Ako odomknúť ovládací panel na vašej chladničke

Ako odomknúť ovládací panel na vašej chladničke

Chladničky Samsung majú niekoľko funkcií uzamknutia, podľa toho, aký model vlastníte. Patrí medzi ne Control Lock (Zámok ovládania), Dispenser Lock (Zámok dávkovača) a Child Lock (Detský zámok). Zámky sú užitočné, aby Vám zabránili v náhodných zmenách spôsobených nechceným dotykom panelu, alebo aby ste zabránili deťom hrať sa s nastavením. Child Lock a Dispenser  tiež zabráni vo výdaji vody alebo ľadu. Pokiaľ sa pokúsite použiť panel a uvidíte, že ikona zámku svieti, alebo pokiaľ reaguje len zvonček, musíte panel odomknúť.

Automatický Zámok ovládania (Control Lock)

Automatický Zámok ovládania uzamkne ovládacie panely umiestnené vo vnútri chladničky alebo na hornej strane dverí. Panel sa automaticky uzamkne po 1 minúte nečinnosti, aby sa zabránilo náhodnému kontaktu. Môžete ho odomknúť stlačením a podržaním tlačidla Door Alarm (Poplach otvorených dverí), pokým nebudete počuť zvonenie; obvykle za cca 3 sekundy.

Dispenser Lock (Zámok dávkovača)

Na vybraných modeloch sa zobrazí Dispenser Lock (Zámok dávkovača). Deaktivuje dávkovač vody a ľadu, ale ostatné časti ovládacieho panela budú aj naďalej fungovať. Presné pokyny nájdete v používateľskej príručke k modelu.
 

Pokiaľ máte chladničku Family Hub, môžete na paneli upraviť nastavenie Dispenser Lock (Zámok dávkovača).
 

1. Klepnite na Apps (Aplikácie) a potom na Fridge Manager (Správca chladničky).

2. Klepnite na Fridge Settings (Nastavenie chladničky).

3. Klepnutím na Lock (Uzamknúť) vedľa položky Dispenser Lock (Zámok dávkovača) odomknite dávkovač.  Pokiaľ je vedľa možnosti Dispenser Lock (Zámok dávkovača) uvedené Unlock (Odomknúť), znamená to, že dávkovač je aktuálne odomknutý.

Dispenser Lock (Zámok dávkovača)
Child Lock (Detský zámok) a Control Lock (Zámok ovládania)

Niektoré chladničky majú funkciu Child Lock (Detský zámok) alebo Control Lock (Zámok ovládania), ktorá súčasne uzamkne ovládací panel a dávkovač. To sa objaví na paneloch, ktoré sú umiestnené mimo chladničku a je možné ich zamknúť alebo odomknúť podržaním Ice Maker Off (Výrobník ľadu), pokým nebudete počuť zvonenie (3 sekundy).

Child Lock (Detský zámok)

Please click the submit button below to share your feedback with us. Thank you for your participation.

Ďakujeme vám za vašu reakciu