vody pripojte k prívodnému ventilu teplej vody umiestnenému na zadnej strane práčky.
2 Druhý koniec prívodného potrubia teplej vody pripojte k vodovodnému kohútiku teplej vody.
Umiestnite hadicu na voduKliknutím Rozbaliť

Hadicu môžete umiestniť 3 rôznymi spôsobami.

1 Pripojenie k odtokovému potrubiu umývadla.

Odtokové potrubie musí byť umiestnené nad sifónom umývadla tak, aby jeho koniec bol najmenej 60 cm nad podlahou.

2 Na odtokovej rúrke vybavenej sifónom.

Doporučená výška je 60 až 90 cm pre výfukové potrubie a 65 cm pre vertikálne potrubie. Vertikálne vypúšťacie potrubie musí mať minimálny priemer 5 cm a minimálnu kapacitu 60 litrov za minútu.

3 Na kraji umývadla.

Potrubie musí byť umiestnené vo výške 60 až 90 cm. Doporučujeme použiť dodaný diel, aby rúrka bola zahnutá a potrubie upevnené na stenu. 

Zapnite zariadenieKliknutím Rozbaliť

Zapojte napájací kábel do schválenej zásuvky 220-240 VAC/50 Hz chránenou poistkou alebo ističom.

 

Pred zahájením umývacieho cyklu vykonajte kalibráciu (viď návod na obsluhu).

 

Vaša práčka by mala byť nainštalovaná správne. Pre spustenie umývacieho cyklu stlačte tlačidlo On/Off.

 

Pokiaľ máte akékoľvek otázky, neváhajte sa obrátiť na našu asistenční službu.

Ďakujeme vám za vašu reakciu

Online

Napište nám na chat, WhatsApp, alebo nám pošlite email.


ZISTIŤ VIAC >

Telefonicky

Získajte pomoc od jedného z našich odborníkovZISTIŤ VIAC >

Navštíviť servisné stredisko

Či je váš produkt ešte v záruke, alebo už nie, radi vám pomôžeme.


NÁJSŤ NAJBLIŽŠIE SERVISNÉ STREDISKO >

Kontaktujte nás